นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

My Activities

12 August 2015
Ico48
Small_rice1
แปลงผัก
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 455
Ico48
Small_rice
ข้าวไร่
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 356
18 June 2015
Ico48
หนังสือแบไต๋ไบโอก๊าซ
in เกร็ดสาระน่ารู้
By จิราภรณ์ คงสุข
เรื่อง หนังสือแนะนำ “แบไต๋ ไบโอก๊าซ”กรณีศึกษา: การพึ่งตนเองด้านพลังงานของชุมชนในจังหวัดกระบี่ จากโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านพลังงาน บทเรียนจากชุมชน กรณีศึกษา: การพึ่งตนเองด้านพลังงานของชุมชนในจังหวัดกระบี่ ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1046
Ico48
Small_11297883_855338471214097_2052535394_n
แบไต๋ไบโอก๊าซ
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 466
04 June 2015
Ico48
โครงการวิจัยด้านยางพารา
in โครงการวิจัย
By จิราภรณ์ คงสุข
จากการที่โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เชิญผู้บริหารและนักวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมสมองร่วมกันพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านยางพารา เพื่อยื่นของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 นั้น หลังจากนั้น ทางคณะฯ จึงได้เชิญนักวิจัยในคณะฯ ที่สนใจและมีค...
Flowers: 6 · Comments: 3 · Read: 1581
Ico48

Likes

Ico48
นักศึกษาBrawijaya University(BU)รุ่นแรก ที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะฯ
in เล่าเรื่องจากงานที่ทำ
By ศิริพร พรหมพัฒน์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งแนวทางหนึ่งในการดำเนินงาน คือ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน เข้าศึกษาต่อในคณะฯ ซึ่งคณะฯ ได้จัดสรรเงินรายได้คณะฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1089
Ico48

Likes

Ico48
ผลการจัดสรรทุน Erasmus Mundus - Action 2 ปี 2014 ภายใต้ โครงการ ALFABET (Asia: Life, Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology) รอบแรก
in วิเทศสัมพันธ์
By ศิริพร พรหมพัฒน์
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมในโครงการ ALFABET (Asia: Life, Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology) ภายใต้ทุน ERASMUS MUNDUS ของ European Union ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วยสถาบันสมาชิกในภูมิภาคเอเซีย และสถาบันการศึกษาในประเทศยุโรป โดยมี Czech University Life Science Prague เป...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1369
22 April 2015
Ico48
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558
in วิจัย-ประชุมวิชาการ
By จิราภรณ์ คงสุข
เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558” (Regional Research Expo 2015)” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งดำเนินงานโดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ภายใต้แนวคิดหลัก“วิจัย...
Flowers: 10 · Comments: 0 · Read: 1267
Ico48
Small_expo15_2
research2
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 367
Ico48
Small_expo15_1
research1
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 450
17 Febuary 2015
Ico48
ตีพิมพ์ผลงานอยู่ใน Beall’s list
in เกร็ดสาระน่ารู้
By จิราภรณ์ คงสุข
บทความทางวิชาการก่อนที่ท่านจะส่งไปตีพิมพ์ ท่านตรวจเช็คสำนักพิมพ์และชื่อวารสารหรือยัง ว่าไม่ได้อยู่ใน Beall’s tist Beall’s tist คืออะไร เป็นแหล่งที่รวบรวมรายชื่อสำนักพิมพ์/วารสาร ที่นักวิจัยไม่ควรส่งบทความไปตีพิมพ์ ซึ่งมีข้อสังเกตของวารสารคือ เป็นวารสาร online เป็นส่วนใหญ่ อาจมีการ...
Flowers: 8 · Comments: 2 · Read: 1563
29 January 2015
Ico48
ตีพิมพ์ NRU
in เรื่องหน้างาน
By จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยในปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป มีแนวโน้มว่าการขอทุนภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU) จะเพิ่มมากขึ้นในคณะทรัพยากรธรรมชาติ สืบเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศเกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) ในการนี้ คณะฯ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยผ่านระบบ Share อีกช่อง...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1229
29 April 2014
Ico48
รางวัลชีวิตช่วงปิดเทอมแด่คนที่เรารัก
in เล่าสู่กันฟัง
By จิราภรณ์ คงสุข
ช่วงปิดเทอมของทุกปีครอบครัวเราพ่อ แม่ ลูก จะหาโอกาสไปท่องเที่ยวเป็นการให้รางวัลกับชีวิต ปิดเทอมที่ผ่านมาปีนี้ได้มอบรางวัลให้ลูกเพื่อความสุขที่เค้าต้องการ โดยพาไปเที่ยวเปิดหูเปิดตา ซึ่งการไปครั้งนี้ รวมการเดินทาง 3 วัน สถานที่ไปก็เป็นสถานที่ที่ลูกปรารถนาทั้งนั้น เห็นลูกมีความสุขเราก็มีความสุขปีล...
Flowers: 11 · Comments: 1 · Read: 1431
Ico48
Small_safary
ซาฟารี
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 521
Ico48
Small_siam
สวนสยาม
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 522
Ico48
Small_disney
disney
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 361
28 April 2014
Ico48
ระบบพี่เลี้ยงวิจัย
in เรื่องหน้างาน
By จิราภรณ์ คงสุข
คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยวิจัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งดูแลด้านการวิจัย ได้มีนโยบายเพื่อส่งเสริมนักวิจัยใหม่ในคณะฯ ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้นจึงมีการจัดประชุมหารือกับคณาจารย์อาวุโสในคณะฯ เพื่อจัด...
Flowers: 9 · Comments: 2 · Read: 1146
28 September 2013
Ico48
การประชุมชี้แจงกรอบวิจัย
in เล่าสู่กันฟัง
By จิราภรณ์ คงสุข
การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ โรงแรงไดมอนด์พลาซ่าหาดใหญ่ จ.สงขลา ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มาชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยในงานมีการบรรยายพิเศษ และการอภิปรายเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่อง กลยุทธพิชิตทุนโครงการวิจัยมุ่งเป้า และมีการบรร...
Flowers: 9 · Comments: 0 · Read: 1743
Ico48
Small_nrct
ประชุมกรอบวิจัยปี 57
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 608
08 August 2013
Ico48
FormRDO-IP
in เรื่องหน้างาน
By จิราภรณ์ คงสุข
ผู้บันทึกขอแจ้งข่าวให้นักวิจัยทราบและขอความร่วมมือจากนักวิจัยเพื่อถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังมีนัยสำคัญดังนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนโครงการวิจัยเป็นประจำทุกปี นั้น และได้กำหนดให้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าและ...
Flowers: 10 · Comments: 0 · Read: 1968