นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

12 สิงหาคม 2558
Ico48
Small_rice1
แปลงผัก
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 497
Ico48
Small_rice
ข้าวไร่
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 382
18 มิถุนายน 2558
Ico48
หนังสือแบไต๋ไบโอก๊าซ
ใน เกร็ดสาระน่ารู้
โดย จิราภรณ์ คงสุข
เรื่อง หนังสือแนะนำ “แบไต๋ ไบโอก๊าซ”กรณีศึกษา: การพึ่งตนเองด้านพลังงานของชุมชนในจังหวัดกระบี่ จากโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านพลังงาน บทเรียนจากชุมชน กรณีศึกษา: การพึ่งตนเองด้านพลังงานของชุมชนในจังหวัดกระบี่ ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1103
Ico48
Small_11297883_855338471214097_2052535394_n
แบไต๋ไบโอก๊าซ
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 485
04 มิถุนายน 2558
Ico48
โครงการวิจัยด้านยางพารา
ใน โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
จากการที่โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เชิญผู้บริหารและนักวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมสมองร่วมกันพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านยางพารา เพื่อยื่นของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 นั้น หลังจากนั้น ทางคณะฯ จึงได้เชิญนักวิจัยในคณะฯ ที่สนใจและมีค...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1641
Ico48

ชอบ

Ico48
นักศึกษาBrawijaya University(BU)รุ่นแรก ที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะฯ
ใน เล่าเรื่องจากงานที่ทำ
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งแนวทางหนึ่งในการดำเนินงาน คือ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน เข้าศึกษาต่อในคณะฯ ซึ่งคณะฯ ได้จัดสรรเงินรายได้คณะฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1136
Ico48

ชอบ

Ico48
ผลการจัดสรรทุน Erasmus Mundus - Action 2 ปี 2014 ภายใต้ โครงการ ALFABET (Asia: Life, Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology) รอบแรก
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมในโครงการ ALFABET (Asia: Life, Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology) ภายใต้ทุน ERASMUS MUNDUS ของ European Union ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วยสถาบันสมาชิกในภูมิภาคเอเซีย และสถาบันการศึกษาในประเทศยุโรป โดยมี Czech University Life Science Prague เป...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1432
22 เมษายน 2558
Ico48
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558
ใน วิจัย-ประชุมวิชาการ
โดย จิราภรณ์ คงสุข
เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558” (Regional Research Expo 2015)” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งดำเนินงานโดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ภายใต้แนวคิดหลัก“วิจัย...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1319
Ico48
Small_expo15_2
research2
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 393
Ico48
Small_expo15_1
research1
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 478
17 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
ตีพิมพ์ผลงานอยู่ใน Beall’s list
ใน เกร็ดสาระน่ารู้
โดย จิราภรณ์ คงสุข
บทความทางวิชาการก่อนที่ท่านจะส่งไปตีพิมพ์ ท่านตรวจเช็คสำนักพิมพ์และชื่อวารสารหรือยัง ว่าไม่ได้อยู่ใน Beall’s tist Beall’s tist คืออะไร เป็นแหล่งที่รวบรวมรายชื่อสำนักพิมพ์/วารสาร ที่นักวิจัยไม่ควรส่งบทความไปตีพิมพ์ ซึ่งมีข้อสังเกตของวารสารคือ เป็นวารสาร online เป็นส่วนใหญ่ อาจมีการ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1623
29 มกราคม 2558
Ico48
ตีพิมพ์ NRU
ใน เรื่องหน้างาน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยในปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป มีแนวโน้มว่าการขอทุนภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU) จะเพิ่มมากขึ้นในคณะทรัพยากรธรรมชาติ สืบเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศเกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) ในการนี้ คณะฯ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยผ่านระบบ Share อีกช่อง...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1291
29 เมษายน 2557
Ico48
รางวัลชีวิตช่วงปิดเทอมแด่คนที่เรารัก
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ช่วงปิดเทอมของทุกปีครอบครัวเราพ่อ แม่ ลูก จะหาโอกาสไปท่องเที่ยวเป็นการให้รางวัลกับชีวิต ปิดเทอมที่ผ่านมาปีนี้ได้มอบรางวัลให้ลูกเพื่อความสุขที่เค้าต้องการ โดยพาไปเที่ยวเปิดหูเปิดตา ซึ่งการไปครั้งนี้ รวมการเดินทาง 3 วัน สถานที่ไปก็เป็นสถานที่ที่ลูกปรารถนาทั้งนั้น เห็นลูกมีความสุขเราก็มีความสุขปีล...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1490
Ico48
Small_safary
ซาฟารี
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 545
Ico48
Small_siam
สวนสยาม
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 549
Ico48
Small_disney
disney
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 384
28 เมษายน 2557
Ico48
ระบบพี่เลี้ยงวิจัย
ใน เรื่องหน้างาน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยวิจัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งดูแลด้านการวิจัย ได้มีนโยบายเพื่อส่งเสริมนักวิจัยใหม่ในคณะฯ ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้นจึงมีการจัดประชุมหารือกับคณาจารย์อาวุโสในคณะฯ เพื่อจัด...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1208
28 กันยายน 2556
Ico48
การประชุมชี้แจงกรอบวิจัย
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จิราภรณ์ คงสุข
การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ โรงแรงไดมอนด์พลาซ่าหาดใหญ่ จ.สงขลา ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มาชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยในงานมีการบรรยายพิเศษ และการอภิปรายเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่อง กลยุทธพิชิตทุนโครงการวิจัยมุ่งเป้า และมีการบรร...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1813
Ico48
Small_nrct
ประชุมกรอบวิจัยปี 57
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 625
08 สิงหาคม 2556
Ico48
FormRDO-IP
ใน เรื่องหน้างาน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ผู้บันทึกขอแจ้งข่าวให้นักวิจัยทราบและขอความร่วมมือจากนักวิจัยเพื่อถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังมีนัยสำคัญดังนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนโครงการวิจัยเป็นประจำทุกปี นั้น และได้กำหนดให้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าและ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2031