นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เปลือน ณ มณี
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

04 สิงหาคม 2558
Ico48
ย้อนอดีตผ่านแชร์ PSU. ตอนที่ 3
ใน งานของฉัน
โดย เปลือน ณ มณี
ย้อนอดีตตอนที่ 3 ตอนที่ 3 จะเล่าเรื่องที่มีผู้บันทึกขอมา คือ อยากจะให้ผมร้องเพลงน้ำตาพิมพ์ดีดพร้อมอักเสียงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่า เสียงอาจจะไม่เพราะแต่ก็พอฟังได้ อย่างน้อยที่สุดสมัยประมาณ ปี 2522 ผมคนหนึ่งที่เป็นนักร้องประจำวงดนตรีของสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1357
13 กรกฎาคม 2558
Ico48
ย้อนอดีตผ่านแชร์ PSU.ตอนที่ 2
ใน งานของฉัน
โดย เปลือน ณ มณี
สมันนั้นมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่พักพิงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในม.อ.หน่วยงานใหญ่ในปัจจุบัน เช่น คณะแพทย์ฯ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ต้องอาศัยคณะวิศวะฯ เป็นที่ทำงานและการเรียนการสอน ไปหาหมอก็ต้องไปที่ตึกคณะวิศวะฯ แต่เท่าที่สังเกตจะให้บริการกับบุคลากรของ ม.อ. เป็นส่วนใหญ่ - หน่ว...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1454
29 มิถุนายน 2558
Ico48
ย้อนอดีตผ่านแชร์ PSU.
ใน งานของฉัน
โดย เปลือน ณ มณี
ย้อนอดีตตอนที่ 1 ปีพ.ศ. 2519 ได้เข้ามาทำงานอยู่ที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ รวมแล้วประมาณ 39 ปี ซึ่งใช้เวลานานพอสมควรและก่อนเกษียณอายุราชการอยากจะเล่าความเป็นอยู่สมัยก่อนให้น้อง ๆ ทราบพอเป็นสังเขป - ได้เข้ามาทำงานที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของภาควิชาสัตวศาสตร์ โดย...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1679
17 มิถุนายน 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
มหาวิทยาลัยเหนือ_ใต้ กับความร่วมมือทางวิชาการ
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
สกอ.ภาคเหนือตอนบนร่วมปรึกษาความร่วมมือทางวิชาและการวิจัยร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)ภาคเหนือตอนบน เข้าเยือนคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1901
05 มิถุนายน 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
วิสาขบูชา
ใน ดูรูปสวย แถมด้วยความรู้
โดย สกนธ์
วันเพ็ญเดือน 6 ของทุกๆปี จะเป็นวิสาขบูชาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระพุทธเจ้า” ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ถึง 3 เหตุการณ์คือ วันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ครับขึ้น 15 ค่ำนี้เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตด้วยกา...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1251
26 พฤษภาคม 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
บริการประทับใจ ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
22-24 พ.ค.2558 ได้มีโอกาสร่วมการสัมมนาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ ชื่อบันทึกคือ วิสัยทัศน์ใหม่ของสำนักงานเลขานุการคณะ ที่มุ่งทำงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะ ให้มีค่าเพิ่มขึ้นและปรับให้เข้าสถานการณ์ยุคสมัยเทคโนโลยีให้ทันให้คุ้มค่าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สำนั...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1193
29 เมษายน 2558
Ico48
Small_05goat
05goat
โดย เปลือน ณ มณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 635
Ico48
Small_04swine
04swome
โดย เปลือน ณ มณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 599
Ico48
Small_03poultry
03poultry
โดย เปลือน ณ มณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 593
Ico48
Small_02cattle
02cattle
โดย เปลือน ณ มณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 640
Ico48
Small_01laboratory
01laboratory
โดย เปลือน ณ มณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 390
Ico48
การบริหารจัดการดูแลโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างที่ดี
ใน บริการจัดการพัสดุ
โดย เปลือน ณ มณี
การควบคุมดูแลโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างที่ดีนอกจากการดูแลซ่อมแซมแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องดำเนินการ คือ รายชื่อโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างซึ่งจะต้องมีทะเบียนควบคุมเหมือนกับครุภัณฑ์เช่นกันเพื่อจะได้ตรวจสอบให้ถูกต้องในกรณีที่มีการรื้อถอนและอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมีข้อมูลด้านนี้ ซึ่งโรงเรือนดังกล่าว...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1822
31 มีนาคม 2558
Ico48
Small_taivan
taivan
โดย เปลือน ณ มณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 446
Ico48
การซ่อมบำรุงพัสดุที่ดี
ใน บริการจัดการพัสดุ
โดย เปลือน ณ มณี
การซ่อมบำรุงพัสดุที่ดีและถูกต้อง สิ่งที่จะต้องทราบก่อนการซ่อมบำรุง คือแหล่งเงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ และจะต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ คือ จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีตกลงราคา จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีสอบราคา จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีประกวดราคา จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีพิเศษ จัดซ่อมบำรุงโดยวิ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1453
Ico48

ชอบ

Ico48
ไล่มอด
ใน story-from-the-book
โดย Kanom Phing
วันก่อนซื้อข้าวสังข์หยด มา1 กิโลกรัมมาเก็บไว้หุงแต่หุงไม่หมดซะที เพราะนานๆหุง เมื่อคืนไปเปิดกล่องข้าวสารดู โห!!!! เจอมอดเยอะมาก จำได้ว่ามีคนแนะนำใน Pantip เอาไว้ว่า ให้เอาช้อน สแตนเลส ใส่ในข้าวสาร สักพัก มอดไต่ออกมายั้วเยี๋ย เกาะกับขอบกล่อง เห็นแล้ว ขนลุกอ่ะ เยอะมาก เกาะกันเป็นกลุ่มๆ ตามพื้น มัน...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1289
23 มีนาคม 2558
Ico48
ทัศนศึกษาเกาหลี
ใน ภาพข่าวชาวสัตวศาสตร์
โดย เปลือน ณ มณี
ทัศนศึกษาเกาหลี 5-10 มี.ค.58 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยฯ และคณะทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการให้ผู้เกษียณอายุราชการได้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ (เกาหลีใต้) กระผมและผู้ติดตามรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้ไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ ได้เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ของประเทศเกาหลีใต้ เมื่อนำมาเปร...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 813
Ico48
Small_img_2873
ภาพเท่ียวเกาหลี7
โดย เปลือน ณ มณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 407
Ico48
Small_img_2826
ภาพเท่ียวเกาหลี6
โดย เปลือน ณ มณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 386
Ico48
Small_img_2787
ภาพเท่ียวเกาหลี5
โดย เปลือน ณ มณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 364
Ico48
Small_img_2780
ภาพเท่ียวเกาหลี4
โดย เปลือน ณ มณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 434