นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความตายเท่านั้นที่เที่ยง
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

23 มิถุนายน 2554
Ico48

การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

เป็นเรื่องที่เป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติ

ทุกสิ่งอยู่ที่ความคิด กระบวนทัศน์ ทัศนคติ และจิตใจ

Ico48
มีชีวิต ใช้ชีวิต และจบชีวิต