นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แอ๋ว
Ico64
พัชรินทร์ เมฆสุนทร
ประชาสัมพันธ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

24 กรกฎาคม 2555
Ico48
โครงการการพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย แอ๋ว
โครงการการพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางเป็นโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการเพิ่มศักยภาพในการผลิตน้ำยางของยางพาราให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กในภาคอีสาน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ปลูกยางพาราใหม่นำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับสภาพพื้นที่แห้งแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2018
Ico48
Small_sayan
sayan
โดย แอ๋ว
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1165
25 พฤษภาคม 2555
Ico48
วันวิสาขบูชา
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย แอ๋ว
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" วิสาขบูชา จึงหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555โดยนับเป็นอภิลักขิตกาลพิเศษ คือเป็นปีที่ครบ2,600 ปี แห่งการอุบัติขึ้น...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1944
Ico48
Small_54099
วันวิสาขบูชา
โดย แอ๋ว
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1954
27 มกราคม 2555
Ico48
ดูงานปาล์มน้ำมัน
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย แอ๋ว
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักวิจัยจากบริษัทดี.เอ.รีเซิร์ซเซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้ดำเนินกิจการให้บริการในด้านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน โดยได้ศึกษาขั้นตอนการปรับปรุงพ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2892
Ico48
Small_plam4
ดูงานปาล์ม04
โดย แอ๋ว
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1035
Ico48
Small_palm3
ดูงานปาล์ม03
โดย แอ๋ว
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1007
Ico48
Small_plam2
ดูงานปาล์ม02
โดย แอ๋ว
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 970
Ico48
Small_plam1
ดูงานปาล์ม01
โดย แอ๋ว
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 822
19 มกราคม 2555
Ico48
Small_corn1
ข้าวโพดม่วง
โดย แอ๋ว
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 759
Ico48
ข้าวโพดสีม่วงต้านมะเร็ง - ชะลอความแก่
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย แอ๋ว
ข้าวโพดสีม่วงต้านมะเร็ง - ชะลอความแก่ ข้าวโพดสีม่วง เป็นข้าวโพดที่กำลังเป็นที่สนใจของเกษตรกรนักวิชาการและนักโภชนาการทั้งหลายในขณะนี้ โดยสายพันธุ์พัฒนามาจากข้าวโพดสีม่วงผสมกับข้าวโพดเหนียว ทำให้ได้ข้าวโพดเหนียวสีม่วงมีฝักใหญ่ รสชาตินุ่มลิ้นหวานและเหนียว และที่สำคัญ สีม่วงเข้ม ในเมล็ดนั้น เ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3503
13 ธันวาคม 2554
Ico48
โครงการวิจัย "ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีต่อการผลิตยางพาราในภาคใต้"
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย แอ๋ว
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ สดุดี และ ดร.อัศมน ลิ่มสกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการวิจัย “ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีต่อการผลิตยางพาราในภาคใต้” โดยไ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1788
Ico48
Small_sayan2
sayan2
โดย แอ๋ว
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 871
Ico48
Small_sayan1
sayan
โดย แอ๋ว
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 771