นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ally
Ico64
นางสาว นัยนา เกื้อชู
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

My Activities

08 July 2011
Ico48
ally (Recent Activities)
08 July 2011 11:06
#66515

หว่างอกไปแระ แข็บกินแรงนั่นแระ

Ico48
วันแรกกับ Share psu.
By ally
Flowers: 2
Ico48
ย้อนความหลัง แล้วเดินก้าวต่อไป
in ally
By ally
กรณีศึกษาเป็นการนำเสนอสถานการณ์ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับองค์การหรือบุคคลต่างๆ อาจไม่เปิดเผยชื่อสถานที่ ตัวบุคคลจริง และอาจมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขข้อมูลบางอย่างเพื่อหลีกเลียงผลกระทบ หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้กรณีศึกษาจะไม่มีการวิเคราะห์อยู่ในตัวเนื้อหา หรือแปลเป็นภาษาบ้านๆ ก็ประมาณว่...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 8
Blog