นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

ความเคลื่อนไหวของฉัน

24 พฤศจิกายน 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
ผลเกิดจากกรรม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ผ่านพ้นไปด้วยความผิดหวังของผู้แพ้และโพลต่าง ๆ และนางฮิลลารีก็ออกมาบอกว่าที่แพ้เลือกตั้งเพราะ FBI ออกมาประกาศเกี่ยวกับมลทินเรื่องการใช้อีเมลส่วนตัวในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมาตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ แต่ความจริงเรื่องทั้งหมดเกิดจากการกระทำของตนเองในการใช...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1029
Ico48

ชอบ

Ico48
สิ่งที่ควรแสวงหา
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เอาไว้เตือนใจในการคาดหวังของเรา อย่างที่บอกไว้ว่า "แสวงหาความนับถือยกย่อง ไม่ใช่ความสนใจ เพราะจะยั่งยืนกว่า" สั้นๆแต่ได้ใจความมากมาย
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1324
Ico48

ชอบ

Ico48
ทุจริตตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุจริตคือการทำไม่ดี ทุจริตตนเองคือการทำไม่ดีส่งผลไม่ดีต่อตนเอง การลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ การให้เพื่อนเรียนแทน ซึ่งผลเสียคือทำให้ตนไม่มีความรู้ความสามารถจริง ทำให้สอบได้สอบผ่าน จบการศึกษาแต่ไม่มีความรู้ความสามารถไปใช้ทำงานได้ ผลเสียแรกคือสมัครงานแต่สอบไม่ผ่านการคัดเลือกเพราะไม่มีความรู้เพียง...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1295
Ico48

ชอบ

Ico48
ต้นไม้ของพ่อ ... ร่วมทำความดีตามรอยพ่อ
ใน DaDa..มีเรื่องเล่า
โดย DaDa
ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า “สภาวะโลกร้อน” ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ เช่น เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล และอากาศหนาว เป็นต้น ส...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1693
16 พฤศจิกายน 2559
Ico48
ดาวน์โหลดหนังสือ "พ่อของแผ่นดิน"
ใน Variety of Monly
โดย Monly
กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำ หนังสือ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" และหนังสือ "๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฏร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์" เพื่อให้ประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก อ่านหนังสือ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ในรูปแบบ e-book คลิกที่นี่ ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1901
Ico48
Small_father99book_page_001
๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฏร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์
โดย Monly
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1658
Ico48

ชอบ

Ico48
โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
คณะกรรมการอุดมศึกษา และม.อ.ร่วมสนับสนุนโอทอปภาคใต้ตอนล่าง จากซ้าย 1. นายนรินทร์ พสุนธราธรรม คณะกรรมการกำกับการทำงานและตรวจรับงานจ้างของที่ปรึกษา 2. นางสาวสุมัณฑนา จันทโรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา 3. ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. และประธานค...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1243
Ico48

ชอบ

Ico48
โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
คณะกรรมการอุดมศึกษา และม.อ.ร่วมสนับสนุนโอทอปภาคใต้ตอนล่าง จากซ้าย 1. นายนรินทร์ พสุนธราธรรม คณะกรรมการกำกับการทำงานและตรวจรับงานจ้างของที่ปรึกษา 2. นางสาวสุมัณฑนา จันทโรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา 3. ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. และประธานค...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1243
Ico48

ชอบ

Ico48
ในใจ
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย แมงปอ
ในช่วงเวลาที่ความสุขของคนไทย ลดน้อยลง เป็นช่วงเวลาที่เหมือนความรู้สึก ความนึกคิดตีบตัน ความสามารถในการเขียน จินตนาการที่กลั่นเป็นถ้อยความตัวอักษร เลือนลาง จนจับต้นชนปลายไม่ถูก ทั้งที่มีเรื่องราวมากมายผ่านเข้ามาในช่วงเวลานี้ ความเศร้าโศกของเรา ไม่ได้ปะทุออกมาอย่างเอ่อล้น แต่ถูกกักขังอยู่ภายใน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1313
Ico48

ชอบ

Ico48
ปัญหาไม่ใช่สัญลักษณ์ให้หยุดทำ แต่เป็นแนวทาง
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เอาไว้เตือนใจเวลาพบเจอปัญหาใดๆในชีวิต เราจะก้าวผ่านไปได้แน่นอน หากเราคิดได้ว่า "ปัญหาไม่ใช่สัญลักษณ์ให้หยุดทำ แต่เป็นแนวทาง" เราจะได้เรียนรู้ว่าแนวทางไหนทำได้ แนวทางไหนไม่สมควรทำ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1017
Ico48

ชอบ

Ico48
วงจรไบอัสแบบคงที่ (Fix-Bias Circuit)
ใน Service-Engineer
โดย Nobita
วงจรไบอัสแบบคงที่(Fix-Bias Circuit)วงจรไบอัสแบบคงที่ (FIXED – BIAS CIRCUIT)เป็นวงจรไบอัสคงตัวของวงจรแบบอิมิตเตอร์ร่วม ในการวิเคราะห์ด้าน DC จากรูปที่ 4.1 วงจรแยกสัญญาณ ac ของอินพุตโดยใช้ตัวเก็บประจุ C1และ C2ทั้งยังช่วยป้องกันการไหลของกระแส DC ออกจากวงจรด้วย ดังนั้นการคำนวณจึงไม่ต้องนำสัญญ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1725
Ico48

ชอบ

Ico48
Small_img_3150
ozone-1
โดย น้อง หะ-หมี P
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1536
Ico48

ชอบ

Ico48
ทำวิสัยทัศน์ให้สำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วิสัยทัศน์คือเป้าหมายของการทำการพัฒนาองค์ให้มีความเจริญและเหมาะสมกับสภาวะการณ์ และความสามารถขององค์กร การทำวิสัยทัศน์ต้องมีการวิเคราะห์คาดหวังสิ่งจะเป็นไปในอนาคตซึ่งก็อยู่ว่าจะกำหนดนานกี่ปี ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างไร และกำหนดเป้าหมายอนาคตขององค์กรว่าต้องทำอะไรให้เป็นอย่างไร ในบทบ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 888
15 พฤศจิกายน 2559
Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
15 พฤศจิกายน 2559 16:32
#105678

คุณลูกน่ารักจัง....

Ico48

ชอบ

Ico48
"ความดี"
ใน ทั่วไปคร้าบ
โดย น้อง หะ-หมี P
"ความดี" การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่โรงเ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2667
Ico48

ชอบ

Ico48
MS ระบบสุญญากาศมีปัญหา I
ใน ปัญหา หน้างาน
โดย หัวกรวด
ปัญหา: ปั๊มสูญญากาศเปิดไม่ติด ไม่แสดงค่าความดันของระบบ 1. สาเหตุ : Filament ขาดทำให้สร้างความต่างศักย์ไฟฟ้าไม่ได้ วิธีแก้ไข: ปิดระบบสูญญากาศ ทำการเปลี่ยน Filament 2. สาเหตุ : ระบบลีค ปั๊มไม่สามารถสร้างระบบสูญญากาศได้ วิธีแก้ไข: ค้นหาจุดรั่วและทำการแก้ไข ตามขั้นตอน 3. สาเหตุ : ปั๊มสูญญากา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1552
Ico48

ชอบ

Ico48
ทำไมต้องทำดีกว่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคที่มีการพัฒนาการใช้ความสามารถสร้างค่าของ ค่างานให้เกิดประโยชน์ ทำให้การทำอะไรได้ดีไม่พอ ต้องดีแล้วมีอะไรที่ดีกว่า ก่อนหน้านี้ ประมาณสิบว่าปีมีโทรศัพท์มือที่ดี ๆ มากมายหลากหลายยี่ห้อ แต่ปัจจุบันได้สูญหายจากการใช้ไปแล้วทั้ง ๆ ยังมีคุณสมบัติที่ดีอยู่ทุกประการ ที่สูญหายไปจากความนิยมก...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1080
14 พฤศจิกายน 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
ย้อมผ้าสีดำ ด้วยหัวใจสวยงาม
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
คราใดที่ต้องมีการรวมใจ รวมพลัง..ที่นี่ มักจะได้เห็นภาพที่สวยงามเกิดขึ้นอยู่เเสมอ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามที่ได้บอกกล่าว รับบริการย้อมผ้า ฟรี เพื่อพ่อหลวง เพื่อลูกพ่อหลวงมีเสื้อผ้าสีดำไว้ใส่..กิจกรรมนี้นำโดย แมงปอ..ซึ่งก็มีผู้มาใช้บริการเป๋นจำนวนมาก ถึงมากที่สุด หลายร้อยคนที่เข...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1622
Ico48

ชอบ

Ico48
ริบบิ้นจากใจ
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
ริบบิ้นจากใจ.... ที่นี่ ตลาดเกษตร ม.อ. ก็ยังกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการแบ่งปันริบบิ้น ริบบิ้นจากหน่วยงานต่างๆ ที่นำมาแจก ริบบิ้นจากเรา บุคลากร ผู้ดูแลตลาดเกษตร ม.อ. ริบบิ้นจากแม่ค้าโดยตรง ริบบิ้นจากลูกค้าที่ทำแล้วนำมามอบให้เราแจกให้ลูกค้า.. เกือบแทบทุกนัด ที่มีริบบิ้นจากใจ มามอบให้กับลู...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1660
Ico48

ชอบ

Ico48
รักตัวเอง ?
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
รักคือความปรารถนาดี เมื่อรักใครก็อยากทำให้ได้ดี รักตัวเองคือความปรารถนาดีแก่ตนเอง ที่สำคัญต้องทำให้ตัวเองได้ดี ดังนั้น จึงต้องหมั่นตั้งคำถามว่า รักตัวเองจริงไหม และที่สำคัญคือได้ทำให้ตัวเองได้ดีจริงไหม รักตัวเองด้านสุขภาพ ต้องถามว่า ได้ทำอะไรให้ตัวเองมีสุขภาพดี การกิน การนอน การออกกำ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 931