นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฃีวิตกับความหวัง
Ico64
นางสาว รวีย์รัชต์ *** รักขันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

09 ธันวาคม 2558
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น ดร. สมชัย หลิมศิโรรัตน์ ดร. ระวี เจียรวิภา นายสัตยา บุญรัตนชู ดร. เจษฎา โสภารัตน์ นายศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม ที่ได้รับรางวัลระดับ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2327
Ico48
Small_taiwan
KIDE 2015
โดย ฃีวิตกับความหวัง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 797
Ico48
Small_taiwan3
KIDE 2015
โดย ฃีวิตกับความหวัง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 776
Ico48
Small_taiwan2
KIDE 2015
โดย ฃีวิตกับความหวัง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 439
Ico48
Small_taiwan1
KIDE 2015
โดย ฃีวิตกับความหวัง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 463
14 กันยายน 2558
Ico48
อาจารย์ตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2557 "ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์"
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทีมสัมภาษณ์ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์ ดร. สมปอง เตชะโต ร่วมกับ ผศ. ดร. ลัดดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ ดร. จักรัตน์ อโณทัย นางสาวศศิธร ลิ่มจู้ ผู้ทำหน้าที่บันทึกภาพและดิฉัน ดร.เสาวภา ด้วงปาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกบทสัมภาษณ์ ได้มีโอกาสพูดคุยและสัมภาษณ์อาจารย์ตัวอย่างที่ม...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1238
Ico48
Small_theera_e
อาจารย์ตัวอย่าง
โดย ฃีวิตกับความหวัง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 325
Ico48
Small_theera
อาจารย์ตัวอย่าง
โดย ฃีวิตกับความหวัง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 335
07 สิงหาคม 2558
Ico48
บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นายปิติ ศรีปานะ"
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
นายปิติ ศรีปานะ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ระดับ ชำนาญงาน ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าบรรจุครั้งแรก ปี พ.ศ. 2522 ถือได้ว่าเป็นบุคลากรรุ่นแรก ๆ ในภาควิชาฯ สมัยนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ ซึ่งบรรจุในตำแหน่ง ครู โดยได้รับหน้าที่ในการบุกเบิกพื้นท...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1741
Ico48
Small_dsc_3164
เกษียณ_piti
โดย ฃีวิตกับความหวัง
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 473
Ico48
Small_dsc_3154
เกษียณ_piti
โดย ฃีวิตกับความหวัง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 427
Ico48
บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นายวันชาติ บุญมณี"
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
นายวันชาติ บุญมณีตำแหน่ง :พนักงานประจำห้องทดลองภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ หนึ่งแรกและหนึ่งเดียวของภาควิชาฯ ใช้คำนี้เขียนได้เพราะนายวันชาติ บุญมณี คือ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงานเกษตร คนแรก เมื่อปี พ.ศ.2519 และต่อมาปี พ.ศ.2520 ได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำมีชื่อตำแหน่งเดิม เป็นที่ทราบกัน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1515
Ico48
Small_img_0197
เกษียณ_wanchat
โดย ฃีวิตกับความหวัง
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 531
Ico48
Small_img_0165
เกษียณ_wanchat
โดย ฃีวิตกับความหวัง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 261
27 สิงหาคม 2557
Ico48
บุคลากรเกษียณอายุราชการ "คุณจารุวรรณ แซ่อ๋อง"
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
สัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นางสาวจารุวรรณ แซ่อ๋อง" เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 138 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นางสาวจารุวรรณ แซ่อ๋อง ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. หน่วยงานแรกที่เข้ามาทำงา...
ดอกไม้: 15 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1716
Ico48
Small_ja5
เกษียณอายุราชการ
โดย ฃีวิตกับความหวัง
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 541
Ico48
Small_ja4
เกษียณอายุราชการ
โดย ฃีวิตกับความหวัง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 526
Ico48
Small_ja3
เกษียณอายุราชการ
โดย ฃีวิตกับความหวัง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 371
Ico48
Small_ja2
เกษียณอายุราชการ
โดย ฃีวิตกับความหวัง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 402
Ico48
Small_ja1
เกษียณอายุราชการ
โดย ฃีวิตกับความหวัง
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 489