นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

07 ตุลาคม 2556
Ico48
Small_convention
convention.png
โดย naruemon.so
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1320
19 เมษายน 2556
Ico48
21
โดย naruemon.so
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1248
Ico48
14
โดย naruemon.so
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1319
Ico48
ข่าวม.อ.ที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2556
ใน ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย naruemon.so
หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที 11มกราคม 2556 : โพลล์คนใต้ วัด 3 รัฐบาลดับไฟใต้ ใช้ ก.ม.พิเศษล้มเหลว หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที 20 มีนาคม 2556 : 40 ผู้นำศาสนาโลกร่วมถกทิศทางใหม่ อิสลามศึกษา หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับวันที 21 มกราคม 2556 ม.อ.ร่วมเอกชนส่งเสริมหลักสูตรตลาดแรงงาน หนังสื...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1444
Ico48
10
โดย naruemon.so
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 845
03 เมษายน 2556
Ico48
news8
โดย naruemon.so
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 708
Ico48
news7
โดย naruemon.so
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 700
Ico48
news6
โดย naruemon.so
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 667
Ico48
news5
โดย naruemon.so
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 665
Ico48
news4
โดย naruemon.so
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 643
Ico48
news3
โดย naruemon.so
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 556
Ico48
news2
โดย naruemon.so
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 595
Ico48
news1
โดย naruemon.so
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 599
10 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
Small_1200117x
ข่าวม.อ.ในหนังสือพิมพ์ 17 ม.ค.2555
โดย naruemon.so
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1575
Ico48
Small_120111x
ข่าวม.อ.ในหนังสือพิมพ์ 11 ม.ค.2555
โดย naruemon.so
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1672
Ico48
ข่าวเด่น ม.อ.ในหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกราคม 2555
ใน ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
โดย naruemon.so
ข่าวเด่นตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2555
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2720
Ico48
Small_1200119x
ข่าวม.อ.ในหนังสือพิมพ์ 19 ม.ค.2555
โดย naruemon.so
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 916
Ico48
Small_1200105x
ข่าวม.อ.17 ม.ค.2555
โดย naruemon.so
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 951
Ico48
Small_1200104x
News04-01-2555
โดย naruemon.so
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 941
Ico48
Small_1200103x
News01-2555
โดย naruemon.so
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 934