นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

JIBCy
Ico64
sopida sopida kheetong
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

13 November 2014
Ico48

Likes

Ico48
ให้ความสำคัญจึงสำคัญและสำเร็จ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ความสำเร็จเป็นความสำคัญของทุกคน แต่จะสำเร็จได้จริงต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่คิด แค่พูด แต่ไม่ทำจริง ที่แย่บางคนยังหนี หนีเรียน หนีพัฒนาตน หนีพัฒนางาน หนีการทำงาน จึงไม่มีวันสำเร็จได้ การเรียนไม่ใช่แค่การเข้าชั้นเรียน ทำงานกิจกรรมการเรียนตามสั่งเท่านั้น แต่ต้องรับความรู้ให้รู้จร...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 965
Ico48

Likes

Ico48
เมื่อถึงจุดที่ต้องเปลี่ยน
in งานของภาควิชาฯ
By anni
เมื่อถึงเวลาต้องทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรทุกสายงาน เพื่อที่จะกลับมาดูว่า อะไรที่ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่ออะไร วิสัยทัศน์ เป็นตัวบอกว่า ภาควิชาฯ มีเป้าหมายที่จะไปถึงอย่างไร และวิธีที่ก้าวไปให้ถึงเป้าหมาย มีการวางแผนและกำหนดทิศทางอย่างไร จึงเป็นที่มาของ ...
Flowers: 9 · Comments: 1 · Read: 1245
Ico48

Likes

Ico48
อคติ คืออะไร
in สรรค์สาระ
By LeeO
คำ ว่า อคติ แปลว่า ไม่เดิน, ไม่ไป หมายความว่า ไม่ควรเดิน ไม่ควรไป หรือไม่ควรประพฤติ อคติ ศัพท์นี้ตรงกับภาษาไทยว่า ความลำเอียง ความไม่เที่ยงธรรม, ความไม่ยุติธรรม(ฐานะอันไม่พึงถึง, ทางความประพฤติที่ผิด, ความไม่เที่ยงธรรม, ความลำเอียง)- wrong course of behavior; prejudice) มีอยู่ 4 อย่างคือ ...
Flowers: 11 · Comments: 2 · Read: 3163
Ico48

Likes

Ico48
ความสำคัญของสุขภาพกาย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตอนที่สุขภาพดี ไม่มีปัญหา ทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดี แต่อยากให้คิดถึงตอนป่วย ไม่สบาย แล้วรู้สึกอย่างไร เป็นอย่างไร มีผลกระทบอะไรอย่างไรบ้าง ? ตอนป่วยไข้ไม่สบาย จะทำให้ไม่สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้ ทั้ง ๆ ที่อยากทำ อย่าว่าแต่การทำงาน แม้แต่กิน อยู่ ก็ทำไม่ได้ ไม่มีความสุข แล้วยังสร้างภาระให้คนอื...
Flowers: 12 · Comments: 1 · Read: 938
Ico48
JIBCy (Recent Activities)
13 November 2014 09:20
#100594

อยากไปจัง...........เลย

07 November 2014
Ico48

Likes

Ico48
Small_lq2
ลานเรียนรู้
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 447
Ico48
กว่าจะเป็นขบวนแห่ที่สวยงาม
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
สิ่งสำคัญของ "ขบวนแห่กระทงประจำปี 2557 นี้ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ" คือ ความสวยความงามของผู้ร่วมขบวน ซึ่งที่ขาดกันไม่ได้ก็ ความช่วยเหลือของ พี่ๆ น้องๆ บุคลากรของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติของเรา ช่วยกันทำให้เกิดความสวยงามแก่นักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยทีมงานช่างแต่งหน้า ทำผม ของพี่ๆๆๆๆ น้องๆๆๆ บุ...
Flowers: 7 · Comments: 3 · Read: 1329
Ico48

Likes

Ico48
การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 3
in เล่าสู่กันฟัง
By เปตอง
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายหัวหน้าธุรการภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 3 "ทักษะแห...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 1068
06 November 2014
Ico48
กว่าจะได้เป็นกระทง ปี 57
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
สำหรับปี 57 นี้ วันเพ็ญเดือน 12 ขึ้น 15 ค่ำ ตรงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษา และบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ที่ดีงาม และทุกครั้งที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดกิจกรรม ได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1275
24 October 2014
Ico48

Likes

Ico48
Small_stop
วันหยุดยาว
By Baby
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 792
16 October 2014
Ico48

Likes

Ico48
อยากสำเร็จต้องอดทนทำเพิ่มอีกนิด
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คนที่ประสบความสำเร็จต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทำจริง อดทน พยายาม ตื่นตัว ตื่นเต้นกับผลจากการทำดังกล่าว คนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเกิดจาก อดทนน้อยกว่า พยายามน้อยกว่า เรียนรู้น้อยกว่า ฝึกฝนน้อยกว่า ควบคุมอารมณ์น้อยกว่า ทำดีน้อยกว่า ให้ค่าน้อยกว่า ทำประโยชน์น้อยกว่า ทำจริงน้อย...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 885
Ico48
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 7 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ด้วยสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกภาคการศึกษา และได้กำหนดเป็นแผนงานกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งครั้งก็เป็นครั้งที่ 7 แล้วที่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมกันทำความดี เสียสะเวลา เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น ซึ่...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1177
Ico48
Small_16-9-14_jibcy_02
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 7 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1
By JIBCy
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 293
Ico48
Small_16-9-14_jibcy_01
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 7 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By JIBCy
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 261
15 October 2014
Ico48
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2557
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา รัตนไชย) ประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้ง สำหรับปีการศึกษา 2...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1846
Ico48
Small_toon14-10-14_jibcy
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2557
By JIBCy
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 343
Ico48
ทิศบอกลักษณะนิสัย
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ทุกคนมีทั้งความเหมือนและแตกต่างทั้งหน้าตา อุปนิสัยใจคอ แต่อย่างไรก็ตามที่พวกเราก็ต้องอยู่ร่วมกันได้ในสังคม จากที่ฉันได้รับโอกาสดีๆๆ ได้รับอนุญาติให้ไปร่วมสังเกตการณ์ "โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม" ของคณะเศรษฐศาสตร์นั้น ทำให้เรียนรู้ว่าทุกคนไม่เหมือนกันทุกคนและไม่ต่างกันท...
Flowers: 9 · Comments: 1 · Read: 899
03 June 2014
Ico48

Likes

Ico48
กยศ. หนี้ที่ให้โอกาส
in เรื่องเล่าจากม.อ.
By ณ. พุนพิน
ผมเป็นหนี้กยศ. มากว่า 13 ปี (สามารถเป็นหนี้ได้ 15 ปี) เพิ่งจะปลดหนี้หมดไปเมื่อเร็วๆ นี้ ต้องยอมรับว่ากยศ.ให้โอกาสกับเด็กๆ อีกจำนวนมากที่ครอบครัวมีรายได้น้อย (น้อยกว่า 2 แสนบาทต่อปี) ให้สามารถเรียนต่อได้ และอาจจะทำให้มีโอกาสที่ดีกว่าเดิมในอนาคต จำนวนเงินที่ได้รับต่อเดือนอาจจะไม่มากนัก แต่ก็สามารถช...
Flowers: 9 · Comments: 6 · Read: 1570
21 April 2014
Ico48
Small_dscn2357
ทิศตะวันออกบอกลักษณะนิสัย
By JIBCy
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 349
Ico48
Small_dscn2373
ทิศตะวันตกบอกลักษณะนิสัย
By JIBCy
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 356