นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

30 กันยายน 2554
Ico48
ในความทุกข์มีความสุข
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ในความทุกข์มีความสุข จริงหรือ มาอ่านหนังสือความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย ของท่านว.วชิรเมธี มาเจอบทนี้เข้า ซึ่งก็ตรงกับชีวิตของใครหลาย ๆ ในสังคมนี้ ที่ว่าการให้เพื่อนยืมเงินแล้วเพื่อนลอยชาย ลอยหน้าลอยตา ไม่มีไม่หนีไม่จ่าย จะไปไหนมาไหนก็เจอกันอยู่ ทวงก็ไม่ให้ ผู้ให้เพื่อนยืมเงินเกิดความทุกข์ แล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1617
Ico48
แนวปฏิบัติการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
ใน จรรยาวิชาชีพวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทหน้าที่เป็นนักวิจัย และเป็นอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาให้แก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนั้นแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยที่ปรึกษาของนักศึกษา มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ จึงขอแบ่งปันให้ทราบค่ะ แนวทางปฏิบัติ 1. ให้คำปรึกษาแนะนำ กระตุ้นจูงใจ แ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2145
Ico48
สาเหตุของการรู้สึกไม่ชอบหน้าคนอื่น
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จิราภรณ์ คงสุข
มีไหมค่ะที่เรามีความรู้สึกว่าเวลาเราเห็นใครแล้วไม่ชอบหน้าคนนี้เลย เป็นเพราะอะไร เราบอกตัวเองได้หรือเปล่า เมื่อมาอ่านหนังสือเล่มนี้ก็เจอคำตอบที่ว่า ปุจฉา: ในสังคมที่ต้องทำงานร่วมกัน เกิดปัญหาความไม่ชอบหน้ากันขึ้นมา การที่คนคนหนึ่งไม่ชอบหน้ากัน สาเหตุเป็นเพราะอะไร วิสัชนา: มันมีได้หลายสาเหตุ สาเห...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1747
Ico48
แนวทางปฏิบัติของผู้จัดการชุดโครงการวิจัย
ใน จรรยาวิชาชีพวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ในโอกาสนี้ขอแบ่งปันแนวทางปฏิบัติของผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย ผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย พึงให้คำปรึกษาแนะนำ กำกับดูแล และช่วยเหลือนักวิจัยในชุดโครงการ ประสานงานและทำงานร่วมกับนักวิจัยหลักของแต่ละโครงการ ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีในการวิจัย การบริหารง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1463
Ico48
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำเดือนกันยายน 2554
ใน โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นประจำเดือนกันยายน 2554 ในรอบนี้ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในอาหารของปลาไนขนาดปลานิ้วโดยการเสริมอนินทรีย์ฟอสเฟตเอนไซม์ไฟเตส และกรดซิตริก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับทุนสนับสนุนจากเงิน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2207
Ico48
Small_fingerling
ปลานิ้ว
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1052
Ico48
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับสุดท้าย)
ใน โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (บันทึกฉบับสุดท้าย) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6979
Ico48
Small_orchid
กล้วยไม้
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1434
Ico48
Small_soil
ดิน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 862
Ico48
Small_microorganisms
ความหลากหลายชีวภาพ
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 857
Ico48
Small_gis
สารสนเทศภูมิศาสตร์
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 975
Ico48
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2)
ใน โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ต่อจากฉบับที่ 1 ในส่วนของภาควิชาการจัดการศัตรูพืช โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1. เรื่อง ควา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 19806
Ico48
Small_genetic
แมลง
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 995
Ico48
Small_beepollinator
ผึ้ง
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1398
Ico48
Small_mushroom
เห็ด
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 848
Ico48
Small_fungi
เชื้อรา
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 660
Ico48
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 1)
ใน โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
เมื่อปีงบประมาณ 2553 ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อศึกษาในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี โดยคณะฯ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4523
Ico48
Small_diversity_aquatic
แมลงน้ำ
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 866
Ico48
Small_water
คุณภาพน้ำ
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 823