นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

ความเคลื่อนไหวของฉัน

18 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
ผู้นำที่ดีควรจะมีเทคนิคในการสื่อสารอย่างไร
ใน บทความทางการบริหาร
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ผู้นำที่ดีควรจะมีเทคนิคในการสื่อสารอย่างไร (Communication goodleader)โดย คุณประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร : Think People Cunsulting เมื่อสองวันก่อน ได้มีโอกาสไปนั่งฟังผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจแห่งหนึ่งที่ขึ้นมาแถลงนโยบายของบริษัท และเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยสอบถาม และท่านก็ตอบข้อสงสัย ตอบข้อซัก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 984
06 มกราคม 2559
Ico48

สามารถ download เอกสารบรรยาย และเอกสารประชุมกลุ่มย่อย

รายการประชุม มข. - ม.อ.-มช. ได้ที่ http://www.personnel.psu.ac.th/

 

โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 3
26 ตุลาคม 2558
Ico48
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 752
Ico48
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 805
Ico48
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. “3 พลัง เพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 1: ขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงาน รายงานผลความร่วมมือฯ
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Let’s walk together) ซึ่งมีผลเป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และครั้ง...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1412
05 สิงหาคม 2558
Ico48
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 3 ตอนที่ 1
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย - หัวหน้าภาควิชาหรือ รองหัวหน้าภาควิชา - รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี - หัวหน้าฝ่าย หรือผู้ตรวจการพยาบาล - หัวหน้างา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2422
03 สิงหาคม 2558
26 กรกฎาคม 2558
Ico48
ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2557
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
เรียน บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่าน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรอบปีการศึกษา 2557 (ระหว่าง 1 ส.ค.57 &ndash...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1529
24 มิถุนายน 2558
Ico48

ตอนนี้ยอดรายงานผลการป้อนข้อมูล happinometer online ยอดจนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 มาแล้วนะคะ หน่วยงานที่เข้าร่ว มโครงการ happy university ใด อยากทราบยอดตัวเลขของท่าน แจ้งผ่านทางอนุทินนี้ได้เลยนะคะ

เนื่องจากตัวเลขการป้อน ในภาพรวม ยังเป็น % ที่ต่ำมาก  ทางผู้ประสานงานโครงการ จึงได้ขอขยายเวลาการเปิดระบบออกไปจนถึง 6 กรกฎาคม 2558 ค่ะ

โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 8
21 มิถุนายน 2558
Ico48

รู้งี้วิ่งไปวัดที่คณะทรัพย์ ด้วยดีก่า จะได้เอาลูกโป่งด้วย

12 พฤษภาคม 2558
Ico48
โครงการ
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1016
Ico48
แบบตอบรับ
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 620
Ico48
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ (Basic)
ใน พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ (Basic)สำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่25 - 26 พฤษภาคม 2558 ณ บ้านหน้าเกาะบลิสฟูล รีสอร์ท อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงรายละเอียดดังโครงการและกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1073
11 พฤษภาคม 2558
Ico48

ทบ.ส่งกระจก ชอบมากเลยค่ะ แต่คนส่วนใหญ่ ก็มักจะชอบกระจกที่สะท้อนแต่สิ่งดี ๆ จนตั้งมาตรฐานตัวเองไปว่า ทุกอย่างที่ฉันทำ จะต้องออกมาดี ภาพต้องดูหรู ดูดี ในสายตาของทุก ๆคน แม้แต่การประเมิน competency หากใครถูกประเมินว่ามีช่องว่างสมรรถนะ ก็จะหน้าเง้าหน้างอ ใส่ผู้ประเมิน โดยลืมนึกไปว่า นี่คือส่วนหนึ่งของการสะท้อนพฤติกรรมเรา

อยากได้กระจกที่สะท้อนความเป็นจริง และหากเรารับได้จากสิ่งที่สะท้อนกลับมา แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนา ตามที่อาจารย์ว่า จะวิเศษสุดเลยค่ะ

07 พฤษภาคม 2558
Ico48
Small_mixcop22
ถ่ายภาพหมู่
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 511
Ico48
Small_mixcop11
ถ่ายภาพหมู่
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 525
Ico48
Small_sharingmou
sharingmou
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 409
Ico48
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ : พบปะพูดคุยครั้งที่ 1
ใน happy workplace
โดย รัตติยา เขียวแป้น
หลังจากที่โครงการอนุมัติผ่านความเห็นชอบ กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้มีหนังสือเชิญชวน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึก...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1113