นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kommiracle
Ico64
Kongpol Manavarindrakul
HR Entrepreneur
Prince of Songkla University
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

26 พฤศจิกายน 2556
Ico48
UPDATE รายชื่อคณะกรรมการ Happy Workplace และ นักสร้างสุของค์กร สำนักงานอธิการบดี
ใน Happy Work Life
โดย Kommiracle
รายชื่อคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน และตัวแทนกอง ที่ทำหน้าที่เป็น"นักสร้างสุของค์กร" สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 1. อธิการบดี (ที่ปรึกษา) 2. รองอธิการบดี (ประธานกรรมการ) 3. ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1960
17 ตุลาคม 2556
Ico48
กีฬาประเพณี/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ม.อ.-ม.มหิดล
ใน HRD Academy PSU
โดย Kommiracle
ลูกพระบิดา ม.อ. - ม.มหิดล ปณิธานเดียวกัน สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา บัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 "สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์" กระผมได้มีโอกาสเข้าไปในงานเลี้ยงรับรองคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารจากมหาวิท...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2420
02 ตุลาคม 2556
Ico48
เรื่องเล่าที่ 6 การสร้างความสุขในองค์กรด้วยกิจกรรม Line Dance
ใน Share บันทึกเรื่องเล่าจากผู้เข้าอบรม Note Taker รุ่นที่ 1
โดย Kommiracle
การสร้างความสุขในองค์กรด้วยกิจกรรม Line Dance ผู้เล่าเรื่อง : คุณนวนิก จุลนพ (พี่นิก) กองทะเบียนและประมวลผล ผู้บันทึก : พี่ไอซ์ กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรมากถึง 37 คน และมีบุคลากรต่างวัยกันมาก จึงมีปัญหาการประสานงานระหว่างบุคลากรสูงอายุและบุคลากรที่เพิ่งเร่มต้...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4775
26 กันยายน 2556
Ico48
ความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. ครั้งที่ 5
ใน HRD Academy PSU
โดย Kommiracle
ความคืบหน้า (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย.2556) ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตกลงร่วมกันที่จะจัดให้มีโครงการความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2925
Ico48
Attach6
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1347
Ico48
Attach5
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1805
Ico48
Attach4
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1121
Ico48
Attach3
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 653
Ico48
Attach2
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 637
Ico48
attach1
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 553
Ico48
cover
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 516
25 กันยายน 2556
Ico48
Update แบบฟอร์ม สสส. และรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับ นสอ./ผู้ที่เบิกจ่ายโครงการ Happy Workplace ของกองต่างๆ คลิกบันทึกนี้ครับ >> http://share.psu.ac.th/blog/qwl/30523
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 4
Ico48
แบบฟอร์ม สสส (Excel)
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 649
Ico48
ใบสำคัญรับเงิน ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าอาหารกลาวัน ค่าวิทยากร และค่าเอกสาร หรือกรณีน้อยกว่า 5,000 บาท PDF
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 544
Ico48
ใบสำคัญรับเงิน ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าอาหารกลาวัน ค่าวิทยากร และค่าเอกสาร หรือกรณีน้อยกว่า 5,000 บาท
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 497
Ico48
เรื่องเล่าที่ 5 การประสานงานกับสื่อสารมวลชน
ใน Share บันทึกเรื่องเล่าจากผู้เข้าอบรม Note Taker รุ่นที่ 1
โดย Kommiracle
การประสานงานกับสื่อสารมวลชน ผู้เล่าเรื่อง : คุณวราภรณ์ ชวพงษ์ (พี่ไอซ์) งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ผู้บันทึก : คุณรุสนี กุลวิจิตร วันที่บันทึก : 10 กันยายน 2556 พี่ไอซ์เป็นนักประชาสัมพันธ์ขำนาญการพิเศษของมหาวิทยาลัย ในการทำงานไม่มีลูกน้อง จะทำงานภายใต้หัวหน้าเท่านั้น งานหลักของพี่ไอซ์จะ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1496
23 กันยายน 2556
Blog
Ico48
เรื่องเล่าที่ 4 เทคนิคการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์
ใน Share บันทึกเรื่องเล่าจากผู้เข้าอบรม Note Taker รุ่นที่ 1
โดย Kommiracle
เทคนิคการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ ผู้เล่าเรื่อง : คุณกิตตศักดิ์ ชูมาลี (พี่โป้ง) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ วันที่บันทึก : 10 กันยายน 2556 จากวิชาที่สอน และการให้คำแนะนำนักศึกษา พบว่า การจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ มีข้อกำหนดรายละเอียดมากตั้งแต่รูปแบบปกและอื่นๆ พบว่าตัวอักษรที่เป็นภ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1843
20 กันยายน 2556
Ico48
เรื่องเล่าที่ 3 การเป็นพิธีกรมือใหม่
ใน Share บันทึกเรื่องเล่าจากผู้เข้าอบรม Note Taker รุ่นที่ 1
โดย Kommiracle
การเป็นพิธีกรมือใหม่ ผู้เล่าเรื่อง : คุณวิชญ์วิสิษฐ ปุณโกวิทย์ (บอย) คณะแพทยศาสตร์ ผู้บันทึก : คุณปาล์ม ผู้นำมา Share : Kom Miracle คุณบอยเป็นพนักงานใหม่ในคณะแพทยศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ คือสถานที่ทำงานของเขา วันหนึ่งคุณบอยได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรงานกีฬาสีภายในคณะฯ ซึ่งเขารู้สึก...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1688
Ico48
เรื่องเล่าที่ 2 การทำงานเป็นสภาข้าราชการ ม.อ.
ใน Share บันทึกเรื่องเล่าจากผู้เข้าอบรม Note Taker รุ่นที่ 1
โดย Kommiracle
การทำงานเป็นประธานสภาข้าราชการ ม.อ. ผู้เล่า : คุณคมกริช ชนะศรี (พี่เอ) กองกิจการนักศึกษา ผู้บันทึก : คงพล มนวรินทรกุล การทำงานเป็นสภาข้าราชการ ม.อ. ซึ่งไม่มีสายการบังคับบัญชาต้องทำงานอย่างมีจุดหมายร่วมกัน เนื่องจากงานนี้ เป็นงานที่ต้องใช้เวลาว่างจากงานประจำมาทำ และไม่มีค่าตอบแทน งา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1666