นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จุฑามาศ
Ico64
ดร. จุฑามาศ แก้วมโน

ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

07 มิถุนายน 2555
Ico48
Small_picture4
p64
โดย จุฑามาศ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1437
06 มิถุนายน 2555
Ico48
“ใบไม้เปลี่ยนสี” เดิน ดู ดี ดี ...อาจบ่งชี้ดินขาดธาตุแมกนีเซียม (Mg) ได้
ใน ความรู้คู่ปฐพี
โดย จุฑามาศ
“ใบไม้เปลี่ยนสี” เดิน ดู ดี ดี ...อาจบ่งชี้ดินขาดธาตุแมกนีเซียม (Mg) ได้ หลาย ๆ คนคงชอบช่วงเวลาที่ใบไม้เปลี่ยนสีตามฤดูกาล โดยอาจเป็นสีแดงบ้าง เหลืองบ้างหรือสีส้มขึ้นอยู่กับพรรณไม้ เกิดขึ้นทั้งต้นก่อนที่ใบจะร่วงหล่นไป และเกิดขึ้นกับต้นไม้ชนิดผลัดใบ ซึ่งพบเห็นได้น้อยในสภาพภูมิอาก...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 6187
Ico48
Small_picture3
p62
โดย จุฑามาศ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 993
Ico48
Small_picture2
p61
โดย จุฑามาศ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 991
Ico48
Small_picture1
p6
โดย จุฑามาศ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1067
01 พฤษภาคม 2555
Ico48
การใช้กากขี้แป้ง เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดินทรายจัด
ใน ความรู้คู่ปฐพี
โดย จุฑามาศ
ดินทรายจัด เป็นดินที่มีปัญหาทางการเกษตรชนิดหนึ่งของประเทศไทย ทั้งปัญหาทางเคมีและกายภาพของดิน เนื่องจากมีเนื้อดินเป็นทราย เกิดเป็นชั้นหนามากกว่า 50 ซม. และมีแร่ควอร์ต (quartz) เป็นองค์ประกอบหลัก ปัญหาทางเคมีที่สำคัญคือ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำโดยธรรมชาติ และมีการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินต่ำมาก เป...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3027
Ico48
Small_picture1
p23
โดย จุฑามาศ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 954
04 เมษายน 2555
Ico48
นักศึกษาสหกิจ ปฐพีศาสตร์
ใน ความรู้คู่ปฐพี
โดย จุฑามาศ
Best practice: นักศึกษาสหกิจ ปฐพีศาสตร์ (รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู เป็นที่ปรึกษาการปฏิบัติ) การปฏิบัติสหกิจศึกษา โดย นางสาวรุจิเรข มาแก้วสองที่แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด ได้ทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียโดยใช้ Alum และ Ca(OH)2 ซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งที่ได้ปฏิบัติในแผนกควบคุ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1781
Ico48
Small_101
P 22
โดย จุฑามาศ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 982
Ico48
Small_100
P21
โดย จุฑามาศ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 944
05 มีนาคม 2555
Ico48
ความจริงเกี่ยวกับ...ดิน (ที่คล้ายๆ กับคน)
ใน ความรู้คู่ปฐพี
โดย จุฑามาศ
ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราใช้ทรัพยากรดินทางการเกษตร ส่วนใหญ่เพื่อการปลูกพืชและได้มาซึ่งผลผลิต แต่น้อยคนที่จะใช้ประโยชน์จากดินด้วยความเข้าใจ ซึ่งความจริงแล้วดินก็คล้ายๆ กับคน … ! 1. ดิน... มีชีวิต ดิน (soil body) เป็นระบบพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในดินมีสิ่งมีชีวิตมากมายทั้งพืช...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1412
27 มกราคม 2555
Ico48
ผลิตภัณฑ์เจลบีด เพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยวของพริก
ใน ความรู้คู่ปฐพี
โดย จุฑามาศ
การปลูกพริกในภาคใต้ของประเทศไทย ปัจจุบันยังประสบปัญหาการลดลงของผลผลิตและคุณภาพพริก สาเหตุสำคัญ เกิดจากการระบาดของโรค โดยเฉพาะโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium spp. ซึ่งสามารถเจริญได้ดีในสภาพแวดล้อมดินที่เป็นกรดจัดและมีเนื้อละเอียด การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีจึงเป็นแนวทางหนึ่ง จากการคัด...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2422
Ico48
Small_picture02
p13
โดย จุฑามาศ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 891
Ico48
Small_picture01
p12
โดย จุฑามาศ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 726
Ico48
ผลิตภัณฑ์เจลบีด เพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยวของพริก
ใน ความรู้คู่ปฐพี
โดย จุฑามาศ
การปลูกพริกในภาคใต้ของประเทศไทย ปัจจุบันยังประสบปัญหาการลดลงของผลผลิตและคุณภาพพริก สาเหตุสำคัญ เกิดจากการระบาดของโรค โดยเฉพาะโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium spp. ซึ่งสามารถเจริญได้ดีในสภาพแวดล้อมดินที่เป็นกรดจัดและมีเนื้อละเอียด การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีจึงเป็นแนวทางหนึ่ง จากการคัด...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2422
09 มกราคม 2555
06 มกราคม 2555
Ico48
การควบคุมโรคใบจุดจากเชื้อราสาเหตุ Alternaria longipes ในผักสลัด ระบบไฮโดรโพนิกส์ โดยชีววิธี
ใน ความรู้คู่ปฐพี
โดย จุฑามาศ
การปลูกพืชระบบไฮโดรโพนิกส์ เป็นเทคโนโลยีการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารที่มีน้ำและปุ๋ยเป็นส่วนประกอบ โดยไม่ใช้ดินเป็นวัสดุปลูก นิยมใช้ในการปลูกพืชประเภทกินใบโดยเฉพาะผักสลัด ด้วยสภาพระบบปลูกที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง เป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อโรคพืช จึงมักประสบปัญหาการเข้าทำลาย...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 7468
Ico48
Small_scan0005
P8
โดย จุฑามาศ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1052
Ico48
Small_scan0002
P7
โดย จุฑามาศ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 742