นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kommiracle
Ico64
Kongpol Manavarindrakul
HR Entrepreneur
Prince of Songkla University
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

My Activities

18 September 2013
Ico48
เรื่องเล่าที่ 1 ทีมงานกองกิจ..กับจิตบริการ
in Share บันทึกเรื่องเล่าจากผู้เข้าอบรม Note Taker รุ่นที่ 1
By Kommiracle
ทีมงานกองกิจ..กับจิตบริการ ผู้เล่าเรื่อง : คุณสุภาภรณ์ เพ็งทอง (ตู่) ผู้บันทึก : คุณนพดล ทิพย์รัตน์ ผู้นำมา Share : Kom Miracle หนึ่งในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือการส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรม ด้วยวิธีการกำหนดชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาที่นักศึกษาต้องสะสมให้ครบตาม...
Flowers: 8 · Comments: 3 · Read: 1102
Blog
23 August 2013
Ico48

Likes

Ico48
แบบฟอร์ม สสส. (ใบสำคัญรับเงิน ใบยืมเงินทดรองจ่าย และใบคืนเงินทดรองจ่าย)
in Happy Work Life
By Kommiracle
แบบฟอร์ม สสส. ประกอบการเบิกจ่ายงบโครงการ เชิญดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ v >> Click ดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ แบบฟอร์มเบิกจ่ายโครงการ สสส. <<< ใน File แบบฟอร์มประกอบด้วย แบบ งน.1 ใบสำคัญรับเงิน (ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเอกสาร) แบบ งน.5 ใบยืมเงินทดรองจ่าย และ แบบ งน.6 ใบคืนเงิน...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 14732
Ico48
แบบฟอร์ม สสส. (ใบสำคัญรับเงิน ใบยืมเงินทดรองจ่าย และใบคืนเงินทดรองจ่าย)
in Happy Work Life
By Kommiracle
แบบฟอร์ม สสส. ประกอบการเบิกจ่ายงบโครงการ เชิญดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ v >> Click ดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ แบบฟอร์มเบิกจ่ายโครงการ สสส. <<< ใน File แบบฟอร์มประกอบด้วย แบบ งน.1 ใบสำคัญรับเงิน (ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเอกสาร) แบบ งน.5 ใบยืมเงินทดรองจ่าย และ แบบ งน.6 ใบคืนเงิน...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 14732
Ico48
งน.6 ใบคืนเงินทดรองจ่าย
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 531
Ico48
ใบคืนเงินทดรองจ่าย
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 403
Ico48
งน.5 ใบยืมเงินทอรองจ่าย
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 622
Ico48
งน.5 ใบยืมเงินทอรองจ่าย
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 549
Ico48
งน.1 ค่าเอกสาร
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 453
Ico48
งน.1 ค่าเอกสาร
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 436
Ico48
งน.1 ค่าวิทยากร
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 503
Ico48
งน.1 ค่าวิทยากร
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 427
Ico48
งน.1 ค่าอาหารกลางวัน
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 371
Ico48
งน.1 ค่าอาหารกลางวัน
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 394
31 July 2013
Ico48
กำหนการ Note Taker คุณลิขิตผู้บันทึกเรื่องเล่าเพื่อต่อยอดความรู้ปฏิบัติ
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 498
Ico48
กำหนดการ "Note Taker” คุณลิขิต ผู้บันทึกเรื่องเล่าเพื่อต่อยอดความรู้ปฏิบัติ
in HRD Academy PSU
By Kommiracle
กำหนดการ “Note Taker” คุณลิขิต ผู้บันทึกเรื่องเล่าเพื่อต่อยอดความรู้ปฏิบัติ ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมต อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 9-10 กันยายน 2556 วันแรก : ทักษะพื้นฐานการเป็นคุณลิขิต 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 08.30-09.30 น. ทำความรู้จักกันและตั้งเป้าหมายร่วมกัน 09.30-10.30 ...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1791
30 July 2013
05 July 2013
Ico48
แจ้งตอบรับ ผู้เข้าร่วมโครงการทำความเข้าใจเรื่องประเมิน Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 1,2)
in HRD Academy PSU
By Kommiracle
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการ "ทำความเข้าใจเรื่องการประเมิน Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 2"ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องการประเมินสมรรถนะ ของคณะ/หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดดังนี้ - รุ่นที่ 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติก...
Flowers: 9 · Comments: 2 · Read: 2042
Ico48

Likes

Ico48
รปภ. คนดีศรีม.อ. ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสีย
in ความสุขของถุงแป้ง
By ถุงแป้ง
รปภ. คนดีศรีม.อ. ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสีย ขอยกย่อง รปภ. คนดีศรีม.อ. ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสียได้ทราบข่าวจากการบอกเล่าของใครหลายคนว่ามีเจ้าหน้าที่รปภ.ประตูวัดโคกนาว ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลม.อ. ได้ฟังแล้วคิดใน...
Flowers: 13 · Comments: 11 · Read: 5332