นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kommiracle
Ico64
Kongpol Manavarindrakul
HR Entrepreneur
Prince of Songkla University
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

05 มกราคม 2558
Ico48
Small_icon3
แผนพัฒนาบุคลากร
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 447
Ico48
Small_icon2
ฝึกอบรม
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 375
Ico48
Small_icon1
ลาศึกษา
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 599
Ico48
Small_head
HRD
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 498
04 มกราคม 2558
Ico48
ชมรมวิทยาการลี้ลับเพื่อประโยน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ใน วิทยาการลี้ลับ เพื่อการค้นพบ
โดย Kommiracle
ชมรมวิทยาการลี้ลับเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (SPIRIT SCIENCE INSPIRATION OF PSU SOCIETY) ในเครือข่าย The Miracle Soul United วิสัยทัศน์ เป็นทีมงานเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และปรัชญา Generation ใหม่ในการไขความลับของจักรวาล ผสานวิทยาการเพื่อเปิดมิติที่ 4++ และก่อเกิดนวัตกรรมใหม...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1438
Ico48
Small_sscicorevalue
SSCICoreValue
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 636
Ico48
Small_spiritscience
SpiritScience
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 509
Ico48
Small_themiraclesoulunitedwhite
TheMiracleSoulUnitedWhite
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 484
Ico48
Small_themiraclesoulunited
The Miracle Soul United
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 416
03 ธันวาคม 2557
Ico48
ความรัก ข้ามเวลาได้
ใน วิทยาการลี้ลับ เพื่อการค้นพบ
โดย Kommiracle
สามสิ่งที่สามารถข้ามมิติได้ คือ เวลา แรงโน้มถ่วง และ ความรัก "ความรัก ข้ามเวลาได้" เพราะเหตุว่า ตามทฤษฎีแล้ว การย้อนเวลา สามารถทำได้ ถ้าสามารถเร่งความเร็วให้มากกว่าความเร็วแสง แต่แสงจะไม่ยอมให้สิ่งใดทำความเร็วมากกว่าแสง โดยเมื่อทำความเร็วเท่าแสง เวลาจะหยุดลง แต่แสงพ่ายแพ้ต่อแรงโน้มถ่วง (เห็นได้...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1624
06 พฤศจิกายน 2557
Ico48
กำหนดการ Show and Share PSU Happy Station ครั้งที่ 1
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 523
Ico48
โครงการ Show and Share PSU Happy Station ครั้งที่ 1
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 644
Ico48
Small_calender2
กำหนดการ Show and Share PSU Happy Station ครั้งที่ 1
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 946
Ico48
Show and Share : PSU Happy Station
ใน Happy Work Life
โดย Kommiracle
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยมีสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานนำร่อง ดำเน...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2040
Ico48
Small_psuhappystation2
Show and Share PSU Happy Station
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 473
Ico48
Small_psuhappystation
PSUHappyStation
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 495
Ico48
คณะกรรมการจัดงาน Show and Share PSU Happy Station
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 518
09 สิงหาคม 2557
Ico48
กำหนดการ โครงการลีลาศพาเที่ยว ชมการแข่งขันลีลาศที่อลอร์สตาร์ ประเทศมาเลเซีย
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 701
Ico48
ว่าด้วย จักรวาล เวลา และความจริงแท้ในจิตใจ
ใน วิทยาการลี้ลับ เพื่อการค้นพบ
โดย Kommiracle
เพราเหตุว่า : การไปในที่ที่เดิม บางครั้งก็ไม่ได้ช่วยให้เราได้เจอคนๆเดิม บางครั้ง แม้เราได้เจอคนๆเดิม ก็อาจไม่ได้หมายความว่า คนๆนั้นจะยังเหมือนเดิม และถึงแม้จะย้อนเวลาไปเจอคนๆเดิม ในเหตุการณ์-กาลเวลา ที่อะไรๆยังคงเหมือนเดิม ได้ แต่เนื่องจาก แม้แต่เวลา ก็เป็นเพียงสิ่งสมมุติ คำตอบในที่สุด จึงอ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1408
30 กรกฎาคม 2557
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 489