นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

ความเคลื่อนไหวของฉัน

27 สิงหาคม 2557
Ico48

ชอบ

Ico48
บุคลากรเกษียณอายุราชการ "คุณจารุวรรณ แซ่อ๋อง"
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
สัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นางสาวจารุวรรณ แซ่อ๋อง" เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 138 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นางสาวจารุวรรณ แซ่อ๋อง ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. หน่วยงานแรกที่เข้ามาทำงา...
ดอกไม้: 15 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2113
26 สิงหาคม 2557
Ico48
ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานword
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 889
Ico48
ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 826
Ico48
ขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานตามความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - ม.อ.
ใน blog กับงานประจำ
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปัจจุบันมีการขยายกรอบความร่วมมือในระดับคณะ/หน่วยงาน ระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยเกิดความร่วมมือต่าง ๆ ในด้านการบริห...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1740
08 สิงหาคม 2557
Ico48

รางวัลระดับชาติเลยนะนั่น

ภูมิใจแทนทุกท่านเลยจริง ๆ ค่ะ

07 สิงหาคม 2557
Ico48

คิดเล่น ๆ นะคะ ถ้ามีการมอบรางวัล blogger of the year ในงานนี้ด้วย จะดีมากเลย

Ico48
ตาปลา แม่เอ้ย
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
สืบเนื่องจากเมื่อหลายวันก่อนหน้านี้ ดิฉัน เพิ่งไปผ่าตาปลามา ซึ่งถ้าหากใครเป็น แควนคลับ facebook ของดิฉัน จะรับทราบเรื่องเป็นอย่างดียิ่ง เพราะหลายคนบอกว่า ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่เห็นหน้าตาดิฉันเลย เห็นแต่ ฝ่าเท้า แทนหน้าทุกวัน จนลืมไปแล้วว่า หน้าตาเป็นอย่างไร 5555 สาเหตุที่ดิฉันได้ตัดสินใจไปผ่า ทั...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4783
05 สิงหาคม 2557
Ico48
Small_scorehappypsu
ค่าคะแนนความสุข
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 737
Ico48
Small_resulthappypsu
ระดับคะแนนความสุขจำแนกตามมิติ
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 926
Ico48
Small_graph
ตารางแสดงความสุขจำแนกตามมิติ
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 652
Ico48
Happy University แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ตอนที่ 5 :รายงานผลการสำรวจความสุข ช่วงครึ่งปีแรก 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาก 33 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง
ใน happy workplace
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผู้รับผิดชอบโครงการ ในการเข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรมจัดการสร้างสุข บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย” ซึ่งจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีคณะ/...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1808
Ico48

วันนี้ได้ฤกษ์ เปิดบล็อกใหม่ ใช้ชื่อว่า Happy Workplace

ไว้แบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ในงานสร้างสุของค์กร  ซึ่งจริง ๆ เขียนไว้หลายบันทึกแล้วค่ะ แต่ไม่ได้แยกบล๊อกออกมา  

ยังไงอย่าลืมติดตาม และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ

โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 5
Ico48

ชอบ

Ico48
ชาว ม.อ.ร่วมใจ Big Cleaning ต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมจุดประกายการคัดแยกขยะ
ใน Happy Workplace
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดทำพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สะอาดสวยงาม ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานตามมาตรฐาน 5 ส. เสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร พร้อมรณรงค์การคัดแยกขยะ รศ.ดร. เกริกชัย ทองหนู รอง...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 5278
Blog
16 มิถุนายน 2557
Ico48
Small_h2share
happy to share
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 780
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Happy to Share
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะกรรมการบริหารโตรงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ประจำสำนักงานอธิการบดี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Happy to Share กิจกรรมดี ๆ ที่นำมาแบ่งปัน ตามโครงการ Happy workplace กิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1880
05 มิถุนายน 2557
Ico48
อบรมหลักสูตร "ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร" (Happy Workplace Manager) รุ่นที่ 3 : ส่งการบ้านครั้งที่ 2
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ส่งการบ้านการติดตามการนำความรู้ไปใช้ ครั้งที่ 2 ผ่านไปแล้วสำหรับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม The Royal Gems Golf Resort จ.นครปฐม เช่นเคย เนื้อหาในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดความรู้ในงานสร้างเสร...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1966