นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

24 สิงหาคม 2560
Ico48
บันทึกช่วยจำ PLC3
ใน ดินสอ
โดย ดินสอ
The Fifthe Discipline by Peter Senge 1. Personal Mastery การเรียนรู้ในฐานะปัจเจกบุคคล ระบุให้ได้ว่า 1) อะไรสำคัญสำหรับเรา และ 2) เรียนรู้บนพื้นฐานของความเป็นจริง เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ให้เรามุ่งไปที่วิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายของเราก่อนที่จะมุ่งไปที่ปัญหา และทุ่มเทกับเป้าหมายของเรา และหลีกเลี่ยงการไปทำ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1316
Ico48
บันทึกช่วยจำ PLC3 การศึกษาดูงาน
ใน ดินสอ
โดย ดินสอ
ข้อคิดที่ได้รับจากการทัศน์ศึกษาดูงานองค์กรต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1690
Ico48
Small_plc_6
ทัศนศึกษาดูงาน6
โดย ดินสอ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1099
Ico48
Small_plc_5
ทัศนศึกษาดูงาน5
โดย ดินสอ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 884
Ico48
Small_plc_4
ทัศนศึกษาดูงาน4
โดย ดินสอ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 828
Ico48
Small_plc_3
ทัศนศึกษาดูงาน3
โดย ดินสอ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 822
Ico48
Small_plc_2
ทัศนศึกษาดูงาน2
โดย ดินสอ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 479
Ico48
Small_plc_1
ทัศนศึกษาดูงาน1
โดย ดินสอ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 481
15 กรกฎาคม 2560
Ico48
บันทึกช่วยจำ PLC3 การตลาดมหาวิทยาลัย
ใน ดินสอ
โดย ดินสอ
การตลาดมหาวิทยาลัย บรรยายโดย ศาสตราภิชานไกรฤกษ์ บุญยเกียรติ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1297
Planet
Ico48
Small_krairit
การตลาดมหาวิทยาลัย
โดย ดินสอ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 477
14 กรกฎาคม 2560
Ico48

ชอบ

Ico48
สาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้ชวนคิดถึงสาเหตุที่เราเปลี่ยนแปลง อย่างที่ Jim Rohn บอกไว้ว่า "โดยทั่วไปเรามักเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสองสาเหตุคือ ความบันดาลใจหรือความท้อแท้สิ้นหวัง" เป็นการเล่นคำที่คล้ายกันแต่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง อย่าง aspiration คือแรงบันดาลใจ ความทะเยอทะยาน กับ desperation คือความท้อแท้ หมดห...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1364
Ico48

ชอบ

Ico48
การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
ใน ดินสอ
โดย ดินสอ
การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ บรรยายโดย อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ การเตรียมนำเสนอที่ดีเริ่มจาก กำหนดหัวข้อและทำความเข้าใจกลุ่มผู้ฟัง เช่น อายุ อาชีพ ความมุ่งหมาย วิเคราะห์สิ่งที่ผู้ฟังจะได้ภายหลังการนำเสนอ ว่าเมื่อสิ้นสุดการนำเสนอแล้วต้องการให้ผู้ฟังรู้สึก/คิด/เชื่อ/ทำ.....
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1555
Ico48
การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
ใน ดินสอ
โดย ดินสอ
การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ บรรยายโดย อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ การเตรียมนำเสนอที่ดีเริ่มจาก กำหนดหัวข้อและทำความเข้าใจกลุ่มผู้ฟัง เช่น อายุ อาชีพ ความมุ่งหมาย วิเคราะห์สิ่งที่ผู้ฟังจะได้ภายหลังการนำเสนอ ว่าเมื่อสิ้นสุดการนำเสนอแล้วต้องการให้ผู้ฟังรู้สึก/คิด/เชื่อ/ทำ.....
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1555
Ico48
Small_s_6388396611377
การเตรียมนำเสนอ
โดย ดินสอ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 609
13 กรกฎาคม 2560
Ico48

ชอบ

Ico48
บันทึกช่วยจำ PLC3 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของดุลยอำนาจทางเศรษฐกิจโลก
ใน ดินสอ
โดย ดินสอ
การพัฒนา Mindset การบรรยายโดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ในหลักสูตรพัฒนาผู้นำเพื่อมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ รุ่นที่ 3 1. อย่าติดกับดักประสบการณ์ - ประสบการณ์อาจช่วยเราได้ในหลาย ๆ เรื่อง แต่การติดกับดับประสบการณ์ โดยยึดติดกับอดีตและปัจจุบัน จะทำให้เราไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคตตัวอย่าง - คำ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1644
Ico48
ทฤษฎีเกมกับการพัฒนาความคิดเชิงระบบ
โดย ดินสอ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 486
Ico48
บันทึกช่วยจำ PLC3 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของดุลยอำนาจทางเศรษฐกิจโลก
ใน ดินสอ
โดย ดินสอ
การพัฒนา Mindset การบรรยายโดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ในหลักสูตรพัฒนาผู้นำเพื่อมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ รุ่นที่ 3 1. อย่าติดกับดักประสบการณ์ - ประสบการณ์อาจช่วยเราได้ในหลาย ๆ เรื่อง แต่การติดกับดับประสบการณ์ โดยยึดติดกับอดีตและปัจจุบัน จะทำให้เราไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคตตัวอย่าง - คำ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1644
15 มีนาคม 2558
Ico48
ทฤษฎีการเรียนรู้ ของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
ใน ดินสอ
โดย ดินสอ
สรุปสาระสำคัญสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ จากการที่ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้เข้าพบปะพูดคุยกับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ท่านได้กรุณาเล่าเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบแก่คณาจารย์ในการพัฒนางานสอน สิ่งที่ ศ.ดร.จีระ ได้ส...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1990
Ico48
ภาวะผู้นำของ Peter Drucker
ใน ดินสอ
โดย ดินสอ
วันที่ 15 มีนาคม 2558 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าพบปะพูดคุยแนวทางการพัฒนาการทำงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประเด็นแรกที่ ศ.ดร.จีระ ได้เปิดเรื่องพูดคุยกับคณาจารย์ ได้แก่ แนวคิดเรื่อง ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1578