นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

14 มิถุนายน 2555
Ico48
ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
ใน แหล่งทุนวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
สำหรับนักวิจัยที่รอคอยจะยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2557 ณ ตอนนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยแล้ว โดยในปี 2557 มีให้นักวิจัยเลือกงบประมาณถึง 4 ระดับ ขึ้นอยู่กับผลงานที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ ดังนี้ งบประมาณ/ปี (สูงสุดไม่เกิน)...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2375
04 พฤษภาคม 2555
Ico48
ของรัก ของหวง
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จิราภรณ์ คงสุข
อยากร่วมสนุกกับกิจกรรม“ของรัก ของหวง” ครั้งนี้ บังเอิญมีเพื่อนๆ พี่ ๆ ได้เตือนให้เขียนบันทึกร่วมกับกิจกรรม ”ของรัก ของหวง” ก็ยังนึกไม่ออกเลยค่ะ ว่าของรักของหวงเรานี้มีอะไรบ้าง หากนึกถึงสิ่งของที่เราหวงก็เยอะ แต่เมื่อมันหายไปเราก็หาใหม่ได้ของรักนี้ที่ตนเองนำมาเสนอไม่ใช่สิ่ง...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1922
Ico48
Small_pic
ภาพครอบครัว
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1022
30 มีนาคม 2555
Ico48
สัมภาษณ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ต่อชุมชนปี 2554
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จิราภรณ์ คงสุข
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ปี 2554 คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ โดยได้มีทีมสัมภาษณ์ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต นางจารี ทองสกูล นางอมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ นส.เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช และดิฉัน นางจิราภรณ์ คงสุข ผู้ทำหน้าที่บั...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2365
28 มีนาคม 2555
Ico48
งบประมาณโครงการ NRU
ใน โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
จากการที่รอลุ้นว่าในปีงบประมาณ 2555 นี้ จะได้รับการอุดหนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจำนวนกี่โครงการ และงบประมาณจำนวนเท่าไรนั้น ซึ่งในปีนี้มีการปรับลดงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาปริญญาโทได้รับอัตราเงินเดือน ๆ ละ 7,500 บาท และระดับปริญญาเอกได้รับเงิ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2189
26 มีนาคม 2555
Ico48
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เมลามีนต่อการเจริญเติบโตฯ
ใน โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
เมื่อปีงบประมาณ 2552 ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินงานวิจัยเรื่อง ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยา และการตกค้างในปลานิลแดงแปลงเพศ (Orecchromis niloticus x O. mossambicus) โดย รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง เป็นหั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1906
13 มีนาคม 2555
Ico48
ส่งผลงานร่วมประกวด
ใน วิจัย-ประชุมวิชาการ
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยทาง วช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย 55 ณ อาคารบริการวิชาการกลาง ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งในระหว่างวันดังกล่าวจะ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1676
12 มีนาคม 2555
Ico48
กรอบวิจัย สวก.
ใน เกร็ดสาระน่ารู้
โดย จิราภรณ์ คงสุข
มาตามสัญญาค่ะ ต่อจากบันทึกก่อนหน้านี้ มาบันทึกฉบับนี้จะมาบอกถึงกรอบวิจัยของ สวก. ที่จะประกาศให้นักวิจัยทราบเป็นแนวทางในการเสนอโครงการวิจัย ซึ่งมี 3 ด้าน ดังนี้ กรอบการวิจัยด้านอาหารสำเร็จรูปและกลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารสำเร็จรูป 1. ด้านวัตถุดิบ (พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ) 1.1 ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1996
09 มีนาคม 2555
Ico48
สวก. พบนักวิจัย
ใน เรื่องหน้างาน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ได้มีโอกาสรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร มาให้คำแนะนำและชี้แจงลักษณะการให้ทุนวิจัยของ สวก. ครั้งนี้จ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2088
02 มีนาคม 2555
Ico48
มอดเอมโบรเซียเผ่าพันธุ์
ใน ผลงานวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
จากที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้มีการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ เพื่อดำเนินงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางชนิดของมอดเอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini (Coleoptera: Curculionidae,Scolytinae) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง โดย อ.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา เป็นหัวหน้าโครงการ สังกัดภาคว...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1767
Ico48
Small_coverpage
เขาหลวง
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 992
Ico48
ตัวชี้วัด 4.3 เงินสนับสนุนการวิจัยฯ
ใน เรื่องหน้างาน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
SAR ปีการศึกษา 2554 มาอีกแล้วค่ะ ตอนนี้ครบรอบ 9 เดือนแล้ว เหลือเพียง3 เดือน ก็จะสิ้นสุดปีการศึกษา 2554 ตอนนี้ผู้รวบรวมตัวบ่งชี้แต่ละตัวก็ต้องนั่งเก็บข้อมูลและเตรียมนับข้อมูลกันอีก สำหรับดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 4 การวิจัย สำหรับในตัวที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดิฉันเห็นว...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1541
31 มกราคม 2555
Ico48
รายงานวิจัยที่สิ้นสุด
ใน โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ตอนท้ายปี 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีงานวิจัยที่เสร็จสิ้น เพื่อเผยแพร่ให้ท่าน ๆ ที่สนใจจะศึกษา จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่อง ผลของแร่ธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันความต้านทานโรคและพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) โดยมี ผศ.ดร.ชุติม...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2715
Ico48
Small_economic1
การประเมินโรครากขาว
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 941
Ico48
Small_ruminant-feeds1
อาหารสัตว์เมล็ดปาล์ม
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1183
Ico48
Small_zn1
ธาตุสังกะสี
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1064
29 ธันวาคม 2554
Ico48
วันปีใหม่
ใน เกร็ดสาระน่ารู้
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ทำไมวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีต้องเป็นวันปีใหม่ บังเอิญตัวเองอยากจะทราบจึงต้องหาคำตอบ เมื่อทราบแล้ว ก็เลยแบ่งปันให้เพื่อน ๆ วงแชร์ทราบกัน ว่าเหตุผลที่ต้องเป็นวันที่ 1 มกราคม ซึ่งเดิมทีไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครั้ง ครั้งแรก ถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตรงกับเดือนมกราคม ค...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2428
Ico48
Small_flower
กระเช้าดอกไม้
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 926
Blog
30 กันยายน 2554
Ico48

จิราภรณ์ คงสุข ครบแล้วน่ะค่ะ 27 เรื่อง พอดีไม่ขาดไม่เกินค่ะ