นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Ico64
นาย โสธร เดชนครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานเลขานุการคณะฯ, หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

11 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
Small_py3
car3
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 503
Ico48
Small_py2
car2
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 369
Ico48
Small_py1
car1
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 428
15 กันยายน 2558
Ico48
บันทึกความรู้ ประสบการณ์ บุคลากรเกษียณอายุราชการ ทรัพยากรธรรมชาติ 58 (3)
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 140 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการจัดทีมผู้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย คุณอุทิศ อินทศร, คุณอรัญญา ธรานุเวชน์, คุณปัทมาพร อินสุวรรณ, คุณธีรนิตย์ ฉั่วสุวรรณแก้ว และบันทึกการสัมภาษณ์โดยนายโสธร เดชนครินทร์ ภาพที่ 1 แสดงทีมผู้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1495
Ico48
Small_dsc_2501
VR3
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 826
Ico48
Small_dsc_2487
VR2
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 523
Ico48
Small_dsc_2475
VR1
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 464
06 สิงหาคม 2558
Ico48
บันทึกความรู้ ประสบการณ์ บุคลากรเกษียณอายุราชการ ทรัพยากรธรรมชาติ 58 (2)
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 140 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการจัดทีมผู้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย คุณอุทิศ อินทศร, คุณอรัญญา ธรานุเวชน์, คุณสิขเรศ แสงขำ, คุณธีรนิตย์ ฉั่วสุวรรณแก้ว และบันทึกการสัมภาษณ์โดยนายโสธร เดชนครินทร์ ภาพที่ 1 แสดงทีมผู้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ “พ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1279
Ico48
บันทึกความรู้ ประสบการณ์ บุคลากรเกษียณอายุราชการ ทรัพยากรธรรมชาติ 58
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 140 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการจัดทีมผู้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย คุณอุทิศ อินทศร, คุณวิไลลักษณ์ สิงขรัตน์, คุณสุวภัทร วชิรอนันต์, คุณณรงค์ ทองนวล และบันทึกการสัมภาษณ์โดยนายโสธร เดชนครินทร์ ภาพที่ 1 แสดงทีมผู้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ &ldq...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1339
Ico48
Small_c-4
C4
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 565
Ico48
Small_c-3
C3
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 479
Ico48
Small_c-2
C2
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 442
Ico48
Small_c-1
C1
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 524
Ico48
Small_v-4
V4
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 550
Ico48
Small_v-3
V3
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 355
Ico48
Small_v-2
V2
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 563
Ico48
Small_pv-1
pv-1
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 450
22 พฤษภาคม 2558
Ico48
ปริศนาธรรม
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ผมมีโอกาสเดินทางไปดูงานร่วมกับกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และได้มีโอกาสเดินทางไปที่ไร่เชิญตะวันของท่าน ว.วชิรเมธี ซึ่งมีการแบ่งโซนเป็น 2 โซน คือโซนการเกษตร และโซนธรรมะ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้นอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแล้ว ผมยังได้ฟังพระอาจารย์ท่านหนึ่งเทศนาธร...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1407
Ico48
Small_pn-1
Pn--1
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 736
23 เมษายน 2558
Ico48
ปลูกผักสวนครัว ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติมีนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้บุคลากรปลูกพืชผักสวนครัว แล้วนำไปประกอบอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำกับข้าว หรือถ้ามีจำนวนมากก็สามารถแบ่งปันให้กับบุคลากรที่ต้องการได้ โดยขั้นตอนแรก เริ่มจากการปรับพื้นที่ให้สามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้ เนื่องจากพื้นดินเดิมมีความต่างระด...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4140