นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kommiracle
Ico64
Kongpol Manavarindrakul
HR Entrepreneur
Prince of Songkla University
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

24 มีนาคม 2559
Ico48
ช่วงเวลาเรียน หลักสูตรผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของ ม.อ.
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 321
18 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
แผนการจัดการความรู้ ม.อ.2559
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 504
05 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 379
13 ธันวาคม 2558
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วม Workshop Lean วิทยาเขตหาดใหญ่
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 431
Ico48
แผนผังตามกลุ่มผู้เข้าร่วม Workshop Leanวิทยาเขตหาดใหญ่
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 314
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วม Workshop Lean วิทยาเขตหาดใหญ่
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 395
06 พฤศจิกายน 2558
Ico48
เหลียวหลังแลหน้า KM ม.อ. สืบเนื่องจาก Comment ของกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย
ใน HR Knowledge Volution & Research
โดย Kommiracle
เหลียวหลังแลหน้าKMม.อ. จาก Comment ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2558 ที่ผ่านมา ในประเด็นการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของมหาวิทยาลัย ที่ประเมินว่ากิจกรรม KM ที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยทำ จริงๆแล้วไม่ใช่ KM โดยคณะกรรมการผู้ทำการประเมินได้ให้...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1639
04 พฤศจิกายน 2558
Ico48
รายงานผลการดำเนินงานตามความร่วมมือของคณะ/หน่วยงานต่างๆ ระหว่างปี 2555-2556
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 427
Ico48
ผล LAB ค่าดัชนีความสุขคน ม.อ.
ใน Happy Work Life
โดย Kommiracle
ผล LAB ค่าความสุขคน ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ โดยมีสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานนำร่อง ดำเนินกิจกรรม/โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ทั้ง 8 มิติ ตามโมเดล Happy 8 ในลักษณะการกระจายกันทำ โดยมีนักสร้างส...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1869
27 ตุลาคม 2558
Ico48
Small_g
G
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 739
Ico48
Small_11822401_1160906013923349_319195825570638832_n
F
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 454
Ico48
Small_e
E
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 503
Ico48
Small_c
D
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 318
Ico48
Small_b
B
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 556
Ico48
Small_a
A
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 439
Ico48
Small_1b
Factor 1B
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 418
Ico48
Small_1a
Factor 1A
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 505
Ico48
บทเรียนนักสร้างสุของค์กร ม.อ. และภาพรวมแนวคิดกลยุทธ์จากอดีตสู่อนาคต
ใน Happy Work Life
โดย Kommiracle
บทเรียนนักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากประเด็นสรุปของการถอดบทเรียนนักสร้างสุของค์กร จากการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำร่องสู่การขยายการขับเคลื่อนไปยังระดับคณะ/หน่วยงานต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4899
Ico48
Small_4
Factor 4
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 986
Ico48
Small_3
Factor 3
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 380