นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

26 ตุลาคม 2555
Ico48

แก้ไขแล้วค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

25 ตุลาคม 2555
Ico48
บริการรับฝากตัวอย่างเก็บที่อุณหภูมิต่ำ
ใน เรื่องเล่าจากห้องแล็บ
โดย พี่พล
ศูนย์เครื่องมือฯ นอกจากจะให้บริการทดสอบตัวอย่างแล้ว ยังมีอีกบริการหนึ่งสำหรับนักวิจัยที่ต้องการฝากเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิต่ำค่ะ นั่นคือ การรับฝากตัวอย่างเก็บที่อุณหภูมิต่ำ ผู้ที่ต้องการฝากตัวอย่างสามารถติดต่อรับบริการได้ที่ห้องเภตรา ศูนย์เครื่องมือฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ การนำตัวอย่างมาฝาก ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1597
28 กันยายน 2555
Ico48
วิธีการคำนวณ Signal to noise ratio ใน GC
ใน เรื่องเล่าจากห้องแล็บ
โดย พี่พล
Signal to noise ratio สำหรับการวิเคราะห์โดยใช้ GC คือ การหาสัดส่วนระหว่างสัญญาณที่เกิดจากสารสนใจ(analyte) กับสัญญาณของ noise วิธีการคำนวณ จาก รูปเป็นสัญญาณของสารสนใจ A ที่มีความสูงค่าหนึ่ง โดยมีสัญญาณของ Noise บริเวณซ้ายขวาดังรูป วิธีการคำนวณหาค่า Signal to noise ratio สามารถคำนวณได้โดยล...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2357
Ico48
Small_untitled
signal to noise
โดย พี่พล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 862
02 สิงหาคม 2555
Ico48
ควันหลงการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ OES
ใน เรื่องเล่าจากห้องแล็บ
โดย พี่พล
เกริ่นว่าควันหลง เนื่องจากผ่านการตรวจประเมินมาหลายวันแล้ว เข้าเรื่องเลยล่ะกัน ข้อบกพร่อง/ข้อเสนอแนะ ที่ทางห้องปฏิบัติต้องปรับปรุงแก้ไข มีหลายประการ ค่ะ ได้แก่ การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีต้องเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะเรื่อง Precision การทวนสอบสมรรถนะเครื่องมือเพิ่มเติมในส่วน Precision การทวนสอ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1890
Ico48
พี่พล (Recent Activities)
02 August 2012 11:24
#79437

ใช่แล้วค่ะพี่pompom และเรายังคง สู้โว้ย กันต่อไป

16 กรกฎาคม 2555
Ico48

รู้สีกว่าอ่าน Blog นี้แล้วเหมือนจะถูกพาดพิง เลยมาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะ จริง ๆ แล้วการเป็นโสดหรือมีครอบครัวก็มีข้อดี และข้อด้อยต่างกันอยู่ที่ว่าใครจะให้ความสำคัญและเลือกที่จะดำเนินชีวิตอย่างไร อย่างไรก็ตามก็ขอให้แชร์ความรู้สึกดี ๆ แก่บุคคลที่เป็นที่รักที่อยู่รอบ ๆ ข้างกันทุกคนค่ะ

06 กรกฎาคม 2555
Ico48
การวิเคราะห์ % Ester ในไบโอดีเซลด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
ใน เรื่องเล่าจากห้องแล็บ
โดย พี่พล
การวิเคราะห์ % Ester ในไบโอดีเซลด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี การวิเคราะห์คุณภาพไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้เอธานอลในการทำปฏิกิริยา กระทำได้ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีพร้อมตัวตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชัน ได้เช่นเดียวกันกับปฏิกิริยาที่ใช้เมธานอล การระบุพีคต้องใช้ทั้งสารมาตรฐานเมทิลและเอทิลเอ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3427
05 กรกฎาคม 2555
Ico48
Small_ethylmethylester
Methyl-ethyl ester
โดย พี่พล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1296
21 มิถุนายน 2555
Ico48
Small_triplus2
Triplus RSH Autosampler
โดย พี่พล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1209
Ico48
ทดสอบเอสเตอร์ของกรดไขมันด้วย GC-ISQMS
ใน เรื่องเล่าจากห้องแล็บ
โดย พี่พล
จากที่ได้อบรมการใช้เครื่อง GC-ISQMS (GC-MS เครื่องใหม่) อยู่ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็ได้เวลาทดสอบตัวอย่างจริงกันแล้ว (รู้สึกประหม่าเล็กน้อย) ตัวอย่างเป็นกลุ่มกรดไขมันที่อยู่ในรูป methyl ester แล้ว ลูกค้ามีสภาวะการทดสอบมาให้เนื่องจากได้ผ่านการทดสอยด้วย GC-FID แล้ว แต่ที่ต้องมาทดสอบต่อด้วย GC-ISQMS ก็เน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3105
Ico48
Small_auto-sampler-for-liquid-and-gas-96999
Triplus RSH Autosampler
โดย พี่พล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1268
20 มิถุนายน 2555
Ico48
Small_gcisqms
GC-ISQMS
โดย พี่พล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1046
Ico48
Small_rid-hplc2
โครมาโทแกรม HPLC-RID
โดย พี่พล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1011
Ico48
Small_fld-hplc2
โครมาโทแกรม HPLC-FLD
โดย พี่พล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1131
Ico48
Small_dad-hplc2
โครมาโทแกรม HPLC-DAD
โดย พี่พล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 833
Ico48
โครมาโทแกรมจากการตรวจสอบสมรรถนะ HPLC
ใน เรื่องเล่าจากห้องแล็บ
โดย พี่พล
จากคราวที่แล้วได้ตรวจสอบสมรรถนะเครื่อง HPLC ติดค้าง โครมาโทแกรมไว้ไม่ได้แสดง เลยขอแสดงโครมาโทแกรมที่ได้จาการตรวจสอบสมรรถนะดังนี้ 1 โครมาโทแกรมที่ได้จาก Diode array detector เป็นดังรูป 2. โครมาโทแกรมที่ได้จาก Fluoresence detector เป็นดังรูป 3. โครมาโทแกรมที่ได้จากReflective indexdetector เป...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3904
Ico48
Small_rid-hplc
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย พี่พล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 885
Ico48
Small_fld-hplc
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย พี่พล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 878