นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wawa
Ico64
Charunee Maharat
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

My Activities

04 September 2017
Ico48
พระบรมราโชวาท “เมตตากรุณา”
in สบายๆเล่าสู่กันฟัง
By Wawa
วันนี้ฟังวิทยุในรถตอนเช้า พระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลที่ 9 "...ผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณา หมายถึง การที่จะมีจิตใจเห็นใจผู้อื่น มีจิตใจที่จะเห็นถึงความเดือดร้อนที่เราจะต้องช่วยเหลือ จิตใจนี้เป็นจิตใจที่มีกำลังมาก ทั้งอ่อนโยนมาก "จิตใจนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้งานการทุกอย่างก้าวหน้าได้ เพราะถ้าคนที่มีเ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1353
Ico48
Small_king
King
By Wawa
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1582
31 July 2017
Ico48
การตอบใบขอให้แก้ไข
in ความปลอดภัยในชีวิตและการทำงาน
By Wawa
หลังจากตรวจติดตามคุณภาพภายในเสร็จ หากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นก็จะระบุในใบขอให้แก้ไข และผู้ที่ต้องแก้ไขต้องระบุข้อมูลดังนี้ สาเหตุที่แท้จริง วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่องโดยต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดขอข้อบกพร่องนั้น สำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุของความบกพร่องอาจจะนำกลวิธีทางสถิ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1598
24 July 2017
Ico48
แบบประเมินความพึงพอใจ
in สบายๆเล่าสู่กันฟัง
By Wawa
ช่วงนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าค่ะ มีประเด็นว่าแบบประเมินความพึงพอใจที่ดีควรจะเป็นยังไง ถ้าสมมติว่าเป็นลูกค้าผู้ให้ข้อมูล สิ่งที่เราต้องการ คือ ไม่เยอะในเนื้อหาที่จะต้องตอบ คำถามเคลียร์ชัดเจน อ่านแล้วตอบได้ ตัดสินใจให้คะแนน ได้เลย มีคำถาม open ที่ให้เรา...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1144
03 July 2017
Ico48
บรรยากาศการตรวจติดตามคุณภาพภายใน’ 60
in 17025
By Wawa
ช่วงนี้ยังมีควันหลงการตรวจติดตามภายในของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีกิจกรรมการอบรมเครื่องมือสองเครื่อง เลยต้องเลื่อนกิจกรรมออกไป ซึ่งมีข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนไปตรวจของ auditor ดังนี้ค่ะ เตรียมรายการคำถามที่จะไปตรวจ (checklist) ทบทวนข้อกำหนดในขอบเขตที่ตรวจ เช่น ISO9001 หรือ IS...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1132
Ico48
Small_audit3
audit3
By Wawa
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1242
Ico48
Small_audit2
audit2
By Wawa
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1018
Ico48
Small_audit
audit1
By Wawa
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 922
05 June 2017
Ico48
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2560 ศูนย์เครื่องมือฯ
in 17025
By Wawa
ในปี 2560 นี้ ศูนย์เครื่องมือฯมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในครอบคลุมทุกกิจกรรม ตามข้อกำหนด ISO 9001 และ ISO/IEC 17025 ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เพื่อติดตามถึงประสิทธิผลของระบบคุณภาพที่กำหนดไว้ โดยมีตารางการตรวจติดตาม ดังนี้
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1324
Ico48
Small_iqa4
IQA60_
By Wawa
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 985
Ico48
Small_iqa3
IQA60_3
By Wawa
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 961
Ico48
Small_iqa2
IQA60_2
By Wawa
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1074
Ico48
Small_iqa1
IQA60_1
By Wawa
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 778
22 May 2017
Ico48
การประกันผลคุณภาพการสอบเทียบ ตาม มอก. 17025
in 17025
By Wawa
วิธีการประกันคุณภาพตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดคือการเข้าโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency testing program) แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้กรณีที่การทดสอบ/สอบเทียบนั้นไม่มีการจัด PT ก็สามารถใช้วิธีการอื่นได้ ซึ่งจากข้อกำหนด 5.9 การประกันคุณภาพ มีดังนี้ ก) มีการใช้วัสดุอ้างอิงรับ...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1193
Ico48
en
By Wawa
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 889
15 May 2017
Ico48
การตรวจติดตามคุณภาพภายในในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
in 17025
By Wawa
การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 โดยทั่วไปมีแบบแนวนอน (Horizontal audit) และแนวตั้ง (Vertical audit) การตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบแนวนอน (Horizontal audit) เป็นการตรวจติดตามแต่ละกิจกรรมคลอบคลุมกิจกรรมการทดสอบ/สอบเทียบ ครบทุกข้อกำหนดเช่น ฝึกอบรม สอบเทียบ และการทดสอบ การบำรุงรักษาและ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2565
Ico48

Likes

Ico48
มาส์กหน้าจาก TSU Biz
in บันทึกความประทับใจ
By บุษราคัม
เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาได้ไปพัทลุง แวะร้านฝั่งตรงข้างกับร้านอาหารหลานตาชู เจอร้านร้านหนึ่งชื่อว่า TSU Biz เลยเข้าไปดูว่าเขาขายอะไรบ้าง เลยได้เจอมาส์กหน้ากล่องนี้ เห็นปุ๊ปจำได้เลย เขาเคยนำมาถ่ายภาพด้วย SEM เลยถามพนักงานขายว่าเป็นงานวิจัยของม.ทักษิณ ใช่หรือเปล่า พนักงานบอกว่า ใช่ค่ะ ร่วมวิจัยกับ ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1330
08 May 2017
Ico48
17025 กับ EDX
in 17025
By Wawa
จากข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ข้อ 4.6 การจัดซื้อ "4.6.2 ห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจว่า สินค้า สารเคมี และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ ที่ได้จัดซื้อมาแล้วจะยังไม่นำไปใช้จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบหรือทวนสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือข้อกำหนดที่ระบุในวิธีการทดสอบและ/หรื...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 952
Ico48
Small_edx
edx
By Wawa
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 849
Ico48

Likes

Ico48
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
in บันทึกความประทับใจ
By บุษราคัม
วันนี้คุณพ่อพาลูกสาวไปขอทำบัตรประชาชน เรามาดูกันว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะ การทำบัตรประจำตัวประชาชน การทำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับคนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน ใช้พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลในการต...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1646