นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

ความเคลื่อนไหวของฉัน

11 พฤศจิกายน 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
ESP8266 NodeMCU บน Arduino IDE
ใน Electronic
โดย ServiceMan
ESP8266 เป็น module WiFi ที่ราคาไม่แพงและใช้งานง่าย โดยทั่วไปแล้วหลายท่านอาจจะเคยใช้งาน ESP8266 (ESP-01) เพื่อเชื่อมต่อ WiFi โดยการควบคุมด้วย AT Command ผ่าน Serial port ซึ่งใช้งานง่ายแต่เมื่อใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นทำเป็น Web server ก็จะเกิดข้อจำกัดเรื่องการตอบสนองที่ช้าและบางครั้งก็ไม่ตอบสน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1769
10 พฤศจิกายน 2559
Ico48
บัญชีรายรับ-รายจ่าย "App พอเพียง" ตามรอยพ่อ
ใน Variety of Monly
โดย Monly
ดูละครเรื่อง "ลูกไม้ของพ่อ ตอน ลูกหนี้ที่รัก" ในบทละคร มีเรื่องย่อคือ "นางเอกเป็นคนที่ใช้จ่ายเกินตัว ผ่านบัตรเครดิต ซึ่งเป็นการใช้เงินในอนาคต จนเป็นหนี้ 400,000 บาท และหนีหนี้จากแก๊งทวงหนี้ ให้ไปอยู่ทางภาคเหนือ โดยความช่วยเหลือจากเพื่อนรัก ที่ต้องการให้นางเอกรู้การดำเนิ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2013
Ico48

ชอบ

Ico48
Small_transform003
transform003
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1335
Ico48

ชอบ

Ico48
ธ ทรงเป็แบบอย่างการทำเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง ความวิริยะอุตสาหะ บุกบั่น มุ่งมั่น ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ทรงทนทุกข์ยาก เผชิญความลำบากทุกอย่างที่ประโยชน์ไม่ได้เกิดแก่พระองค์เอง แต่เพื่อประโยชน์สุขพสกนิกรชาวไทย ที่แสดงให้เห็นว่าทรงลำบากเพื่อคนอื่น สร้างประโยชน์สุขให้คนอื่น ที่เป็...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 847
Ico48
"ออมเงิน" ตามรอยพ่อ
ใน Variety of Monly
โดย Monly
ช่วงนี้ได้มีโอกาสดูละครเรื่อง "ลูกไม้ของพ่อ ตอน ลูกหนี้ที่รัก" ทางช่อง 3 ซึ่งมีการนำมาถ่ายทอดให้ชมกันอีกครั้ง ทำให้ย้อนกลับมาดูตัวเองว่า มีการใช้จ่ายอย่างไรกันบ้าง อะไรที่จำเป็นและอะไรที่ไม่จำเป็น ไม่มีใครรู้ นอกจากตัวเราเองเท่านั้นที่จะรู้ ทำอย่างไรที่จะมี "เงินเก็บ" และใช้จ่าย...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1471
05 พฤศจิกายน 2559
Ico48
การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2559-2563 (ปีการศึกษา)
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
ตาม บันทึกนี้ คณะฯ ได้นำไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วงปี 2559-2563" ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรคณะฯ ทั...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1446
Ico48
Small_mali04112016_12
จัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559-2563
โดย Monly
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1672
Ico48
Small_mali04112016_11
จัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559-2563
โดย Monly
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2045
Ico48
Small_monly05112016_1
จัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559-2563
โดย Monly
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1065
Ico48
Small_mali04112016_10
จัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559-2563
โดย Monly
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1188
Ico48
Small_mali04112016_9
จัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559-2563
โดย Monly
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 960
Ico48
Small_mali04112016_8
จัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559-2563
โดย Monly
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 995
Ico48
Small_mali04112016_7
จัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559-2563
โดย Monly
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1201
Ico48
Small_mali04112016_6
จัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559-2563
โดย Monly
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 918
Ico48
Small_mali04112016_5
จัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559-2563
โดย Monly
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 728
Ico48
Small_mali04112016_4
จัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559-2563
โดย Monly
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 702
Ico48
Small_mali04112016_3
จัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559-2563
โดย Monly
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 679
Ico48
Small_mali04112016_2
จัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559-2563
โดย Monly
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 900
Ico48
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ปีการศึกษา)
ใน หยิบมาฝากจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบเห็นชอบ "กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ปีการศึกษา)" ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑. ผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากลมีความรู้คู่คุณธรรม และยึดหลัก ปรั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1116
Ico48
Small_monly05112016_2
จัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559-2563
โดย Monly
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 608