นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

16 สิงหาคม 2554
Ico48
ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อ
ใน วิจัย-ประชุมวิชาการ
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2555 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และได้เชิญชวนให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงาน ส่งบทคัดย่อเพื่อเสนอผลงานและได้ปิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1438
15 สิงหาคม 2554
Ico48
เชิญชวนเสนอผลงานวิจัย
ใน วิจัย-ประชุมวิชาการ
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยทางมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" ในการนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติจึงขอเชิญชวนบุคลากรในคณะฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2976
13 สิงหาคม 2554
Ico48
ความสุขคืออะไร
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จิราภรณ์ คงสุข
นิยามของคำว่าสุข ถ้าจะถามว่าความสุขคืออะไร ก็คือสภาวะที่ไม่ทุกข์ ไม่ทุกข์ก็คือสุข ความสุขนั้นนิยามได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนนิยาม แต่ถ้านิยามโดยดูที่ประเภทของความสุขก็มี 2 ประเภท คือ สุขกาย กายที่ไม่มีโรคเป็นกายที่มีความสุข แล้วก็สุขใจ ใจที่ไม่มีกังวล เป็นใจที่มีความสุข ถ้าเราอยากจะ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1909
Ico48
Small_car
ความสุขที่มีเงื่อนไข
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 732
11 สิงหาคม 2554
Ico48
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
ใน แหล่งทุนวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2555 ใน 6 ประเภททุน ได้แก่ 1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ. และสถาบันต้นสังกัด) 2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด) 3. ทุนเพิ่มขีดคว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1826
Ico48
ทุนวิจัยจาก วช.
ใน แหล่งทุนวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคใต้) ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานเครือข่ายของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ฯ เพื่อดำเนินงานของแผนง...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2439
Ico48
Small_civin
คณะผู้วิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 773
05 สิงหาคม 2554
Ico48

ชอบ

Ico48
ทายนิสัยจากการจิบถ้วยกาแฟ
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ปราณี
วันนี้เราจะพาคนรักกาแฟหรือคอกาแฟมาทายนิสัยจากการจับถ้วยกาแฟกันบ้างค่ะ สำหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟกันเป็นประจำเคยสังเกตตัวเองบ้างรึเปล่าค่ะว่าชอบจับถ้วยกาแฟ แบบไหนบ้าง ถ้าได้คำตอบก็ลองมา ทายนิสัยจากการจับถ้วยกาแฟ แบบแม่น ๆ กันดูนะค่ะ แต่ถ้ายังไม่รู้ลองค่อยนึกดูหรือจะลองลุกไปชงกาแฟสักแก้วจะได้ล...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2502
Ico48
งานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ใน แหล่งทุนวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2554 อาจารย์/นักวิจัยจากภาควิชาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินงานวิจัยใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายไตรมาสนี้ ซึ่งได้รับทุนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ทางคณะฯ จึงขอแนะนำโครงการและรายชื่อนักวิจัยให้ท่านได้ทราบ ดังนี้ค่ะ 1. โครงการวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของแบคทีเรียไกลดิงใ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2422
Ico48
แนวปฏิบัติการดำเนินงานวิจัย
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จิราภรณ์ คงสุข
คณะได้รับความอนุเคราะห์หนังสือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยของคณะฯ ได้เปิดอ่านถึงเรื่อง “จรรยาวิชาชีพในการทำวิจัย และแนวทางปฏิบัติ” ก็เลยคิดถึงนักวิจัย เนื่องจาก ณ ปัจจุบันหน่วยงานมีคณาจารย์รุ่นใหม่เพิ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1743
Ico48
Small_teera
นักวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 731
Ico48
Small_sayan
อาจารย์ตัวอย่าง
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 667
Ico48
Small_manee
อ.มณีรัตน์
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 906
Ico48
Small_yuthpong
อ.ยุทธพงษ์
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 752
Ico48
Small_nr
หนังสือจรรยาวิชาชีพ
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 774
03 สิงหาคม 2554
Ico48
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำเดือนมิ.ย-ก.ค 54
ใน โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
2 เดือนที่ผ่านมานี้ (มิถุนายน – กรกฎาคม 2554) คณะทรัพยากรธรรมชาติได้มีงานวิจัยที่เสร็จสิ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านรับทราบ ซึ่งมี จำนวน 2 โครงการดังนี้1. เรื่องการพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR ในการตรวจเชื้อก่อโรคสเตรปโตคอลโคซีสในปลาเศรษฐกิจของไทย ซึ่งมี นายอัครวิทย์ อิสสะโร นักศึกษาระดับ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4981
Ico48
Small_manerat
ทุนรายได้มหาวิทยาลัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 844
Ico48
Small_cutima2
ทุนเชื่อมโยงบัณฑิต
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 774
Ico48

ชอบ

Ico48
อยากได้กระติกน้ำสามารถจังเลยจะต้องเขียนแชร์ให้เยอะๆ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องผ่าน...
โดย ปัทมพร อินสุวรรโณ
ดอกไม้: 5