นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

06 กรกฎาคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
คณบดีสื่อสารการเดินทางไปร่วมประชุมและดูงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2013
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : คณบดีสื่อสารการเดินทางไปร่วมประชุมและดูงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2013 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ในช่วง 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา(29 มิ.ย.-5 ก.ค.) กระผมได้ เดินทางไปร่วมประชุมและดูงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2013 ณ. เมือง St. Petersburg ประเทศรัสเซีย โดยมี St....
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2087
01 กรกฎาคม 2556
Ico48
การดูแลทางวิชาการแก่นักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน ประสบการณ์เล็กๆ จากการทำงานด้านวิชาการ
โดย อ.แสง
เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการเตรียมพื้นฐานแก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 โดยการเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยความสมัครใจ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ค. ถึง วันที่ 2 มิถุ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1537
Ico48
Small_english-test-june2013
สอบภาษาอังกฤษ
โดย อ.แสง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 594
Ico48
Small_psu-tutor
พี่เลี้ยงวิชาการ
โดย อ.แสง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 497
Ico48
Small_tutor
โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1
โดย อ.แสง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 489
Ico48

ชอบ

Ico48
ผลงานของคณะวิศวฯ ในรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: ผลงานของคณะวิศวฯ ในรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยได้นำเสนอรายงานประจำปี 2555 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยทราบ/และให้ข้อเสนอแนะ จากรายงานดังกล่าวมีประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2068
02 มิถุนายน 2556
Ico48
งานรับนักศึกษา 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน ประสบการณ์เล็กๆ จากการทำงานด้านวิชาการ
โดย อ.แสง
ประสบการณ์เล็กๆ จากการทำงานด้านวิชาการ ตอนงานรับนักศึกษา 2556 ภาคการศึกษาใหม่ (1/56) กำลังจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ ซึ่งปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประมาณ 700 คน เป็นเรื่องที่น่ายินดีเนื่องจากในปีนี้ คะแนนสอบ Admission ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สูงขึ้นกว่าปีก่อนอย่างมาก (จาก 46.15%...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1739
Blog
28 มกราคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
ร่วมแรงร่วมใจต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง และขอบคุณคณะกรรมการ และประชาคมวิศวฯ ในการดำเนินการ และเตรียมการรับนักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: ร่วมแรงร่วมใจต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง และขอบคุณคณะกรรมการ และประชาคมวิศวฯ ในการดำเนินการ และเตรียมการรับนักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2556 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2556 เป็นวันสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามโครงการสอบตรงของ ม.อ. ครับ ผมทร...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1183
11 ธันวาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
เทศกาลถือศีลกินเจ ปีนี้ที่หาดใหญ่
ใน เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย Thaniya KAOSOL
อีกไม่กี่วันเทศกาลสำคัญของชาวจีนจะเวียนมาบรรจบอีกครั้งในปีนี้ เทศกาลนั้นคือ เทศกาลกินเจ ซึ่งกำหนดวันเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำถึงขึ้น 9 ค่ำเดือน 9 รวม 9 วัน 9 คืน ซึ่งในปีนี้ที่หาดใหญ่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14-23 ตุลาคม 2555 สำหรับการถือศีลกินเจมีวัตถุประสงค์หลักที่คนที่ถือศีลกินเจมุ่งมั่นปฏิ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1897
Ico48

ชอบ

Ico48
เก็บเกี่ยวจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 4
ใน เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย Thaniya KAOSOL
ช่วงหยุดสุดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาวของพวกเราได้มีโอกาสกลับบ้าน พักผ่อนกันตามอัธยาศัย สำหรับดิฉันมิได้กลับบ้าน นั่งเคลียร์งาน และออกข้อสอบอยู่ที่คณะ จึงถือโอกาสนี้นำเรื่องที่เก็บเกี่ยวได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 4 มาเล่าสู่กันฟังค่ะ ขออภัยที่นำมาเล่าล่าช้าไปนิด สืบเนื่องเพ...
ดอกไม้: 17 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1594
22 กันยายน 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
เก็บเรื่องมาเล่าจากงาน "ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน"
ใน เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย Thaniya KAOSOL
วันนี้เป็นวันดีอีกวันที่บุคลากรสายสนับสนุนนับพันคนมาร่วมงาน "ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน" ณ ห้องประชุมทองจันร์ หงส์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. นั้นแสดงให้เห็นว่าบุคลากรของ ม.อ. มีความสนใจในความก้าวหน้าของตนเองอย่างยิ่ง ในงานนี้บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญและเข้าร่วมกันจากทุกหน่วยงานย...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1547
Ico48

ชอบ

Ico48
มอบเกียรติบัตรโครงการพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 2)
ใน เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย Thaniya KAOSOL
จิบน้ำชายามบ่ายสายวิชาการวันนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบเกียรติบัตรให้กับพี่เลี้ยงบุคลากรใหม่ สายวิชาการ ซึ่งเสียสละเวลาและกำลังกาย เพื่อดูแลอาจารย์ใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรของเรา และทำงานอยู่กับองค์กรของเราเป็นเวลานานๆ โดยโครงการนี้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 โดยมีวัตถุประส...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2013
Ico48

ชอบ

Ico48
เก็บสิ่งดีดีมาเล่าจากโครงการประกวด พื้นที่ 5ส+ ดีเด่น
ใน เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย Thaniya KAOSOL
วันนี้กลุ่มงานแผนฯ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมดีๆ เป็นการนำเสนอผลงาน พื้นที่ 5ส+ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. การนำเสนอในรอบนี้เนื่องจากมีพื้นที่เข้าประกวดเยอะ จึงจัดเป็น 2 ห้อง โดยห้องแรก คณะกรรมการพิจารณานำทีมโดย ผช. คนสวย (ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย) รับหน้าที่เป็นประ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3776
Ico48

ชอบ

Ico48
โครงการหัวหน้าภาควิชาใหม่พบปะคณบดี (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
ใน เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย Thaniya KAOSOL
วันนี้อย่างนำโครงการใหม่ๆ ของกลุ่มงานบริหารทั่วไปมาเล่าสู่กันฟัง ปัจจุบันทางการจัดการทรัพยากรบุคคล ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งโครงการหัวหน้าภาควิชาที่เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาคฯ ใหม่ พบปะกับท่านคณบดี โดยโครงการนี้เพิ่งเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายนนี้ โดยวันนี้ (18 กันยายน 2555) ประเดิมโครงการ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1552
Ico48

ชอบ

Ico48
โครงการเยี่ยมไข้บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตอนที่ 2
ใน เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย Thaniya KAOSOL
จากการเปิดตัวโครงการเยี่ยมไข้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ในครั้งนี้เป็นการเยี่ยมไข้บุคลากรตอนที่ 2 ซึ่งนับเป็นการไปเยี่ยมไข้ที่ทุกคนไปแล้วมีความสุขกลับมาเลยค่ะ เนื่องเพราะพวกเราไปเยี่ยมคุณแม่คนสวย ซึ่งได้ลูกสาวแสนจะน่ารักน่าชัง โดยทางการจัดการทรัพยากรบุคคลคณะวิศ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1725
Ico48

ชอบ

Ico48
ข่าวดี…ศูนย์กีฬา ม.อ...เปิดแล้ววันนี้ มาออกกำลังกายกันเถอะ
ใน เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย Thaniya KAOSOL
วันนี้เป็นวันเปิดศูนย์กีฬาของ ม.อ. อย่างเป็นทางการ โดยเวลา 10.00 น. มีพิธีทำบุญอาคารศูนย์กีฬา ณ บริเวณ ใต้ตึกอาคารกีฬา และนันทนาการ และเวลา 17.00 น. พิธีเปิดศูนยกีฬา และร่วมกิจกรรมออกำลังกายแชลเลนจ์เดย์ กิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์ บริเวณลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ข้างอาคารยิมเนเซียม โดยผู้เข้าร่วม 200 ท่านแร...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2815
Ico48

ชอบ

Ico48
เก็บมาเล่าจาก...งาน"ผ่านวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ" คณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย Thaniya KAOSOL
เมื่อคืนวันที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอน พลาซ่า หาดใหญ่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ สำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน "ผ่านวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ..." โดยปีนี้บุคลากรเกษียณอายุราชการของเรามีทั้งหมด 7 ท่านคือ ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 5483
03 กันยายน 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
ความคืบหน้าการปรับตำแหน่งงานของลูกจ้างประจำของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2555
ใน เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย Thaniya KAOSOL
ข่าวคราวความคืบหน้าสำหรับการปรับตำแหน่งของลูกจ้างประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเดือนสิงหาคมนี้ ทางการจัดการทรัพยากรบุคคลขอร่วมแสดงความยินดีกับลูกจ้างประจำคือ คุณจารึก ไชยวรรณจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่เปลี่ยนตำแหน่งจากพนักงานประจำห้องทดลอง เป็นพนักงานห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางมหาวิทย...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1696
Ico48

ชอบ

Ico48
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย Thaniya KAOSOL
สิ้นสุดลงแล้วกับโครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2555 ซึ่งบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนได้รับสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพประจำปี ในปีนี้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรบุคคลก็เปลี่ยนทำให้วุ่นวายกันนิดหน่อย แต่ก็ผ่านไปได้...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1456