นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kommiracle
Ico64
Kongpol Manavarindrakul
HR Entrepreneur
Prince of Songkla University
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

My Activities

30 July 2014
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 402
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ "เขียนอย่างไรให้ได้ตีพมพ์"
in HRD Academy PSU
By Kommiracle
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ "เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" และเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาไทยในตำรา/หนังสือ สำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง LRC 1 ชั้น 8 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1558
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ "เขียนอย่างไรให้ได้ตีพมพ์"
in HRD Academy PSU
By Kommiracle
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ "เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" และเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาไทยในตำรา/หนังสือ สำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง LRC 1 ชั้น 8 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1558
08 July 2014
Ico48
รายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 2557
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 389
Ico48
รายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2557 (Update)
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 451
07 July 2014
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2557
in HRD Academy PSU
By Kommiracle
งานพัฒนาและฝึกอบม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2557 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 โดยในปีนี้ มีรูปแบบการจัดเป็น 2 Parallel คือ 1. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ จัดให้กับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ หรือโอนย้ายมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร...
Flowers: 8 · Comments: 1 · Read: 1530
Ico48
กำหนดการ โครงการติดตามผลการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 1 ปีที่ผ่านไป
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 350
Ico48
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 2557
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 320
Ico48
โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2557
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 339
Ico48
รายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการติดตามผลการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 1 ปีที่ผ่านไป
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 321
Ico48
รายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2557 (Update)
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 307
07 May 2014
Ico48
ทีมกีฬาลีลาศบุคลากร ม.อ.คว้าชัยในกีฬาบุคลากร อ่างแก้วเกมส์
in Songklanagarind DanceSport United
By Kommiracle
ทีมกีฬาลีลาศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้า 1 เหรียญทอง1 เหรียญเงิน3 เหรียญทองแดง ในกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 33 (อ่างแก้วเกมส์) ซึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยกีฬาลีลาศได้ทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ผู้บริหาร ...
Flowers: 7 · Comments: 4 · Read: 1788
08 April 2014
Ico48
กำหนดการ โครงการสัมมนาที่ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2557
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 459
Ico48
โครงการสัมมนาที่ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2557
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 358
Ico48
แบบตอบรับโครงการสัมมนาที่ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 420
31 March 2014
Ico48

Likes

Ico48
งีบหลับหลังมื้อกลางวัน ดีต่อสุขภาพนะ
in ใจเย็นเย็น
By บายศรี
อัลเบิร์ต ไอน์สไตล์ ลีโอนาโด ดาวินซี่ มหาตมะคานธี อัจฉริยะบุคคลที่เอ่ยชื่อมานี้ ล้วนมีกิจวัตรประจำวันเป็นการงีบตอนกลางวันกันทั้งนั้น เพราะการนอนกลางวันมีข้อดีมากมาย การันตีด้วยผลการวิจัยจำนวนมาก หนึ่งในนั้นมาจาก ศาสตราจารย์เกรเกอรี่ เบเลกี้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการนอนหลับ และปฏิบัติการ มหาวิทยา...
Flowers: 11 · Comments: 2 · Read: 1704
09 March 2014
Ico48
ทัศนคติสู่ความสำเร็จในชีวิต
in วิทยาการลี้ลับ เพื่อการค้นพบ
By Kommiracle
ความสำเร็จในชีวิต คือ สิ่งที่ทุกคนปรารถนา คุณคิดว่า ปัจจัยใดที่สำคัญมากที่สุด ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ระหว่าง ความรู้, ทักษะ, นิสัย, และทัศนคติ ... อะไรสำคัญที่สุด คำตอบ คือ ปัจจัยต่างๆข้างต้น มีผลต่อการนำไปสู่ความสำเร็จ ในสัดส่วนดังต่อไปนี้ ความรู้ 10% ทักษะ 15% นิสัย 25% ทัศนคติ ...
Flowers: 11 · Comments: 4 · Read: 1168
05 March 2014
Ico48
รายชื่อคณะหน่วยงานที่เข้าร่วม Happy University (Update)
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 547
04 March 2014
Ico48
รายชื่อบุคลากรที่คณะ/หน่วยงานต่างๆส่งชื่อเข้าร่วมเป็น "นักสร้างสุของค์กร" ใน Campaign มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
in Happy Work Life
By Kommiracle
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมแผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการนวัตกรรมจัดการสร้างสุข:บูุรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1427
Ico48
รายชื่อคณะหน่วยงานที่เข้าร่วม Happy University
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 519