นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

ความเคลื่อนไหวของฉัน

13 พฤษภาคม 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
มาตรการยืนยันการเรียนรู้
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ระบบการพัฒนาบุคลากรของทุกหน่วยงานคงจะมี ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยก็มี แต่ที่ผ่านมาการพัฒนาบุคลากรของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เรากำหนดไว้ประมาณ ๓ เรื่องต่อคนต่อปี โดยเป็นหน้าที่ HR ย่อมากจากคำว่า Human Resource (ทรัพยากรมนุษย์) หรือถ้าให้พูดกันเต็มๆ ก็คือ Human Resource Management (การบริหารทรัพ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1171
Ico48

ชอบ

Ico48
ตะลุย Japan (9) : เครื่องแลกเงิน
ใน Variety of Monly
โดย Monly
เครื่องแลกเงินเป็นสิ่งจำเป็น ที่ต้องใช้ เนื่องจาก พวกเรา ได้แลกเงินจากเมืองไทย ที่เป็นพันธบัตร ใบละ 10000 เยน เมื่อจะใช้จ่าย ไม่ค่อยสะดวก แรก ๆ จะใช้จ่ายค่อนข้างสับสน แต่พอเข้าวันที่ 3 ที่ 4 เริ่มชำนาญ มากขึ้น เครื่องแลกเงินนี้ จะพบตามสถานที่ต่าง ๆ ดังเช่น ที่โรงแรม ส...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2125
Ico48
การทำลายหนังสือราชการปี 59
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย ปราณี
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2559 ไปแล้วนั้น คณะฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ ประกอบด้วย 1. นางสาวสุดารา คล้ายมณี ประธานกรรมการ 2. นางสาวทรงลักษณ์ กลับคง กรรมการ 3. นางปราณี จันทรัตน์ กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารที่สมค...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3465
Ico48
การพักผ่อนที่ดีที่สุด
ใน เรื่องทั่วไป
โดย ปราณี
การพักผ่อนที่ดีที่สุด น.พ.ชนินทร์ ลีวานันท์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือ การนอนหลับ มนุษย์ใช้เวลาเพื่อนอนหลับถึง 1 ใน 3 ของอายุขัยขณะนอนหลับท่านอนเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลให้ผู้นอนหลับสนิทตลอดคืน และตื่นนอนด้วยความสดชื่น ไ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1139
11 พฤษภาคม 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
ปรัชญาชีวิต”สอนลูก” 20 ข้อ
ใน จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
โดย บิวตี้
ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ อ่านให้จบ (ดีมาก) ข้อ ที่ควรให้ลูกรู้และปฏิบัติ ก่อนอายุ 45 ปี 1. ไม่ต้องตั้งใจเรียนมากไปในสายวิชาที่ตนเลือก แต่ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนจำเป็นมากๆ จงให้ใส่ใจ ส่วนวิชาอื่นๆ เอาแค่ดีพอหางานดีๆทำก็พอ เพราะโลกแห่งความเป็นจริง วัดกันที่ผลงานไม่ใช่ที่เกรด ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน สร้า...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1600
Ico48

ชอบ

Ico48
งานเยี่ยมชมจากกาตาร์
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
"เครื่องมือวิจัยชั้นสูง"เขาเรียกกันมาอย่างนั้น หากจะใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าถึงซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ ของทุก ๆ หน่วยงาน ต้องมีศูนย์กลางที่จะจัดการให้เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งานอย่างสูงสุดจะต้องมี ระบบการบริหารของ"ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์" ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1502
Ico48

ชอบ

Ico48
ทำเสร็จ กับ ทำสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำเสร็จ กับ ทำสำเร็จมีผลต่างกันมาก การทำเสร็จ เป็นการทำให้เสร็จเป็นเรื่อง ๆ เป็นวัน ๆ นานวันก็ไม่ก้าวหน้า ไม่เจริญ เพราะเป็นแค่ทำให้เสร็จ จึงไม่เกิดผลสำเร็จ การทำสำเร็จต้องมีการทำให้บรรลุเป้าหมาย อย่างการเรียนก็ไม่เรียนให้ผ่านไปตามตาราง แต่ละวิชา แต่ละภาคการศึกษา แต่ต้องเรียนให้ได...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 964
Ico48

ชอบ

Ico48
โลกกว้างและแคบ
ใน ชีวิตและความเข้าใจ
โดย คนธรรมดา
เช้านี้มาทำงานด้วยความปลอดโปร่ง เพราะได้สะสางงานตรวจข้อสอบ ตรวจรายงาน พร้อมที่จะให้เกรดได้แล้ว เสร็จทันเวลาการประชุมภาควิชาฯ เช้านี้พอดี มุมมองของชีวิตในเช้านี้คือโลกนี้ทั้งกว้างและแคบ หากจะพาตัวให้ไปเหยียบพื้นดินของทวีปหรือประเทศต่าง ๆ บนโลกไปนี้ให้ครบทุกประเทศ ก็คงต้องบอกว่าโลกนี้กว้างมาก...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 956
Ico48

ชอบ

Ico48
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 3
ใน กิจกรรม 5ส
โดย เปตอง
กลุ่มที่ 3 กำหนดการตรวจ : สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ หมายเลขห้อง ภาควิชา/หน่วยงาน เวลา ระยะเวลา 1 114 สัตวศาสตร์ 09.00 - 09.10 น. 10 นาที 2. 132 พัฒนาการเกษตร 09.10 – 09.20 น. 1...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 873
Ico48

ชอบ

Ico48
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 2
ใน กิจกรรม 5ส
โดย เปตอง
กลุ่มที่ 2 กำหนดการตรวจ : สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ หมายเลขห้อง ภาควิชา/หน่วยงาน เวลา ระยะเวลา 1 141 หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ 09.00 - 09.10 น. 10 นาที 2 116 - ห้องรองคณบดีฝ่ายบริก...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 862
Ico48

ชอบ

Ico48
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 1
ใน กิจกรรม 5ส
โดย เปตอง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 46(3/2559) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เห็นชอบกำหนดการตรวจเยี่ยมภาควิชา/ หน่วยงาน ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ำ และพื้นที่ส่วนรวม ประจำปีการศึกษา 2558 โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กำหนดการตรวจ : สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ขอ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 975
Ico48

ชอบ

Ico48
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 4
ใน กิจกรรม 5ส
โดย เปตอง
กลุ่มที่ 4 กำหนดการตรวจ : สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ หมายเลขห้อง ภาควิชา/หน่วยงาน เวลา ระยะเวลา 1. 134 พืชศาสตร์ 09.00 - 09.10 น. 10 นาที 2. อาคาร 1 ห้องน้ำ ชั้น 1, 2, 3 และ 4 09.10-09.40 ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1094
Ico48

ชอบ

Ico48
ม.อ.รับรางวัล แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาการเรียนการสอนบัณฑิตในศตวรรษที่21
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัล แบบอย่างในการนำเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาให้บัณฑิตมีคุณภาพสำหรับโลกในศตวรรษที่21 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งปร...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1198
Ico48

ชอบ

Ico48
เลือกซื้อแบตสํารองสำหรับใช้งานกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
ใน ความรู้ทางด้าน IT
โดย ศศิธร ลิ่มจู้
ทำความเข้าใจกับแบตเตอรี่สำรองกันก่อน ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับแบตเตอรี่สำรองกันสักเล็กน้อยกันก่อน สำหรับแบตเตอรี่สำรองที่พบเห็นกันได้ในประเทศไทยนั้น ก็จะจำแนกได้หลากหลายรูปแบบ 1.แบตเตอรี่สำรองคุณภาพสูง และราคาสูง โดยแบตเตอรี่สำรองจำพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง และเลือกที่จะ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1261
Ico48
Small_yoi9
ทำลายเอกสาร
โดย ปราณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 320
Ico48
Small_yoi8
ทำลายเอกสาร
โดย ปราณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 314
Ico48
Small_yoi7
ทำลายเอกสาร
โดย ปราณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 304
Ico48
Small_yoi6
ทำลายเอกสาร
โดย ปราณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 290
Ico48
Small_yoi5
ทำลายเอกสาร
โดย ปราณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 346
Ico48
Small_yoi4
ทำลายเอกสาร
โดย ปราณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 277