นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

ความเคลื่อนไหวของฉัน

14 ธันวาคม 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: สื่อสารข้อมูลรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้ประจำปี 2553-2555 (ตอนที่ 2)
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สื่อสารข้อมูลรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้ประจำปี 2553-2555 (ตอนที่ 2) เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน สืบเนื่องจากการสื่อสารข้อมูลรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2553-2555 ดังรายละเอียดในสายตรงคณบดีครั้งที่ผ่านมานั้น กระผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าทางคณะกำลัง วิเคราะห์เชิงลึกในรายละเอีย...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1307
10 ธันวาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
เก็บเกี่ยวจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 4
ใน เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย Thaniya KAOSOL
ช่วงหยุดสุดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาวของพวกเราได้มีโอกาสกลับบ้าน พักผ่อนกันตามอัธยาศัย สำหรับดิฉันมิได้กลับบ้าน นั่งเคลียร์งาน และออกข้อสอบอยู่ที่คณะ จึงถือโอกาสนี้นำเรื่องที่เก็บเกี่ยวได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 4 มาเล่าสู่กันฟังค่ะ ขออภัยที่นำมาเล่าล่าช้าไปนิด สืบเนื่องเพ...
ดอกไม้: 17 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1858
Ico48
สายตรงคณบดี: สื่อสารข้อมูลรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2553-2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สื่อสารข้อมูลรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2553-2555 สายตรงคณบดี ครั้งที่ 1 ประเดือน ธ.ค. 55 นี้กระผมขอสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ในประเด็นเรื่อง รายรับ-รายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2553-2555 ซึ่งเป็นช่วง 3 ปี ของการบริหารงานโดยทีมบริหารชุดนี้ครับ เนื่องจากรายละเอีย...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1675
Ico48
เอกสารประกอบสายตรงคณบดี: สื่อสารข้อมูลรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2553-2555
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1605
02 ธันวาคม 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน พ.ย. 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน พ.ย. 2555 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ที่ประชุม คบม. เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2555 มีวาระพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ขอสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาคมวิศวฯ ใน 2 เรื่องหลักๆ ดังนี้ครับ เรื่องที่ 1: การบริหารบุคคลที่ เกี่ย...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1932
19 พฤศจิกายน 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุมวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย: บทบาทของสภาวิชาชีพต่อการรับรองหลักสูตร
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุมวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในช่วงวันที่ 12-13 พ.ย. 2555 ที่ผ่านมา คณบดี และ อาจารย์ และบุคลากร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 5 ท่าน ในฐานะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 35 ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการของที่ประชุมอธิกา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1733
Ico48
ข้อสรุปจากกลุ่มวิชาชีพวิศวกร ที่นำเสนอในที่ประชุม ทปอ.13 พ.ย. 2555
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1539
04 พฤศจิกายน 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: สื่อสารกำหนดการ และสาระสำคัญในวันพระราชทานปริญญาบัตร
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สื่อสารกำหนดการ และสาระสำคัญในวันพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2554 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ตามที่ได้มีกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ในช่วงวันที่ 10-12 พ.ย. 2555 นั้น บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ของ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1488
25 ตุลาคม 2555
Ico48
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากการเข้าพบนายกสภาวิศวกร และ กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากการเข้าพบนายกสภาวิศวกร และ กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 การหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างสภาวิศวกรและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรียน ประชาคมวิศวฯ ม.อ. และ สมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา คณบดีคณะวิศวกรรมศ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1806
18 ตุลาคม 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย 13 ตุลาคม 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย 13 ตุลาคม 2555 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ได้รับทราบ และ พิจารณาวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวฯ ที่ขอนำมาสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบดังนี้ครับ 1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1652
15 ตุลาคม 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน ตุลาคม 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน ตุลาคม 2555 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ในการประชุม คบม. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมีประเด็นต่างๆ ที่สำคัญๆ ที่ขอนำมาสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ใน 4 ประเด็นดังต่อไปนี้ครับ 1. เรื่องการปรับอัตราการชดเชยเงินพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยไ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1705
11 ตุลาคม 2555
Ico48
การดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เืพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1573
Ico48
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คณบดี ตุลาคม 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี 4 ตุลาคม 2555 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านในการประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 มีวาระพิจารณาที่สำคัญๆ ที่ขอนำมาสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบใน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. การปรับปรุงขั้นตอนการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา และการจัดสรรเงินค่าธรร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1382
04 ตุลาคม 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คณบดี ประจำเดือน ก.ย. 55
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คณบดี ประจำเดือน ก.ย. 55 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน การประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2555 ที่ผ่านมา มีประเด็นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร และหน่วยงานภายในคณะวิศวฯ ที่ขอนำมาเรียนให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบใน 3 ประเด็นดังนี้ครับ 1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ข...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1489
02 ตุลาคม 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน ก.ย. 55
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน ก.ย. 55 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน การประชุม คบม. เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2555 ที่ผ่านมา มีประเด็นสำคัญๆ ที่จะสื่อสารให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบใน 4 ประเด็นดังนี้ครับ 1. ผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ โครงการเกษีย...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2416
23 กันยายน 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: บทบาทของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยในการประชุมวิชาการของ ทปอ. เรื่อง “บทบาทของสภาวิชาชีพที่มีต่อการรับรองหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา”
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สื่อสารบทบาทของสภาคณบดีแก่สมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและประชาคมวิศวฯ ม.อ. เรื่อง “บทบาทของสภาวิชาชีพที่มีต่อการรับรองหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา” คณบดีคณะวิศวฯ ม.อ. ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศสมัยที่ 35 ได้เข้าร่ว...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1747
22 กันยายน 2555
Ico48

ขอบคุณทุกๆ ฝ่าย ที่ทำให้งานเลี้ยงแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อคืนผ่านไปด้วยความอบอุ่นครับ และ ขอขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการและครอบครัว ทีมบริหารคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน และบุคลากรชาววิศวฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ

ดังที่ผมกล่าวไว้ตอนเปิดงานว่า แม้ว่าท่านอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 7 ท่านจะเกษียณอายุราชการจาก ม.อ.ไป ในวันที่ 30 ก.ย. นี้ แต่ท่านก็ไม่สามารถเกษียณไปจาก ความรัก ความผูกพัน ต่อสถาบันแห่งนี้ และไม่สามารถเกษียณไปจากความเป็นลูกพระบิดาของทุกท่านได้ครับ ดังนั้นถ้าท่านมีเวลา มีโอกาสก็ขอให้กลับมาเยี่ยมเยียนคณะวิศวฯ แห่งนี้ได้ตลอดเวลาครับ และ ขอให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกษียณอายุราชการไปในปีนี้ มีแต่ความสุขและสมหวังในทุกสิ่งตลอดไปนะครับ ที่สำคัญตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ทั้ง 7 ท่านก็จะเป็น สมาชิกของ ชมรมรักษ์วิศวฯ ม.อ. โดยสมบูรณ์ครับ ทุกท่านสามารถเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของคณะและของสังคม ผ่าน ชมรมรักษ์วิศวฯ ม.อ. ได้ครับ

ขอบคุณครับ

อ.จรัญ

08 กันยายน 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: ขอชื่นชมและขอบคุณทีมลูกพระบิดา
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: ขอชื่นชมและขอบคุณทีมลูกพระบิดา เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน หลังจากที่ชาววิศวฯ ม.อ. ทุกภาคส่วนทั้งอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้ติดตามข่าวคราวการแข่งขัน Student formula ของทีมลูกพระบิดา ณ.ประเทศญี่ปุ่น มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเราทุกคนได้รับข่าวดีที่ได้ทราบว่า ทีมลูกพระบิดาของเ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1412
07 กันยายน 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: คณบดี วิศวฯ ม.อ. ในบทบาทประธานสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: คณบดี วิศวฯ ม.อ. ในบทบาทประธานสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 เรียน ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน ด้วยจะมีการประชุมสามัญสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 ครั้งที่ 2 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 14-15 กันยายน 2555 นี้ กระผมในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1625
04 กันยายน 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2554 : ขอขอบคุณ และก้าวต่อไปสำหรับปีการศึกษา 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2554 : ขอขอบคุณ และก้าวต่อไปสำหรับปีการศึกษา 2555 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ การประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2554 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราได้ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมาครับ โดยภาพรวมแล้วการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวฯ ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1374