นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

13 ตุลาคม 2557
Ico48

เรียน คุณอภิชา

ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานจัดเวรให้ปฏิบัติงาน ในวัน/เวลานอกเหนือจากงานตามผลัดหรือกะ หากได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ก็สามารถเบิกจ่ายเงินค่า OT ได้ โดยพิจารณาจากระเบียบข้อ 3. (การปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตน)

แต่ทั้งนี้ ไม่แน่ใจในเรื่องกฎหมายแรงงานนะค่ะ ฝากรบกวนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะ (อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ)

Ico48

ชอบ

Ico48
เงินค่าตอบแทน (OT)
ใน การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
โดย รุ่งนภา
หลายท่านคงยังสับสนว่าการปฏิบัติงานประเภทไหนที่สามารถเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ซึ่งการปฏิบัติงานบางประเภทก็ให้เบิกเงินเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ฉนั้น ก่อนอื่น เราควรจะต้องทราบความหมายของคำว่า "เงินตอบแทน" การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกันก่อนเงินตอบแทน หมายถึงเงินที่จ่ายให้แก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 40 · อ่าน: 19953
03 ตุลาคม 2554
Ico48

เรียน คุณอนันต์

ตามที่มีคำสั่งให้ จนท.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หากได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารลงนามอนุมัติ ก็สามารถเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาตามระเบียบได้ค่ะ

29 พฤศจิกายน 2550
Ico48

Bookmark: การนำเสนอ

http://www.yenta4.com

เว็บตัวอย่าง การนำเสนอภาพ

Tags:

โดย รุ่งนภา
ดอกไม้: 0