นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

JIBCy
Ico64
sopida sopida kheetong
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

05 July 2013
Ico48

Likes

Ico48
บะหมี่สำเร็จรูปไม่ควรเกินวันละ 1 ซอง
in สาระรอบตัว
By Baby
แนะกินบะหมี่อย่างปลอดภัย ไม่กินเกินวันละ 1 ซอง ควรจะใส่ไข่ ผัก หรือเนื้อสัตว์ลงไปด้วย เพื่อเพิ่มสารอาหารและป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไป นางสาวทัศนีย์ แน่นอุดร บรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ ให้ความเห็นต่อการบริโภคบะหมี่สำเร็จรูปว่า เคยทำการสำรวจปริมาณโซเดียมหรือเกลือ อ...
Flowers: 12 · Comments: 3 · Read: 1095
Ico48

Likes

Ico48
Small_bf-af-2
Ico48

Likes

Ico48
เพิ่มภูมิทัศน์บริเวณคณะทรัพยฯให้สวยงามยิ่งขึ้น
in เรื่องเล่าหน้างาน
By นาย สิน พรหมเทพ
ในปัจจุบัน คณะทรัพย์ฯ มีพื้นที่ เฉพาะในวิทยาเขตหาดใหญ่ ประมาณ 165 ไร่ มีพื้นที่ที่เป็นสวน และสนามหญ้า รอบอาคารคณะฯ ประมาณ 4 ไร่ ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยสนามหญ้าเป็นหลัก จะมีไม้ดอก ไม้ประดับ บ้างเล็กน้อย มีสวนหย่อมบริเวณป้าย หน้าคณะฯ สำหรับถ่ายภาพแก่ผู้มาเยือน และใช้ในกิจกรรมของนักศึกษา/บุคลากร...
Flowers: 15 · Comments: 8 · Read: 1924
Ico48
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2556
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาได้ร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และชมรมพุทธศาสตร์สากล ได้จัดกิจกรรมในวัน 13 ก.ค. 56 และ วันที่ 20 ก.ค. 56
Flowers: 10 · Comments: 1 · Read: 1504
28 June 2013
Ico48

Likes

Ico48
ซายูตี สาหลำ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ผู้มีผลงานเด่นทำคุณประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคม
in ความสุขคือการแบ่งปัน
By AE
ซายูตี สาหลำ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ผู้มีผลงานเด่นทำคุณประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคม นายซายูตี สาหลำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยเป็นผู้ที่มีผลการเรียนด...
Flowers: 9 · Comments: 5 · Read: 1957
Ico48

Likes

Ico48
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
in สรรหา..มาฝาก งานพัสดุ
By Runya
“ข้าราชการ “ แปลว่า“ผู้ที่ทำงานของพระราชา” เราผู้เป็นข้าราชการ ก็จะทำงานของพระราชาได้อย่างถูกต้อง แล้วงานในหน้าที่ราชการของเราก็จะไม่เป็นเพียงอาชีพ แต่จะกลายเป็นงานการกุศลอันประเสริฐไปด้วยในตัว (ธรรมเทศนาเรื่องนี้ ท่านพุทธทาส ได้แสดงแก่ข้าราชการเมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย....
Flowers: 17 · Comments: 4 · Read: 2111
26 June 2013
Ico48

Likes

Ico48
ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ
in เรื่องเล่างานหน้างาน
By แม่หนุ่ม
การพัสดุ หมายความว่า การจัดทำเอง การซื้อ การจ้างการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยนการเช่า การควบคุม การจำหน่ายและการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบพัสดุ พัสดุหมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทำกำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนัก...
Flowers: 17 · Comments: 7 · Read: 2121
25 June 2013
Ico48
อยากประกาศให้คนรู้ว่าเด็กทรัพย์ก็มีพรสรรค์
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เป็นพิธีไหว้ครูประจำปี 2556 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และมหาวิทยาลัย โดยที่คณะได้จัดพิธีไหว้ครูในตอนเช้าสำหรับพิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยจะเริ่มตอนบ่าย ซึ่งมีน้องนักศึกษามีชื่อว่า นายเรวัตร อินเดีย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพืชศาสตร์ (ตาต้า)ได้บอกกับพี่จิ๊บว่า "อยากให้น้อ...
Flowers: 9 · Comments: 3 · Read: 1436
Ico48

Likes

Ico48
เมื่อถูก "กอด" ในที่ทำงาน
in Variety of Monly
By Monly
"เมื่อช่วงบ่าย 3 ของวันพุธ ที่ 19 มิ.ย 2556 เป็นเวลาที่ "มอนลี่โดนกอด" ในที่ทำงาน????" เรา "กอด" กับคนในครอบครัว พ่อ แม่ และลูก ทุกวัน จะสร้างความรู้สึก และความเข้าใจที่ดีต่อกัน ลูก ๆ มีอะไรก็จะเล่าให้เราได้ฟังเสมอ แต่หากมิได้กอดแสดงความรักต่อลูกบ่อย ๆ เมื่อโตขึ้น ลูกก็จะเกิดควา...
Flowers: 16 · Comments: 5 · Read: 1518
Ico48

Likes

Ico48
เมื่อเด็กทรัพยาฯ เจองานหิน หิน
in หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
By นายอุทิศ อินทศร
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคณะ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ ภาพที่ 1 แสดงกิจกรรมพัฒนาคณะ ในการทำกิจกรรมทั้งหมด จะมีรุ่นพี่และเจ้าหน้าที่หน่วยอาคารฯ คอยควบคุมและอำนวยความสะดวก โดยในวันนี้...
Flowers: 17 · Comments: 10 · Read: 3629
Ico48
ความสุขที่ได้ยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัล
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
สำหรับปีการศึกษา 2556 ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม นักกิจกรรมตัวอย่างด้านต่างๆ และนักศึกษาคนดีขวัญมะลิ โดยมีวัตถุประสงค์มีความขยันหมั่นเพียรใน การศึกษาเล่าเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเป็นการ ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดีงามใ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1465
Ico48
JIBCy (Recent Activities)
25 June 2013 08:48
#89483

ดีจังเลยค่ะ ต้องขอบคุณมากเลยค่ะ เป็นการสื่อสารที่ดีมากเลย

Ico48

Likes

Ico48
สื่อสารผ่านfacebook
in พัฒนางาน
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
เหลือเวลาอีกประมาณเดือนกว่าๆงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21ก็จะเริ่มต้นขึ้นอีกแล้ว ในครั้งนี้คณะทรัพยากรธรรมชาติกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2556 ช่วงนี้ผู้ที่มีโอกาสแวะเวียนมาแถวคณะทรัพย์ ก็จะเห็นการตระเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมจัดงานเกษตรภาคใต้ อาทิบริเวณเรือนกระจกทดลองขณะนี้กำลังจัดเตร...
Flowers: 11 · Comments: 4 · Read: 1398
20 June 2013
Ico48

Likes

Ico48
มะลิช่อที่ 37
in พัฒนางานประจำ
By P'o'm
สัปดาห์ที่ 2 ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 แล้วนะคะ สำหรับในปีการศึกษา 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีความยินดียิ่ง และขอต้อนรับมะลิช่อที่ 37 ทุกคนเข้าสู่รั้วสีบลูค่ะ คณะฯ จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนา...
Flowers: 18 · Comments: 2 · Read: 1749
12 June 2013
Ico48

Likes

Ico48
ยุวสัตวบาลดีเด่น
in งานของภาควิชาฯ
By anni
คนเก่งของเราวันนี้ นายอดิศักดิ์ คงแก้ว หรือน้องป๊อบ นายอดิศักดิ์ คงแก้ว เป็นนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นายอดิศักดิ์ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นยุวสัตวบาลดีเด่น ประจำปี2555 โดยเข้ารับโล่และเกียรติ...
Flowers: 11 · Comments: 7 · Read: 1873
Ico48
พิธีไหว้ครูประจำปี 2556
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ลานไทร อาคาร 3 เวลา 09.30-12.00 น. ทางหน่วยกิจการนักศึกษา จึงเรียนเชิญท่านคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ฝากตัวเป็นศิษย์ในกิจกรรมไหว้ครู
Flowers: 10 · Comments: 0 · Read: 1788
11 June 2013
Ico48

Likes

Ico48
ดูดวง “ย้อนดูตัวเอง”
in Variety of Monly
By Monly
หลังจากที่ดูดวงเป็นรายปักษ์กันมาแล้ว บันทึกนี้ขอนำเรื่องสบาย ๆ ครายเครียดมาดูดวงจากหมายเลขบัตรประชาชน ใน 3 หลักสุดท้ายกันนะ ช้าอยู่ใย รับควักบัตรประชาชนมาดูกันนะค่ะ ว่าใช่ตัวตนเราหรือเปล่า? คนเรา จะรวยหรือไม่รวย ดีหรือไม่ดี มีเสน่ห์ หรือไม่มีเสน่ห์ ถูกกำหนดมาจากการกระทำของตนเองทั้งสิ้น และห...
Flowers: 12 · Comments: 1 · Read: 1729
03 June 2013
Ico48
กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2556
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแจ้งแผนการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและหน่วยกิจการนักศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2556 มีดังต่อไปนี้ 1. วันที่ 3-14 มิถุนายน 2556 กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรม (17.00-22.00 น.) สถานที่ บริเวณคณะฯ และ ห้องเรียน 3305 2. วันที่ 8 มิถุ...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1126
Ico48

Likes

Ico48
กิจกรรมนักศึกษาใหม่ กิจกรรมฐานห้องอ่านหนังสือ
in ละครโรงเล็ก
By มิกกี้
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ช่วงบ่าย ได้ไปช่วยงานกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดกิจกรรมให้น้องนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้ประจำที่ฐานห้องอ่านหนังสือ พี่นักศึกษาปีที่ 2 และปีที่3 ช่วยกันอธิบายกิจกรรม โดยในฐานนี้ได้ให้น้องใหม่แต่ละกลุ่ม ทำอย่างไรก็ได้ให้ทุกคนในกลุ่มยืนอยู่...
Flowers: 11 · Comments: 4 · Read: 1994