นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

EkarinS.
Ico64
เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

16 ตุลาคม 2559
Ico48
บริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Web Application
ใน KM-Ekarin
โดย EkarinS.
จากการที่ได้มีโอกาสไปเป็นวิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การสร้าง Web Application ในวันที่ 29, 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2559 ให้กับ โรงเรียนตากใบ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และจัดได้ว่าเป็นโรงเรียนมัธยมที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการได้ไปบริการวิชาการในครั้งนี้ท...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1294
19 สิงหาคม 2559
Ico48
Small_4718381221050
Workshop: การจัดหน้าเว็บเพจด้วย HTML5 และ CSS3
โดย EkarinS.
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 368
Ico48
Small_s__91021360
Workshop: การจัดหน้าเว็บเพจด้วย HTML5 และ CSS3
โดย EkarinS.
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 481
13 สิงหาคม 2559
Ico48
บริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดหน้าเว็บเพจด้วย HTML5 และ CSS3
ใน KM-Ekarin
โดย EkarinS.
สืบเนื่องจากผมได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการจัดหน้าเว็บเพจด้วย HTML5 และ CSS3 ให้กับสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั่นคือ โรงเรียนตากใบ ตั้งอยู่ในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 การได้ไปทำงานเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้มีเหตุมาจากว...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1282
Blog