นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

JIBCy
Ico64
sopida sopida kheetong
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

22 สิงหาคม 2554
Ico48

ชอบ

Ico48
งานเกษตรภาคใต้...เวทีฝึกปฏิบัติ
ใน พัฒนางาน
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
งานเกษตรภาคใต้เป็นเวทีการสอน"ความคิด" ให้กับนักศึกษาผ่านการทำงานร่วมกัน ดังเช่นที่ NovemberRain กล่าวไว้ในเสื้อนกเงือก "ต่อกำลังใจ" (8): เขมรสามฝ่าย อาจารย์และพี่ๆบุคลากรที่อยู่ในฝ่าย วางแผนเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เริ่มตั้งแต่นัดประชุมชี้แจงสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกระบวนการทำงาน ว่า...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2455
13 สิงหาคม 2554
Ico48
ประชุมงานกับนักศึกษาเพื่อสรุปงานวันแลกมีปัญหาอีกแล้ว
โดย JIBCy
ดอกไม้: 0
Ico48

ชอบ

Ico48
สวนผีเสื้อเพื่อการอนุรักษ์...(6)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ได้แนะนำผีเสื้อที่จัดแสดงในโครงการสวนผีเสื้อเพื่อการอนุรักษ์ให้ผู้อ่านทุกท่านได้รู้จักพร้อมกับภาพสวยๆไปแล้วนะคะ วันที่ 12 สิงหาคม 2554 เป็นวันแรกของการเริ่มงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19 ผู้เที่ยวชมงานเกษตรภาคใต้ได้พาเด็กๆมาเที่ยวในสวนผีเสื้อตลอดทั้งวัน ก่อนจะเข้าไปในสวนผีเสื้อ ผู้จัดให้ผู้เข้าชม...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 4772
11 สิงหาคม 2554
Ico48

ชอบ

Ico48
เคล็ดลับ...มีความสุขเวลาทำงาน
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ปราณี
เคล็ดลับในการทำงานอย่างมีความสุข เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ 4 เคล็ดลับง่ายๆ ที่ เคล็ดลับในการทำงานอย่างมีความสุข เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ 4 เคล็ดลับง่ายๆ ที่ควรรู้... 1. มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่ดี รักษาอารมณ์ให้ดีอยู่เสมอ 2. ได้ทำงานที่มีความหมายต่อตัวเองและมีประโยชน์ต่อคนอื่นๆ 3. มอ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1283
Ico48

ชอบ

Ico48
ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย ปราณี
ตามหนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ที่ วธ ๐๒๐๔/๑๒๓๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ และสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๙๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย นั้น คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติว่าเห็นชอบให้เชิญชวนรัฐมนตรี ข้าราชการ พนักง...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2533
10 สิงหาคม 2554
Ico48

ชอบ

Ico48
วาริช-นิทรรศการ(2)
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
พอใกล้ถึงงานเกษตรภาคใต้ทุก ๆ คน ในคณะทรัพย์ฯ จะคุ้นเคยกับคำว่า “แปลงร่าง” “แปลงกาย” “แปลงหน้า” หรือ “แปลงโฉม” กันดีค่ะ แต่ไม่ใช่แปลงหน้าเพื่อหนีหนี้นะค่ะ เป็นการแปลงหน้าเพื่อทำงานแต่ละหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ก็เพราะว่าเรา ๆ ทุกคนในคณะทรัพย์ฯ จะได้รั...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2102
Ico48

ชอบ

Ico48
วิสัยทัศน์ใหม่
ใน พัฒนางาน
โดย มิกกี้
หลังจากนำแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ หลายครั้ง ในที่สุดคณะกรรมการประจำคณะฯเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ก็ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจใหม่ ทั้งยังได้ค่านิยมร่วม วัฒนธรรมองค์กร ที่พวกเราชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติจะต้องดำเนินการผลักดันให้ถึงเป้าหมาย......... ปณิธาน ถ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1898
Ico48

ชอบ

Ico48
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ
ใน การจัดการความรู้
โดย เปตอง
แผนการสัมภาษณ์ต้องคลาดเคลื่อน จากวันเป็นเดือน จากเดือนเกือบครึ่งปี กว่าจะหาวัน เวลาที่องครักษ์ผู้นี้จะจัดเวลาให้เข้าสัมภาษณ์ได้ค่ะ และแล้วเวลาที่เหมาะสมพบกัน ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 140 โดยมีทีมสัมภาษณ์ ดังนี้ พี่มอนลี่ (คุณมะลิ นิลสุวรรณ), เปตอง (คุณสุนัทณี แส...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2965
Ico48

ชอบ

Ico48
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน
ใน การจัดการความรู้
โดย เปตอง
จากบันทึกการมอบรางวัลแด่คนช่างเขียนในรอบ 9 เดือน ก็ขอต่อด้วยการมอบรางวัลเสื้อสามารถแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน คณะทำงาน KM ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะ สำหรับการมอบรางวัลกระติกน้ำสามารถ แด่ผู้ที่มีบันทึกมากที่สุด และผู้ที่มีการบันทึกอย่างต่อเนื่องตลอด...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 3932
09 สิงหาคม 2554
Ico48

ชอบ

Ico48
วาริช-นิทรรศการ
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม 2554 ในปีนี้ภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ มากมาย หลากหลายเรื่องด้วยกันโดยเป็นการจัดร่วมกันระหว่างภาควิชาวาริชศาสตร์ กับหน่วยงานภายนอกซึ่งมีทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. “พระ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1950
Ico48

ชอบ

Ico48
ส่งกำลังใจ... ส่งดอกไม้.... ให้แก่กัน
ใน การใช้งาน Share PSU
โดย Monly
ตามที่ได้เขียน บันทึกนี้ ไปก่อนหน้านี้แล้ว หลังจากที่ได้ใช้ในระบบ บังเอิญไปตรวจสอบจุดหนึ่ง ที่ระบบเก่าไม่สามารถจัดการให้เราได้ เพียงแต่เราจะต้องไปแก้ไขคือปุ่ม "ให้ดอกไม้" ที่ส่งให้แก่กัน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บันทึกทุกท่าน โดยเฉพาะ ผู้บันทึกน้องใหม่ใน Shareรวมถึง หน้าเก่า ก็ขอกำลังใจด้ว...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2612
05 สิงหาคม 2554
Ico48

ชอบ

Ico48
ขอเชิญร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจกับการบันทึกแบ่งปันของชาวทรัพย์
ใน การใช้งาน Share PSU
โดย Monly
สามสิงหา ก่อนงานเกษตรจะเริ่ม พวกเราชาวทรัพย์ฯ ร่วมแรง ร่วมใจ มาเรียนรู้การใช้งาน http://share.psu.ac.th Version ใหม่ เพื่อทำความเข้าใจในวิธีการใช้งานตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นใหม่ หากจะพูดตามประสาคนคุ้นเคยกัน “เอ่อ... ของเก่าเพิ่งเป็นนิ! เอาของใหม่มาให้ใช้หล่าว” การพัฒนาอย่...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 2518
04 สิงหาคม 2554
Ico48

ชอบ

Ico48
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำเดือนมิ.ย-ก.ค 54
ใน โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
2 เดือนที่ผ่านมานี้ (มิถุนายน – กรกฎาคม 2554) คณะทรัพยากรธรรมชาติได้มีงานวิจัยที่เสร็จสิ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านรับทราบ ซึ่งมี จำนวน 2 โครงการดังนี้1. เรื่องการพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR ในการตรวจเชื้อก่อโรคสเตรปโตคอลโคซีสในปลาเศรษฐกิจของไทย ซึ่งมี นายอัครวิทย์ อิสสะโร นักศึกษาระดับ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4985
03 สิงหาคม 2554
Ico48
Small_juy
ไหว้ครู ปี 54 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย JIBCy
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 762
Ico48
ร้อนมาก ห้องใหม่แต่แอร์เก่า
โดย JIBCy
ดอกไม้: 0
Ico48
เปลี่ยนห้องแล้วทำมัยแอร์ไม่เย็นเลย ฝากบอกเสียงดังๆ หน่อยค่ะ
โดย JIBCy
ดอกไม้: 0
Ico48
ขนมอยู่ด้านหน้าสุดนะค่ะ ข้างห้อง 260 ค่ะ
โดย JIBCy
ดอกไม้: 0
Ico48
ได้กินขนมแล้วดีใจจังเลย
โดย JIBCy
ดอกไม้: 0
Ico48
รู้แต่เรื่องข้าววันนี้ มีเครื่องปลากระพง + ไข่ดาว ทะเลผัดพริก+ไข่ดาว ไม่ผลไม้นะค่ะ งบไม่พบ ฝากบอกดัง
โดย JIBCy
ดอกไม้: 0
25 กรกฎาคม 2554
Ico48

ชอบ

Ico48
Share Award ประจำปี 2554
ใน ข่าว ประกาศ คู่มือการใช้งาน
โดย น้องยามฯ
*สวัสดีค่ะสมาชิก Share.psu.ac.th ทุกท่าน* ตามที่มหาวิทยาลัยได้ใช้ http://Share.psu.ac.th เป็น “Communication Platform” เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารสองทางในองค์กร เผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจงานการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย รวมถึง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเขียน อ่าน ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนปร...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 16 · อ่าน: 3412