นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wish Coming True
Ico64
phannaphat pratoomsri
public relations officer
prince of songkla university
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

27 มกราคม 2557
24 มกราคม 2557
23 มกราคม 2557
Ico48
หอประวัติม.อ. จัดทำเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดพิเศษ "ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี" ดึงปาน ธนพร-โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ ร่วมถ่ายทอดบทเพลง ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ม.อ.
ใน นักข่าวหัวเห็ด
โดย Wish Coming True
“จะขอเป็นคนดี เป็นลูกที่ดีของพ่อ ศักดิ์ศรีของ ม.อ. จะขอเทิดทูนตลอดไป ยึดมั่นคุณธรรมตราบที่ยังมีลมหายใจ จดจำไว้ว่าความดี คือศักดิ์ศรีของความเป็นคน” ท่อนหนึ่งของบทเพลง “ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี” หนึ่งในเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดพิเศษ “ม.อ. ใต้ร่มพระบารมี” ที่จ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 3068
Ico48
Small_psudisk2
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี
โดย Wish Coming True
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 888
Ico48
Small_psudisk1
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี
โดย Wish Coming True
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 785
Ico48
Small_team4
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี
โดย Wish Coming True
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 687
Ico48
Small_team3
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี
โดย Wish Coming True
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 807
Ico48
Small_team2
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี
โดย Wish Coming True
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 686
Ico48
Small_team1
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี
โดย Wish Coming True
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 828
Ico48
Small_tao
โต๋ ศักดิ์สิทธิ์
โดย Wish Coming True
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 663
Ico48
Small_taaa
โต๋ ศักดิ์สิทธิ์
โดย Wish Coming True
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 697
Ico48
Small_toaa
โต๋ ศักดิ์สิทธิ์
โดย Wish Coming True
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 530
Ico48
Small_pannn
ปาน ธนพร
โดย Wish Coming True
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 475
Ico48
Small_pann
ปาน ธนพร
โดย Wish Coming True
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 431
Ico48
Small_pim
พิมพ์ปฏิภาณ
โดย Wish Coming True
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 547
Ico48
Small_yendee
ยินดี รำพัน
โดย Wish Coming True
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 653
Ico48
Small_boonsom
รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข
โดย Wish Coming True
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 469
Ico48
Small_manat
อาจารย์มนัส
โดย Wish Coming True
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 495
19 พฤศจิกายน 2556
Ico48
Small_wffw
โอภาส พิมพา
โดย Wish Coming True
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 851
Ico48
Small_uyj
โอภาส พิมพา
โดย Wish Coming True
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1461