นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

P'o'm
Ico64
จตุรพร สอนจิต

หน่วยทะเบียนฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

14 มิถุนายน 2559
Ico48
การเสนอชื่อเข้ารับปริญญา
ใน เรื่องทั่วไป
โดย P'o'm
ช่วงนี้ เป็นช่วงเข้าสู่ภาคการศึกษาที่ 3 ของปีการศึกษา 2558 ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ส่วนใหญ่ได้ยื่นสำเร็จการศึกษาจำนวนหนึ่งแล้ว บางคนคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนนี้ และมักมีคำถามว่าต้องได้เกรดเท่าไหร่ถึงจะได้รับปริญญาเกียรตินิยม วันนี้จึงขอนำคำถามบางประเด็นที่เจอบ่อยๆ มาไขข้อสงสัย ดังนี้ ค่ะ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1839
19 พฤษภาคม 2559
Ico48
การเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย P'o'm
การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาโครงการรักเกษตรและนักศึกษาสอบตรงของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่ http://reg.psu.ac.th/newstudentadmis/ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://reg.psu.ac.th/notice_newstudent.html ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1767
22 เมษายน 2559
Ico48
แนวปฏิบัติในการสอบสำหรับนักศึกษา
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่านไปอย่างรวดเร็ว อีกไม่นานน้องๆ ก็จะปิดภาคการศึกษา สำหรับสัปดาห์นี้ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ได้เร่งจัดทำชุดข้อสอบ เนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงการสอบปลายภาคการศึกษาแล้ว ทั้งนี้จะเริ่มสอบวันแรก คือ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 นี้ จึงขอเน้นย้ำมายังน้องๆ นักศึกษาทุ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1648
Ico48
Small_test1
Test1
โดย P'o'm
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 606
30 มีนาคม 2559
Ico48
มูลนิธิชัยพัฒนา
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย P'o'm
วันนี้ ได้ร่วมเป็นผู้ประสานงานการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ “โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งรู้สึกยินดีกับน้องๆ และรู้สึกภูมิใจกับครอบครัว ที่ได้รับโอกาสจากมูลนิธิชัยพ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1031
Ico48
Small_chaipat59
chaipat59
โดย P'o'm
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 761
23 มีนาคม 2559
Ico48
GAT/PAT 59 & ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย P'o'm
วันนี้ 23 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา 2 โครงการ ด้วยกัน คือ โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม และโครงการสอบสัมภาษณ์ โดยใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีนักศึกษาเข้าสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1099
Ico48
Small_gatpat
gatpat
โดย P'o'm
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 636
11 มีนาคม 2559
Ico48
ถอนรายวิชาได้เมื่อไหร่?
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
การถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏใน Transcript ซึ่งหากเลยกำหนดสัญลักษณ์ W จะปรากฏใน Transcript ค่ะ สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2558 ใกล้วันกำหนดหมดเขตถอนรายวิชา โดยติดสัญลักษณ์ W แล้วนะคะ ซึ่งตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลั...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1082
17 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
รับตรง ปีการศึกษา 2559
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
17 ก.พ.59 วันนี้หลายๆ คณะฯ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สอบสัมภาษณ์นักเรียน โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ บางคณะฯ ก็ได้สอบสัมภาษณ์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 59 ที่ผ่านมา คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอีก 1 คณะฯ ที่ได้มีการสอบสัมภาษณ์วันนี้ จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ เกษตรศาสตร์ วาริชศาสตร์ และสัตวศา...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1152
Ico48
Small_ent
รับตรง59
โดย P'o'm
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 677
10 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
สหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
สหกิจศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2558 นี้ เป็นสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 ซึ่งปีนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก รวม 78 คน และหลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช พัฒนาการเกษตร พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวาริชศาสตร์ โดยเข้...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1062
Ico48
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ก่อนการออกเดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของคณะฯ ทุกคน จะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา โดยการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จะจัดในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ มีทั้งการบรรยาย และปฏิบัติด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประส...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1002
Ico48
Small_co1
Training58
โดย P'o'm
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 479
25 มกราคม 2559
Ico48
ประชาสัมพันธ์การอบรม Daily life conversation
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย P'o'm
อบรมภาษาอังกฤษคอร์สแรกเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ "Daily life conversation" คอร์สละประมาณ 45 ชั่วโมง กำหนดเรียน วันจันทร์ 15.00-17.00 น. วันอังคาร 16.00-18.00 น. วันพฤหัสบดี 16.00-18.00 น. วันศุกร์ 16.00-18.00 น. นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมช...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1440
14 มกราคม 2559
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รักเกษตร 2559
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
หลังจากมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะได้รวบรวมคะแนนและประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รวม 34 คน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://natres.psu.ac.th/th/detail.php?id...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1427
Ico48
Small_r1
Rakkaset
โดย P'o'm
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 421
07 มกราคม 2559
Ico48
อบรมภาษาอังกฤษ
ใน เรื่องทั่วไป
โดย P'o'm
โครงการดีๆ ที่คณะฯ จะจัดขึ้น คอร์สอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆนักศึกษาที่สนใจทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา วันเวลาอบรมจะตกลงร่วมกันอีกครั้ง เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมนะคะ อาจเป็นในหรือนอกเวลาราชการก็ได้จ้า เปิดอบรมด้วยกันทั้งหมด 5 คอร์ส ดังนี้ ค่ะ Daily life conversation...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1556
Ico48
Small_preng4
อบรมภาษา
โดย P'o'm
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 588
06 มกราคม 2559
Ico48
ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย P'o'm
ประกาศถึงน้องๆ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2558 นี้นะคะสามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว จนถึง 20 มกราคม 2559 นี้เท่านั้นนะคะ รายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างนี้นะจ้ะ http://reg.psu.ac.th/news/finishNews/finish_2-58.pdf และสำหรับการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ส...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1343