นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

ความเคลื่อนไหวของฉัน

30 เมษายน 2555
Ico48
การนำความรู้จากการอบรม TQA มาใช้กับงานประจำ ตอนที่ 1: PDCA: ADLI
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
การนำความรู้จากการอบรม TQA มาใช้กับงานประจำ ตอนที่ 1: PDCA: ADLI เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านสายตรงคณบดีในครั้งนี้ผมขอเล่าถึงความสำคัญในการพัฒนาและสร้างศักยภาพของบุคลากร ตามโครงการ TQA ที่เราได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 3 ครับ หลายๆ คน ที่เข้าร่วมอาจจะเริ่มเห็นว่ามีความซับซ้อน ที่จะต้องคิดว...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4543
15 เมษายน 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
การเป็นผู้บริหารนั้นยากหรือไม่
ใน เรื่องเล่าจากหน้างาน
โดย เมตตา
บันทึกนี้เป็นนำมาจากอีเมลของท่านรองฯนิฟาริด ระเด่นอาหมัด เขียนเล่าแกมชวนคุยไว้ใน Loop mail กลุ่มรองคณบดี เช้าวันที่ 12 เมษายน 2555 ดิฉันขอนำมาลงเอง ท่านรองนิฟาริด มิได้สั่งการคร้าเห็นเป็นบันทึกเรื่องราว น่ารักในมุมการบริหาร ช่วงนี้มหาวิทยาลัยของเรากำลังมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร เพื่อเรียกน้ำย่อย ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2308
06 เมษายน 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง กับสังคมในปัจจุบัน
ใน ยุติธรรม
โดย นางกัญญณัฐภัทร - รังสี
วันนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอความคิดเห็นในมุมหนึ่งของ การถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์ เป็นกินที่หนึ่ง ที่คิดว่ามหาวิทยาลัยจะต้องตระหนักว่ามีหน้าที่ในส่วนนี้ด้วย "ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ปฏิบัติได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพย์สินจำนวนมาก ไม่ต้องเดินทางไปแดนไกลที่ทุรกันดาร แต่ใช้การปฏิบัต...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2918
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คณบดี ประจำเดือน มี.ค. 55
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี ประจำเดือน มี.ค. 55 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ที่ประชุมคณบดี เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2555 มีการพิจารณาวาระต่างๆ หลายวาระครับ แต่ผมขอนำเฉพาะเรื่องสำคัญๆ และเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกท่านมาเล่าให้ทราบเพียง 3 เรื่องดังนี้ครับ เรื่องที่ 1 : ระเบียบว่าด้วยลิขสิทธิ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1783
31 มีนาคม 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน มี.ค. 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน มีนาคม 2555 ที่ประชุม คบม. เมื่อ 2 มีนาคม 2555 มีวาระพิจารณาและวาระแจ้งเพื่อทราบ ที่อยากจะนำเล่าให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบ ใน 3 เรื่อง ที่ว่าด้วย การเลื่อน การลา และ การกลั่นกรอง โดยมีรายละเอียดของแต่ละเรื่องดังนี้ครับ เรื่องที่ 1: การเลื่อน: หลักเกณฑ์...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1963
19 มีนาคม 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน มีนาคม 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี; เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 17 มี.ค. 55การประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันเสาร์ (17 มีนาคม 2555) ที่ผ่านมา มีประเด็นที่น่าสนใจที่ขอนำมาสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ดังต่อไปนี้ครับ 1. การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2356
28 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน ก.พ.
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ผมขอนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการบริหารบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะวิศวฯ มาเรียนให้ประชาคมวิศวฯได้รับทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ 1. การเรียนการสอน 1.1 หลักสูตร: ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เห็น...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1787
23 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ในการประชุม คบม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2555 ที่ผ่านมามีหลายๆ เรื่องที่เป็นมติจากที่ประชุม ที่มีผลในการบริหารงานบุคคลของคณะ/หน่วยงาน ที่ผมขอนำมาสื่อสารทำความเข้าใจกับกับประ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2369
16 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี ประจำเดือน ก.พ. และ สาระที่เกี่ยวข้อง
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี 2 ก.พ. 55 ที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 55 ได้พิจารณาวาระต่างๆ และมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะนำเรียนให้ประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบดังนี้ครับ 1. เรื่องที่เกี่ยวกับบุคลากร 1.1 กิจกรรมงานเกษ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2136
29 มกราคม 2555
Ico48
วิศวฯ ม.อ. กับ ประชาคมอาเซียน: ตอนที่ 1 เกริ่นนำ
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
วิศวฯ ม.อ. กับ ประชาคมอาเซียน: ตอนที่ 1 เกริ่นนำ เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ผมเชื่อว่าหลายๆ ท่านคงได้ยินและรับทราบเรื่องการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนในปี 2558 และเชื่อว่าถึงทุกวันนี้เราเอง (รวมทั้งหลายๆ คนในประเทศไทยของเรา) ยังไม่ทราบเลยว่า การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น จะมีผลกระทบต่อต...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2304
18 มกราคม 2555
Ico48
45 ปี สื่อสารสิ่งดีๆ เพื่อคณะวิศวฯ : ตอนที่ 1 :วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
45 ปี สื่อสารสิ่งดีๆ เพื่อคณะวิศวฯ : ตอนที่ 1 :วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ เนื่องในโอกาสที่ คณะวิศวฯ ม.อ. ของเราจะครบรอบ 45 ปี ในปี 2555 นี้ ผมตั้งใจที่จะใช้โอกาส 45 ปี นี้สื่อสารสิ่งดีๆ ทั้งที่เป็น คน ผลงาน การใช้ชีวิต ข้อคิด และความรู้ ต่างๆ เพื่อกระตุ้นและสร้างสิ่งด...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1901
30 ธันวาคม 2554
Ico48
ขอบคุณ สวัสดีปีใหม่ และ สัญญาใจ ปีใหม่
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานสำหรับปี พ.ศ. 2554 ครับ กระผมจึงขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่กับชาววิศวฯ และขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณมายังชาวประชาคมวิศวฯ อีกครั้ง ที่ ตลอดปี 2554 ที่กำลังจะผ่านไปนั้น ชาววิศวฯ ทุกท่านได้ตั้งใจและช่วยกันปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่เพื่อคณะขอ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1738
Ico48
รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1536
Ico48
ผลการประเมินคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ตามที่กระผมได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งถึงกำหนดที่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ในหน้าที่ดังกล่าวนั้น มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มิ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2156
25 ธันวาคม 2554
Ico48
สายตรงคณบดี: สื่อสารจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 และ ครั้งที่ 9
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สื่อสารจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 และ ครั้งที่ 9เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 เมื่อเดือน พ.ย. 54 ที่ผ่านมาเป็นการพิจารณาโดยวาระเวียน และการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อ 24 ธันวาคม 2554 เป็นการประชุมโดยวาระปกติ กระผมจึงนำสาระจากการประชุมส...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2086
22 ธันวาคม 2554
Ico48
การพัฒนาบุคลากร และ การพัฒนาองค์กร ด้วยแนวทาง TQA
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
การพัฒนาบุคลากร และ การพัฒนาองค์กร ด้วยแนวทาง TQA เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน วันนี้ วันที่ 22 ธันวคม 2554 เป็นวันแรกที่คณะวิศวฯ จะเริ่มการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กรด้วยแนวทางของ TQA ภายใต้ “โครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)” ที่ 5 คณะวิชาในมหาวิทยาลัยคือ คณะ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2254
04 พฤศจิกายน 2554
Ico48
คณบดี ไปเกาหลีใต้ ได้อะไร??
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ ในช่วงวันที่ 6-11 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา กระผม และ รอง สุธรรม ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ. ประเทศเกาหลีใต้ กับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีคณบดี และ รองคณบดี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทั้งสิ้น 55 คน จาก 21 สถาบัน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2558
10 ตุลาคม 2554
Ico48
เรื่องเล่า สื่อสาร ข่าวสาร จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เดือน ตุลาคม 2554
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 1 ตุลาคม 2254 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณ 2555 ครับ และ เป็นวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 โดยมีประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมวิศวฯ ของเราที่ผมขอนำมาสื่อสารให้ทุกท่านได้รับทราบใน 3 ประเด...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2108
25 สิงหาคม 2554
Ico48
ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ ช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เป็นช่วงที่ทุกภาคส่วนทั้งองค์กร/หน่วยงาน และ บุคลากร ต้องมีการประเมินผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงาน หลายๆ ท่านอาจจะมีบทบาทต่อการประเมินทั้งในฐานะผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และผู้มีส่วนร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2588
Ico48
ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2382