นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kommiracle
Ico64
Kongpol Manavarindrakul
นักวิชาการอุดมศึกษา กองการเจ้าหน้าที่
นักศึกษา MBA ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

21 สิงหาคม 2559
Ico48
Happy Brian และ KM 3.0 กับการสร้างคุณค่าในทิศทาง Thailand 4.0
ใน HR Knowledge Volution & Research
โดย Kommiracle
สุขภาวะตามหลักการ Happy 8 (Happy Body, Happy Brain, Happy Heart, Happy Money, Happy Society, Happy Relax, Happy Soul, Happy Happy Family) ของ สสส. ที่มีความสอดคล้องกับสุขภาวะขั้นพื้นฐานตามความต้องการและแรงจูงใจของมนุษย์ และเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษย์ (Quality of Life...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1308
14 สิงหาคม 2559
Ico48
Small_kongpolmodel2
Canonical Corelation of IC & Happy 8
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 281
Ico48
Small_kongpolmodel1
KongpolModel1
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 269
22 กรกฎาคม 2559
Ico48
Workshop การสร้างพื้นที่ความสุขในชั้นเรียน
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 283
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Workshop การสร้างพื้นที่ความสุขในชั้นเรียน
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 192
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการติดตามผลการเป็นอาจารย์ 1 ปีที่ผ่านไป 2559
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 198
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 2559
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 306
Ico48
โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ 2559
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 290
Ico48
กำหนดการติดตามผลอาจารย์ใหม่ 2559
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 354
Ico48
กำหนดการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 2559
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 401
12 กรกฎาคม 2559
Ico48
เกณฑ์การตัดสินโครงการ LEAN
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 296
Ico48
โครงการและกำหนดการ LEAN Conference 2016
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 232
Ico48
ลำดับการนำเสนอโครงการ LEAN Conference 2016 (Last Update)
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 187
11 กรกฎาคม 2559
Ico48
ลดำับการนำเสนอโครงการ PSU Lean Conference 2016
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 179
Ico48
ลำดับการนำเสนอโครงการ LEAN Conference 2016
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 176
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วม LEAN Conference 2016
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 188
31 มีนาคม 2559
Ico48
แผนงาน LEAN สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
ใน HRD Academy PSU
โดย Kommiracle
มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนผลงาน LEAN สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาระบบการทำงานของสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้ทรงประสิทธิภาพ โดยใช้ขั้นตอน เวลา ทรัพยากร ให้น้อยลง แต่ให้ผู้รับบริการได้รับคุณค่ามากขึ้น เพื่อลดความผิดพลาด เน้นการทำงานด้วยพื้นฐานของ LEAN Thinking ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1358
Ico48
Small_polean
PresidentOfficeLeanTimeFrame
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 329
24 มีนาคม 2559
Ico48
เนื้อหาวิชาหลักสูตรผู้นำนักบริหาร
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 387
Ico48
ช่วงเวลาเรียน หลักสูตรผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของ ม.อ.
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 194