นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Noo_ly
Ico64
นางสาว ปราณี แซ่ลิ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

12 กันยายน 2554
Planet
Ico48
ความสุขจากการทำงาน การทำงานที่จะทำให้บุคคลมีความสุขกับการทำงานต้องมาจากองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง ตั้งแต่สถานที่ทำงาน หัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน หากองค์ประกอบทุกอย่างที่กล่าวมานี้ดีหมดทุกอย่าง เราก็จะมีความสุขกับการทำงาน
โดย Noo_ly
ดอกไม้: 0
Blog