นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

ความเคลื่อนไหวของฉัน

01 สิงหาคม 2554
Ico48
คณบดีสื่อสาร ข่าวสารวิศวฯ ในรอบเดือน ก.ค. 54
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดีสื่อสารข่าวสารในรอบเดือน ก.ค. 54 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ สายตรงคณบดีได้หายไปหลายวันครับ จริงๆ แล้วในช่วงเดือน ก.ค. นี้มีกิจกรรมและเรื่องต่างๆ หลายๆ เรื่องที่จะสื่อสารให้ประชาคมวิศวฯ แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาก็เลยทำให้สายตรงคณบดีขาดตอนไปบ้างก็คงไม่ว่าอะไรกันนะครับ และเนื่องจากวันอ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2129
09 กรกฎาคม 2554
Ico48

ขอบคุณทุกๆ ท่านนะครับ ทั้งทีมบริหารคณะ/ภาควิชา และคณาจารย์ทุกท่าน มีเจตนารมณ์เดียวกันคืออยากเห็นคณะวิศวฯ ของเราพัฒนาและเจริญก้าวหน้าครับ

ผมชอบที่ท่านอาจารย์วรรณรัช กล่าวว่า " สิ่งที่จบไม่ได้คือ เราต้องช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างรายได้ พัฒนาคณะฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร" ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ถ้าชาววิศวฯ ทุกคนมีความเห็นเช่นเดียวกับอาจารย์วรรณรัชครับ ผมจะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อไปนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาคมวิศวฯ ทุกภาคส่วนครับ

ขอบคุณครับ

อ. จรัญ

07 กรกฎาคม 2554
Ico48

ผมแก้ไขแล้วครับ ปีหน้า ท่านอาจารย์มาร่วมด้วยนะครับ มาสักการะรูปหล่อท่าน ศ.ดร. สตางค์ ที่จะเสร็จทันปีหน้าแน่นอน (ท่าน อ. สิทธิชัย การันตี) ฝากท่านอาจารย์ชวนเพื่อนๆ รุ่นอาจารย์ร่วมบริจาคสร้างรูปหล่อ ดร. สตางค์ ด้วยนะครับ

Ico48
การตัดสินใจของคณบดีต่อประเด็น การทบทวนค่าสมนาคุณ/ค่าสอน ของคณะวิศวฯ
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ ตามที่คณะฯ ได้เปิดประเด็นเรื่องการทบทวนค่าสมนาคุณและค่าสอนของอาจารย์ และมีความเห็นจากคณาจารย์ตามที่ปรากฏใน Share นั้น และผมได้แจ้งว่าจะมีการประชุมชี้แจงกับคณาจารย์วิศวฯ ในวันพรุ่งนี้เวลา 14.00 น. นั้น ในเบื้องต้นผมขอเรียนถึงการตัดสินใจของคณบดี ในประเด็นเรื่องการทบทว...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 3438
05 กรกฎาคม 2554
Ico48
ร่วมรำลึกถึง ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้มีพระคุณต่อ ชาว ม.อ.
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
6 ก.ค. ร่วมรำลึกถึงผู้มีพระคุณต่อ ชาว ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ศ. ดร. สตางค์ มงคลสุข ในวันที่ 6 ก.ค. 2554 ตั้งแต่เวลา 6.30 น เป็นต้นไป และเนื่องจากการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ ศ. ดร. สตางค์ มงคลสุข ในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้น...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2879
04 กรกฎาคม 2554
Ico48
คณบดีสื่อสาร ข่าวสารจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน ก.ค. 54
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
คณบดีสื่อสาร ข่าวสารจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน ก.ค. 54 ที่ประชุม คบม. ประจำเดือน ก.ค. 54 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคลากรในสายต่างๆ ทั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ ดังนี้ครับ 1.การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประชุม คบม. เห็นชอบให้มีการปรับปรุง...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2875
02 กรกฎาคม 2554
Ico48
คณบดีสื่อสาร เรื่องราวจากที่ประชุมคณบดี ประจำเดือน ก.ค. 2554
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
คณบดีสื่อสาร เรื่องราวจากที่ประชุมคณบดี ประจำเดือน ก.ค. 2554 ที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวฯ ดังนี้ครับ 1. ด้านบริหารบุคคล ที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ได้ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และนั...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2576
30 มิถุนายน 2554
Ico48
คณบดี สื่อสารการเยี่ยมชม เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
คณบดี สื่อสารการเยี่ยมชม เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในไต้หวันและแนวทางการดำเนินการเพื่อสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ ภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศของกระผมเพื่อไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวันร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งนำทีมโดยท่านรองอธิการบด...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2572
19 มิถุนายน 2554
Ico48
คณบดี ทีมบริหารคณะ และ ทีมบริหารภาควิชา ร่วมสร้างความเชื่อมั่น ความภูมิใจ ในวิศวฯ ม.อ. ให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ รุ่น 2554
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
คณบดี ทีมบริหารคณะ และ ทีมบริหารภาควิชา ร่วมสร้างความเชื่อมั่น ความภูมิใจ ในวิศวฯ ม.อ. ให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ รุ่น 2554 เรียนบุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน ครับ การเปิดภาคการศึกษาใหม่ 1/2554 ได้ผ่านมา 2 อาทิตย์แล้วครับ ชาววิศวฯ ก็ ได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่จำนวน 765 คน (วิศวกรรมศาสตร์ ที่วิทยาเขตหาดใหญ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 3169
18 มิถุนายน 2554
Ico48
ไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ วันไหว้ครู ของคณะวิศวฯ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยครับ และ เชื่อว่านักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูในปีนี้คงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ปีนี้มีผู้บริหารคณะ ผู้บริหารภาควิชา และ คณาจารย์เข้าร่วมในพิธีที่มีความหมายต่อ “ศิษย์” และ “ครู” มากกว่าในทุกๆ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 3886