นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DomeTale
Ico64
นาง เนาวรัตน์ ใหม่ แสนเฉย
นักวิชาการเงินและบัีญชี
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

My Activities

20 January 2012
Ico48

Likes

Ico48
ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ share.psu.ac.th
in Wellcom share PSU
By TUKTIK
สำหรับความรู้สึกที่ได้เข้าอบรม share.psu ในวันนี้ วันที่ 20 มกราคม 2555 รู้สึกประทับใจและทำให้ได้ทราบข้อมูลที่หลากหลาย ทุกคนจาได้เข้ามาแชร์ข้อมูลด้วยกันคะ
Flowers: 11 · Comments: 3 · Read: 1918
Ico48

ยินดีที่ได้ใช้แชร์ร่วมกันนะจะ

Ico48
เริ่มแรง SHARE
in เรื่องทั่วไป
By DomeTale
ยินดีมากค่ะที่ได้ใช้ระบบ share เพราะในช่วงนี้ตนเองกำลังจะทำงานพัฒนา ซึ่งจากการทำงานกำลังคิดว่าจะทำเกี่ยวกับระเบียบการเงิน แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำในรูปแบบใดดี ที่จัดทำแล้วผู้รับบริการจะเข้าใจเหมือนกับที่เราเข้าใจ ทั้งนี้งานพัฒนาชิ้นนี้ ไม่เหมือนงานพัฒนาชิ้นก่อนๆ หน้านี้ ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับตนเองทำง...
Flowers: 3 · Comments: 2 · Read: 1540
Blog
Blog