นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

My Activities

04 May 2015
Ico48
Small_slidesurat1
happy surat
By รัตติยา เขียวแป้น
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 328
Ico48
กิจกรรมสร้างสุขตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ของ วิทยาเขตภูเก็ตสุราษฎร์ธานี: การเสริมสร้างสุขภาพด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติ
in happy workplace
By รัตติยา เขียวแป้น
การเสริมสร้างสุขภาพด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติ หลังจากที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชีวิตและศิลปะ” หลักสูตรเกษตรธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะกายที่ดี ให้แก่อาจารย์และบุคลากรของม...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1622
Ico48

ฝากกิจกรรมสร้างสุขดี ๆ ในวันหยุดแสนสบาย

ประมวลภาพและกิจกรรมสร้างสุขในสถานที่ทำงานของสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง

http://share.psu.ac.th/blog/happyworkplacepsu/37676

 

ประมวลภาพและกิจกรรมสร้างสุขในสถานที่ทำงานของวิทยาเขตภูเก็ต

http://share.psu.ac.th/blog/happyworkplacepsu/37670

ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีกิจกรรมน่าสนใจ 2 กิจกรรม ค่ะ

โคริงกะ : จัดดอกไม้จัดใจ (Happy Soule, Happy Relax)

http://share.psu.ac.th/blog/happyworkplacepsu/37681

 

การเสริมสร้างสุขภาพด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติ

http://share.psu.ac.th/blog/happyworkplacepsu/37680

 

Ico48
Small_happybraintranag
happy brain trang
By รัตติยา เขียวแป้น
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 394
Ico48
Small_happybodytrang1
happy body trang
By รัตติยา เขียวแป้น
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 301
Ico48
Small_happybodytrang
happy body trang
By รัตติยา เขียวแป้น
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 429
Ico48
Small_monmon
happy money trang
By รัตติยา เขียวแป้น
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 500
Ico48
ประมวลภาพและกิจกรรมสร้างสุขในสถานที่ทำงาน ของสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง
in happy workplace
By รัตติยา เขียวแป้น
กิจกรรมการสร้างความสุขในสถานที่ทำงานของ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง Happy Money กิจกรรม Mon- Mon- Market ตลาดนัดวันจันทร์ ให้บุคลากรนำสินค้ามาวางจำหน่าย บริเวณ สนอ. นำสินค้าวางบนโต๊ะ และเขียนราคากำกับ วางกระปุกเงิน สินค้าจะจัดวางตั้งแต่เช้า จนถึง 10.00 น. ชื่...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1414
Ico48
Small_room2phuket
happy money phuket
By รัตติยา เขียวแป้น
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 346
Ico48
Small_room1phuket
happy money phuket
By รัตติยา เขียวแป้น
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 446
Ico48
Small_spaphuket
relax phuket
By รัตติยา เขียวแป้น
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 413
Ico48
Small_birthdayphuket
phuket happybirthday
By รัตติยา เขียวแป้น
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 418
Ico48
Small_slide3phuket
phuket happy
By รัตติยา เขียวแป้น
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 508
Ico48
Small_slide1phuket
phuket happy
By รัตติยา เขียวแป้น
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 369
Ico48
Small_slide1
phuket happy
By รัตติยา เขียวแป้น
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 373
Ico48
ประมวลภาพและกิจกรรมสร้างสุขในสถานที่ทำงานตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ของ วิทยาเขตภูเก็ต
in happy workplace
By รัตติยา เขียวแป้น
Happy Society : "ปิ่นโตน้อยรวมพลัง" ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีการขยายขนาดขององค์กร ส่งผลทำให้บุคลากรจากต่างคณธหน่วยงานขาดการรู้จักมักคุ้น หรือไม่ได้เชื่อมสัมพันธ์อย่างแนบแน่น การจัดโครงการ "ปิ่นโตน้อยรวมพลัง" นับเป็นโครงการที่ช่วยสร้าง Happy Society ให้แก่บุคลากร ได้รู้...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1225
Ico48
Small_psuhappy
logo psu happy
By รัตติยา เขียวแป้น
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 691
Ico48
ประมวลภาพและกิจกรรมสร้างสุขของคณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วมนำร่องตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
in happy workplace
By รัตติยา เขียวแป้น
ขอบคุณ logo สวย ๆ จาก อ.สุดารัตน์ สุกาพัฒน์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมหนึ่งในภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ผ่านทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมจัดการสร้างสุข : บูรณการมห...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 974
30 March 2015
Ico48

ต้องขอแอบไปศึกษาเทคนิคบ้างแล้ว

เพราะทุกวันนี้ ไม่มีใครกล้าใช้เลย ทั้ง ๆ ที่อยากช่วยใจแทบขาด

555

02 March 2015