นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

My Activities

03 Febuary 2017
Ico48
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของในหลวง
in NoIIKuNG
By NoIIKuNG
คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 4
01 Febuary 2017
Ico48
ความเข้าใจของคนส่วนมากต่อเศรษฐกิจพอเพียง
in NoIIKuNG
By NoIIKuNG
คนส่วนมากมักเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของเกษตรกรเท่านั้น ซึ่งแท้จริงผู้ประกอบอาชีพอื่น ก็สามารถนำเอาแนวพระราชดำรัสไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งสิ้น "ผู้ที่เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้โดยเน้นการผลิตด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และไม้ควรทำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกินไป เพราะหากข...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2
Ico48
สิ่งสูงค่าที่ซ่อนอยู่หลังธนบัตร
in NoIIKuNG
By NoIIKuNG
1. ธนบัตร 20 บาท “ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเป็นเจ้าของบ้านเมือง และต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว ความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปได้” – พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 – 2. ธนบัตร 100 ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 3
04 October 2016
Ico48
ดูหนังฝรั่งบ่อย ๆ สิ่งที่คุณจะได้คือ..
in NoIIKuNG
By NoIIKuNG
1) ชินกับสำเนียง 2) ได้ศัพท์ใหม่เสมอ (บางคำเราสะกดไม่ถูก แต่ดันออกเสียงตามในหนังได้ เพราะในหนังพูดบ่อย) 3) ได้เรียนรู้วลีหรือประโยค เช่น You weren’t here last night. Where were you? (เมื่อคืนไม่ได้อยู่ห้องนิ ไปไหนมา!) – ซึ่งนี่แหละคือการเรียนรู้โครงสร้างและแกรมม่าร์แบบอ้อม ๆ และจำได...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1031
27 September 2016
Ico48
ไข้ซิกา
in NoIIKuNG
By NoIIKuNG
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1128
Ico48
วิทย์ของเทียนไข
in NoIIKuNG
By NoIIKuNG
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1085
Ico48
เคมีของสระว่ายน้ำ
in NoIIKuNG
By NoIIKuNG
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1045
24 September 2016
Ico48
Small_olympic-pool
oly
By NoIIKuNG
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 655
Ico48
Small_candle
can
By NoIIKuNG
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 700
Ico48
Small_sunflower
sun
By NoIIKuNG
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 662
Ico48
Small_zika
zi
By NoIIKuNG
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 786
12 September 2016
Ico48
รูปทรงของขนมเพรทเซล
in NoIIKuNG
By NoIIKuNG
เพรทเซลเกิดจาก บาทหลวงในประเทศอิตาลี ทำขึ้นเพื่อให้รางวัลความดีกับเด็กๆ ที่มาศึกษาเรียนรู้เรื่องศาสนาและสวดมนต์ในโบสถ์ รูปร่างหน้าตาของเพรทเซล จึงมีลักษณะไขว้กัน เหมือนการนำแขนมาไขว้ กัน เวลาสวดมนต์ #AuntieAnne's Thailand
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 969
04 May 2016
Ico48
เครื่อง AF700
in NoIIKuNG
By NoIIKuNG
เครื่อง AF700 เป็นเครื่องมือใหม่ สำหรับทดสอบหา Melting Point ของขี้เถ้าของถ่านหิน ก่อนเราจะเริ่มทดสอบตัวอย่าง ต้องทำให้ ขี้เถ้า มีรูปร่างคล้ายปิรามิดก่อน โดยการนำน้ำมาหยดผสมขี้เถ้า หรืออาจใช้ตัวประสานชื่อว่า dextrin เพื่อช่วยปั้นขึ้นรูป ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาในการปั้นสักหน่อย จากรูปคือ อุป...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1423
Ico48
Small_af1
aff
By NoIIKuNG
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 607
Ico48
Small_af
af
By NoIIKuNG
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 585
17 April 2016
Ico48
UV index
in NoIIKuNG
By NoIIKuNG
ขณะนี้เวลา 12:55 อากาศร้อนเลยเชคอุณหภูมิกับแอฟ ปรากฎว่า วัดอุณหภูมิได้ 33 องศาเอง และ ในแอฟ ยังบอกค่า UV index ปรากฎว่า มีค่า 11 เองเช่นกัน มารู้จัก UV Index กัน UV IndexหรือUVIคือปริมาณที่เอาบอกความเข้มของรังสีUV ที่ตกกระทบพื้นที่นั้นๆ ซึ่งมีผลเสียต่อผิวหนังมนุษย์ ค่า UV Index...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 880
04 April 2016
Ico48
6 วิธีประหยัดไฟฟ้า ลดการใช้พลังงานภายในบ้าน
in NoIIKuNG
By NoIIKuNG
คอมพิวเตอร์ ตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์ sleeps เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานๆ หลอดไฟ ทำความสะอาดหลอดไฟ อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี ใช้หลอด ประหยัดพลังงาน หรือ หลอด LED ม่านกันแดด ใช้ม่านหรือมู่ลี่กันแสงแดดส่อง เข้าตัวอาคาร ฉนวน บุฉนวนตามหลังตา และฝาผนัง เพื่อป้องกันความร้อนจากนอกบ้าน เครื่องปรับอากาศ ปิด...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 733
Ico48
วิธีประหยัดน้ำมัน
in NoIIKuNG
By NoIIKuNG
1. ตรวจตราลมยางเป็นประจำ เพราะยางที่อ่อนเกินไปนั้น ทำให้ สิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่ายางที่มีปริมาณลมยางตามที่มาตรฐานnกำหนด 2. สับเปลี่ยนยาง ตรวจตั้งศูนย์ล้อตามกำหนด จะช่วยประหยัด น้ำมันเพิ่มขึ้นอีกมาก 3. ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อต้องจอดรถนานๆ แค่จอดรถติดเครื่อง ทิ้งไว้ 10 นาที ก็เสียน้ำมันฟรีๆ ...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 999
31 March 2016
Ico48
วิธีประหยัดน้ำมัน
in NoIIKuNG
By NoIIKuNG
1. ตรวจตราลมยางเป็นประจำ เพราะยางที่อ่อนเกินไปนั้น ทำให้ สิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่ายางที่มีปริมาณลมยางตามที่มาตรฐานnกำหนด 2. สับเปลี่ยนยาง ตรวจตั้งศูนย์ล้อตามกำหนด จะช่วยประหยัด น้ำมันเพิ่มขึ้นอีกมาก 3. ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อต้องจอดรถนานๆ แค่จอดรถติดเครื่อง ทิ้งไว้ 10 นาที ก็เสียน้ำมันฟรีๆ ...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 999