นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

JIBCy
Ico64
sopida sopida kheetong
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

14 November 2012
Ico48
ความภาคภูมิใจของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบัณฑิต ศิษย์เก่าดีเด่น และอาจารย์ตัวอย่างและผลงานเด่น พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ตัวแทนบัณฑิต (อดีตนายกสโมสรนักศึกษา) นายจิรชาตร ไชยพูน ตัวแทนบัณฑิต สาขาพัฒนาการเกษตร พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ศิษย์เก่าด...
Flowers: 9 · Comments: 2 · Read: 3018
Ico48

Likes

Ico48
งานรับปริญญา ค่าความร่วมมือของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2555 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ดูดี สวยงามเรียบร้อย ด้วยความร่วมมือของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ เริ่มจากการฝึกซ้อมบัณฑิต ให้เข้าใจถึงขั้นตอน เข้าใจภาระหน้าที่ เข้าใจพิธีการ ที่ต้องเป็นความมือของทุกคน ทั้งกรรมการผู้ทำหน้าที่ดูแล ฝึกซ้อม ที่สำคัญ...
Flowers: 10 · Comments: 5 · Read: 1269
29 October 2012
Ico48

Likes

Ico48
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
in พัฒนางานประจำ
By P'o'm
การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ก่อนการเดินทางปฏิบัติสหกิจศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ก่อนนักศึกษาออกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆ โดยเชิญวิทยากร มาร่วมบร...
Flowers: 9 · Comments: 0 · Read: 1397
24 October 2012
Ico48

Likes

Ico48
1 วัน ที่ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยฯ
in งานการเจ้าหน้าที่ ที่ภาควิชา
By Baby
ในช่วงปีหลัง ๆ มานี้ ตอนเช้าเมื่อมาถึงที่ภาควิชาฯ หลังจากเก็บกระเป๋าสะพาย ไขลิ้นชักโต๊ะเก็บของส่วนตัว ต่อด้วยหวีผมให้เรียบสวยแล้วกิจวัตรประจำวันอันดับแรกก็คือ นั่งประจำที่ที่หน้าจอคอมฯ เพื่อเปิดดูข่าวสารข้อมูลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทาง Internet ที่เปิดประจำ 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1. ระบบ E-mail เป...
Flowers: 11 · Comments: 1 · Read: 1043
22 October 2012
Ico48

Likes

Ico48
กินเจ ให้เป็นวิชาการ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เห็นแม่ยามให้เขียนเรื่องกินเจ และเห็นหลายบันทึกเกี่ยวกินเจ จึงขอร่วมด้วย เพื่อแสดงว่าเป็นกลุ่มวงแชร์ด้วยกัน ความจริงก็ไม่เคยกินเจ เหมือนกับยังไม่เคยบวช แต่ได้ศึกษาหาความรู้นำหลักพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตเพื่อให้สมเป็นชาวพุทธ ทีนีเมื่อไม่เคยกินเจ จะเขียนอะไรเรื่องกินเจ ลองไปค้นความรู้ ก็มีหลากหลาย...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 1137
Ico48
ขออนุโมทาบุญให้ทุกท่าน
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาขอแจ้งยอดเงินทำบุญในการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี วันก่อตั้งคณะฯ ซึ่งได้จัดทำสังฆทานและกล่องรับเงินบุญไปตั้งให้กับภาควิชาต่างๆ ของคณะฯ และสำนักงานเลขนุการคณะ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในกิจกรรมวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมานั้นได้เงินทำบุญเงินทั้งหม...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1518
19 October 2012
Ico48

Likes

Ico48
ก่อนจะถูกลืม
in learn
By ศรีนรา
เหตุเพราะจากการทำPresentationผู้เกษียณอายุราชการ 2555 ที่ผ่านมา เหตุเพราะเห็นภาพเก่าในอดีตของผู้เกษียณ ..คือ ผู้สร้างเรื่องราว สร้างงาน ก่อเกิดผลงาน เกิดบัณฑิต ก่อการสร้างงานวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวต่างชาติ เห็นความร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของชาวทรัพยากร เห็นการอุทิศเวลา เห็นความเสียสล...
Flowers: 10 · Comments: 1 · Read: 1766
Ico48

ขอเพิ่มเติมผู้ให้ความอนุเคราะห์ภาพถ่ายในอดีต มี พี่สาว (จินดารัตน์ บุญยสุพัฒน์) พี่มะลิ นิลสุวรรณ พี่เหมียว (ขวัญฤทัย เดชอุดม) การเจ้าหน้าที่ พี่สวย (จรรยา เพชรหวน) พี่ศักดิ์ (ประสพศักดิ์ มณีรัตน์)

11 September 2012
Ico48

Likes

Ico48
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของรัฐบาลในการปรับเงินเดือนผู้ที่จบ ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือน 15,000บาท นั้น สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการปรับเงินผู้ที่จบคุณวุฒิต่างๆ ในระเวลาต่างดังนี้ ตุลาคม 2553 ป.ตรี 8,700 บาท ป.โท 12,200 บาท ป.เอก 16,200บาท ตุลาคม 2554 ป.ตรี 9,140-9,420 บาท...
Flowers: 7 · Comments: 5 · Read: 4526
Ico48

Likes

Ico48
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ในการประชุม ค.บ.ม. ครั้งที่ 9/2555เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบในการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้น ภายในวงเงินที่ได้ รับงบประมาณที่ได้รับจำนวน 64 ล้านบาท โดยมีวิธีการปรับ โดยใช้ สูตรในการคิดดังนี้ (หลัก...
Flowers: 15 · Comments: 138 · Read: 34053
04 July 2012
Ico48
ตักบาตรคณะ ปี 2555
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
กิจกรรมตักบาตรมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนสองร้องสี่สิบห้าคน โดยมีนักศึกษามุสลิมมาด้วยนักศึกษาแต่แยกไปทำกิจกรรมที่ห้อง 102 และได้ฟังพระสงฆ์เทศเรื่องสังฆหวัตถุ 4 เป็นเนื้อหาที่ควรเรียนรู้และนำมาปรับใช้กับนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ที่ได้มาอยู่ร่วมกันในม.อ. แห่งนี้ นั่นก็คือ ให้รู้จักการแบ่งปัน การพูด...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 2012
15 June 2012
Ico48
แสดงความกับนักศึกษา
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 และมีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม และนักกิจกรรมดีเด่น ดังต่อไปนี้
Flowers: 4 · Comments: 2 · Read: 2261
Ico48
Small_dsc_00001
นักศึกษาตัวอย่าง ชาย
By JIBCy
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1162
12 June 2012
Ico48
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักศึกษาได้ฝากตัวเป็นศิษย์ ณ ลานอาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 2685
Ico48
Small_ihkhu
กำหนดการไหว้ครู ปี 55
By JIBCy
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1621
08 June 2012
Ico48

Likes

Ico48
ทำงานเป็น
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำงานเป็น คือ ทำงานเป็นระบบ ต่างจากทำงานได้คือทำตามสั่ง อาจเป็นการสั่งตามผู้บังคับบัญชา หรือสั่งเองเพราะมองระบบไม่เห็น นึกขึ้นได้จึงทำ อาการของการทำงานไม่เป็น คือ งานขาด ๆ เกิน งบไม่พอ เงินไม่พอ กำลังคนมากไปมีงานไม่มีคนทำ หรือคนมากไป มีคนแต่ไม่มีงาน การทำเรื่องขอใช้ ขออนุมัติเร่งด่วน ย้อนหล...
Flowers: 10 · Comments: 0 · Read: 2182
19 January 2012
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ตัวอย่างประจำปี 2554
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยจัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ปรจำปี 2555 เพื่อให้ครูตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของตนเอง และมีกิจกรรมยกย่องเชิดชูครูที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะเพื่อรับเกียรติบัตรในวันดังกล่าว สำหรับของคณะทรัพยากรธรรมชาติมีหลายท่านที่ได้รับการยกย่องเชิดชูครูในปีนี้ อาจารย...
Flowers: 7 · Comments: 3 · Read: 2731
Ico48
Small_kroo7
อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน
By JIBCy
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1311
Ico48
Small_studen
นักศึกษาร่วมงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์
By JIBCy
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1475
Ico48
Small_kroo9
นักศึกษาร่วมงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์
By JIBCy
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1365