นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kommiracle
Ico64
Kongpol Manavarindrakul
นักวิชาการอุดมศึกษา กองการเจ้าหน้าที่
นักศึกษา MBA ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

18 กันยายน 2556
Blog
23 สิงหาคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
แบบฟอร์ม สสส. (ใบสำคัญรับเงิน ใบยืมเงินทดรองจ่าย และใบคืนเงินทดรองจ่าย)
ใน Happy Work Life
โดย Kommiracle
แบบฟอร์ม สสส. ประกอบการเบิกจ่ายงบโครงการ เชิญดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ v >> Click ดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ แบบฟอร์มเบิกจ่ายโครงการ สสส. <<< ใน File แบบฟอร์มประกอบด้วย แบบ งน.1 ใบสำคัญรับเงิน (ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเอกสาร) แบบ งน.5 ใบยืมเงินทดรองจ่าย และ แบบ งน.6 ใบคืนเงิน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 14239
Ico48
แบบฟอร์ม สสส. (ใบสำคัญรับเงิน ใบยืมเงินทดรองจ่าย และใบคืนเงินทดรองจ่าย)
ใน Happy Work Life
โดย Kommiracle
แบบฟอร์ม สสส. ประกอบการเบิกจ่ายงบโครงการ เชิญดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ v >> Click ดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ แบบฟอร์มเบิกจ่ายโครงการ สสส. <<< ใน File แบบฟอร์มประกอบด้วย แบบ งน.1 ใบสำคัญรับเงิน (ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเอกสาร) แบบ งน.5 ใบยืมเงินทดรองจ่าย และ แบบ งน.6 ใบคืนเงิน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 14239
Ico48
งน.6 ใบคืนเงินทดรองจ่าย
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 474
Ico48
ใบคืนเงินทดรองจ่าย
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 354
Ico48
งน.5 ใบยืมเงินทอรองจ่าย
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 564
Ico48
งน.5 ใบยืมเงินทอรองจ่าย
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 495
Ico48
งน.1 ค่าเอกสาร
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 411
Ico48
งน.1 ค่าเอกสาร
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 400
Ico48
งน.1 ค่าวิทยากร
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 453
Ico48
งน.1 ค่าวิทยากร
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 366
Ico48
งน.1 ค่าอาหารกลางวัน
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 331
Ico48
งน.1 ค่าอาหารกลางวัน
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 348
31 กรกฎาคม 2556
Ico48
กำหนการ Note Taker คุณลิขิตผู้บันทึกเรื่องเล่าเพื่อต่อยอดความรู้ปฏิบัติ
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 452
Ico48
กำหนดการ "Note Taker” คุณลิขิต ผู้บันทึกเรื่องเล่าเพื่อต่อยอดความรู้ปฏิบัติ
ใน HRD Academy PSU
โดย Kommiracle
กำหนดการ “Note Taker” คุณลิขิต ผู้บันทึกเรื่องเล่าเพื่อต่อยอดความรู้ปฏิบัติ ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมต อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 9-10 กันยายน 2556 วันแรก : ทักษะพื้นฐานการเป็นคุณลิขิต 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 08.30-09.30 น. ทำความรู้จักกันและตั้งเป้าหมายร่วมกัน 09.30-10.30 ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1550
30 กรกฎาคม 2556
05 กรกฎาคม 2556
Ico48
แจ้งตอบรับ ผู้เข้าร่วมโครงการทำความเข้าใจเรื่องประเมิน Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 1,2)
ใน HRD Academy PSU
โดย Kommiracle
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการ "ทำความเข้าใจเรื่องการประเมิน Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 2"ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องการประเมินสมรรถนะ ของคณะ/หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดดังนี้ - รุ่นที่ 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติก...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1750
Ico48

ชอบ

Ico48
รปภ. คนดีศรีม.อ. ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสีย
ใน ความสุขของถุงแป้ง
โดย ถุงแป้ง
รปภ. คนดีศรีม.อ. ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสีย ขอยกย่อง รปภ. คนดีศรีม.อ. ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสียได้ทราบข่าวจากการบอกเล่าของใครหลายคนว่ามีเจ้าหน้าที่รปภ.ประตูวัดโคกนาว ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลม.อ. ได้ฟังแล้วคิดใน...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 5051
02 กรกฎาคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
ลด "พุง" ด้วยเทคนิคการกิน
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เรื่องพุง เรื่องใหญ่สำหรับผู้ชาย พอว่าอายุเริ่มย่างเข้าเลข 4 นำหน้าพุงมา แต่บางราย บางท่าน พุงมาั้ตั้งแต่เลข 3 ทำให้มีพุงง่ายไม่ยากแต่ทำให้พุงหายยากกว่าทำให้มีพุง อ่านเจอ ในโลกอินเตอร์เน็ตมา แต่ว่าหลายวันมาแล้ว กะว่าจะนำมาเขียนไว้ในวงแชร์ ดันลืม พอว่านึกได้เลยเอามาเขียน ถึงวิธีการทานหรือที่ว่า...
ดอกไม้: 14 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1860