นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
Recent Activities
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

My Activities

07 October 2013
Ico48
Small_convention
convention.png
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 885
19 April 2013
Ico48
21
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 842
Ico48
14
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 898
Ico48
ข่าวม.อ.ที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2556
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By naruemon.so
หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที 11มกราคม 2556 : โพลล์คนใต้ วัด 3 รัฐบาลดับไฟใต้ ใช้ ก.ม.พิเศษล้มเหลว หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที 20 มีนาคม 2556 : 40 ผู้นำศาสนาโลกร่วมถกทิศทางใหม่ อิสลามศึกษา หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับวันที 21 มกราคม 2556 ม.อ.ร่วมเอกชนส่งเสริมหลักสูตรตลาดแรงงาน หนังสื...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 1093
Ico48
10
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 590
03 April 2013
Ico48
news8
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 486
Ico48
news7
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 463
Ico48
news6
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 455
Ico48
news5
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 471
Ico48
news4
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 447
Ico48
news3
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 366
Ico48
news2
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 417
Ico48
news1
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 412
10 Febuary 2012
Ico48
Small_1200117x
ข่าวม.อ.ในหนังสือพิมพ์ 17 ม.ค.2555
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1389
Ico48
Small_120111x
ข่าวม.อ.ในหนังสือพิมพ์ 11 ม.ค.2555
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1436
Ico48
ข่าวเด่น ม.อ.ในหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกราคม 2555
in ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
By naruemon.so
ข่าวเด่นตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2555
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 2382
Ico48
Small_1200119x
ข่าวม.อ.ในหนังสือพิมพ์ 19 ม.ค.2555
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 739
Ico48
Small_1200105x
ข่าวม.อ.17 ม.ค.2555
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 827
Ico48
Small_1200104x
News04-01-2555
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 818
Ico48
Small_1200103x
News01-2555
By naruemon.so
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 799