นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

ความเคลื่อนไหวของฉัน

07 พฤษภาคม 2558
Ico48
Small_sharemoupersonnel
brainstroming
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 625
06 พฤษภาคม 2558
Ico48
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
ใน happy workplace
โดย รัตติยา เขียวแป้น
กองการเจ้าหน้าที่ ในนามผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ ในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ โดย มีวัตถุประสงค์หลัก ๆ 5 ประการ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในหลักการและแนวทางการบริหารงานบุคคล 2. ร่วมพัฒนามาตรฐานการทำงานด้านบุคคล 3. ส่งเสริมการใช้งานเวทีแลกเปลี่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1191
Ico48

ชอบ

Ico48
Checklist กันลืม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การมีงานมากขึ้น มีอายุมากขึ้น การทำอะไรที่เร่งรีบ มีสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือ ลืม ลืมที่ทำให้มีปัญหาการทำงาน การดำเนินชีวิต คือ ลืมของที่ต้องใช้ ซึ่งตัวเองมีของสี่อย่างที่ลืมแล้วทำให้มีปัญหาในการทำงาน ชีวิตประจำวันคือ กุญแจสำนักงาน แว่นสายตา กระเป๋าสตางค์ และโทรศัพท์มือถือ วิธีกันลืม ทำโดยทำเป...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1222
Ico48

คณะทรัพย์สมทบเงินให้พนักงานเงินรายได้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เดือนละ 1,000 บาท ด้วย เหรอค่ะ ดีจังเลย

Ico48
Small_leadershipppp
leadership
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 469
Ico48
จะเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้เลย ถ้ายังขาดสิ่งเหล่านี้
ใน บทความทางการบริหาร
โดย รัตติยา เขียวแป้น
เช้านี้ ได้อ่านบทความดี ๆ จาก คุณประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร เจ้าของ Prakal ' Blog ซึ่งได้กล่าวถึงว่า ผู้นำที่ดี ว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ทั้งนี้ก็เนื่องจากมีหลายองค์กรที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ไปในทางที่ดีขึ้น แต่พยายามเท่าไหร่ ก็ไม่ได้ผล ซึ่งก็มีการขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาหลายคน รวมทั้งผู...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1459
05 พฤษภาคม 2558
Ico48
Small_slidesurat12
โคริงกะ
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 711
Ico48
Small_slidesurat11
โคริงกะ
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 566
Ico48
Small_slidesurat10
โคริงกะ
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 467
Ico48
Small_slidesurat9
โคริงกะ
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 379
Ico48
Small_slidesurat8
โคริงกะ
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 437
04 พฤษภาคม 2558
Ico48

โหลดรูปเริ่มหมุนติ้ว ๆ แระ

พักยกไว้ต่อพรุ่งนี้แล้วกันนะคะ

โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 1
Ico48
Small_slidesurat7
โคริงกะ
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 605
Ico48
กิจกรรมสร้างสุขตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ของ วิทยาเขตภูเก็ตสุราษฎร์ธานี: โคริงกะ : จัดดอกไม้จัดใจ (Happy Soule, Happy Relax)
ใน happy workplace
โดย รัตติยา เขียวแป้น
โครงการโคริงกะ : จัดดอกไม้จัดใจ (Happy Soule, Happy Relax) หลังจากที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการสร้างกระบวนกรด้านจิตตปัญญาศึกษา โคริงกะ : จัดดอกไม้จัดใจ เมื่อวันที่ 8-11 เมษายน 2557 ให้แก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีการจัดอบรมจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลั...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1810
Ico48
Small_slidesurat6
happy surat
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 464
Ico48
Small_slidesurat5
happy surat
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 429
Ico48
Small_slidesurat4
happy surat
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 367
Ico48
Small_slidesurat3
happy surat
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 455
Ico48
Small_slidesurat2
happy surat
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 478