นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

ความเคลื่อนไหวของฉัน

15 เมษายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 4) :สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการบริหารจัดการ)
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 4) สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการบริหารจัดการ)เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านการสื่อสารในประเด็น “สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการ)” นั้น จะสื่อสารเฉพาะสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นจาก ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2200
14 เมษายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 3): สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการเรียนการสอน)
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 3) สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการเรียนการสอน) เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน การสื่อสารในประเด็น “สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ด้านการเรียนการสอน)” นั้น จะสื่อสารเฉพาะสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นจาก ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1987
Ico48
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 2) :สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการวิจัย)
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 2) สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการวิจัย) เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านการสื่อสารในประเด็น “สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์” นั้น จะสื่อสารเฉพาะสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นจาก แนวคิด RACE…ING และน...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1648
13 เมษายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (ตอนที่ 1)
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (ตอนที่ 1) เนื่องจากปีนี้เป็นปี ที่ คณบดี และ ทีมบริหารคณะทุกท่านได้ร่วมกันบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. มาจะครบ 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ที่จะถึงนี้ และ ทุกปีการศึกษา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องนำเสนอผลการบริหารงานของคณบดีในรอบปีการศึกษาต่...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1563
09 เมษายน 2556
Ico48
จิบน้ำชาสายวิชาการ 9 เม.ย. 56 เวลา 14.00 น.
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : จิบน้ำชาสายวิชาการ 9 เม.ย. 56 เวลา 14.00 น. เรียน คณาจารย์ และ ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน การจิบน้ำชาอาจารย์ ถือว่าเป็นการสื่อสาร แลกเปลี่ยน แบบสองทางระหว่าง คณาจารย์ กับ คณบดี และทีมบริหารคณะ ในทุกครั้งที่ผ่านมาจะมีอาจารย์เข้ามาร่วมไม่มาก ยกเว้นจะเป็นประเด็นร้อนๆ ที่ท่านอาจารย์สนใจจ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1524
31 มีนาคม 2556
Ico48
สื่อสารภาระกิจคณบดีในช่วงเดือนมีนาคม สร้างชื่อ สร้างเครือข่าย สร้างโอกาสความร่วมมือ ให้กับองค์กรผ่านบทบาทของประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 35
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : สื่อสารภาระกิจคณบดีในช่วงเดือนมีนาคม สร้างชื่อ สร้างเครือข่ายสร้างโอกาสความร่วมมือ ให้กับองค์กรผ่านบทบาทของประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 35เรียน ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน ในช่วงเดือน มีนาคม 2556 นี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาส...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1461
15 มีนาคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่น
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย Candle_Stone
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556 สำหรับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จะได้เสนอชื่อเพื่อพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมลุ้นและร่วมเชียร์ เป็นกำัลังใจให้ทุกท่าน หน่วยองค์กรสัมพันธ์ คณะว...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2655
17 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
เรื่องเล่าจากการประชุมร่วมอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาสภาวิศวกร และ อนุกรรมการรับรองปริญญา
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากการประชุมร่วมกับอนุกรรมการรับรองปริญญาทุกสาขาของสภาวิศวกร เรียน ท่านคณบดีคณะวิศวฯ ทั้ง 60 สถาบัน และ ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน จากการที่ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาของสภาวิศวกร ได้เข้าประชุมร่วมกับอนุกรรมการรับรองปริญญาของส...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1404
16 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
เรื่องเล่าจากการร่วมอภิปรายในการสัมนาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฏร
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากการสัมมนา ของ คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร เรียน ท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสถาบัน และ ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน สืบเนื่องจากประธานกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เชิญ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมอภิปราย ในเรื่อง...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1539
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 16 ก.พ. 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2556 ได้พิจารณาวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรา ที่ขอนำสื่อสารให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบดังนี้...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1444
02 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
โอวาทในโอกาสปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา 1 ก.พ. 2556 ณ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: โอวาทในโอกาสปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา 1 ก.พ.2556 ณ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน เมื่อวานนี้ ( 1 ก.พ. 2556) ที่คณะวิศวฯ ของเรามีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ซึ่งในปีนี้มีรูปแบบที่มีพัฒนาการไปจากทุกปีที่ผ่านมาคือ เป็นการจัดกิจกรรมภายในคณะที่เน้นสาระจ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 6833
30 มกราคม 2556
Ico48
เรียนรู้ และสื่อสารผลการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา และการจัดสัมมนาร่วมกับสภาวิศวกร
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรียนรู้ และสื่อสารผลการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา และการจัดสัมมนาร่วมกับสภาวิศวกร เรียน ท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสถาบัน และ ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน การประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ของสภาวิศวกร ครั้งที่ 3-1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา มีสาระสำคัญท...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1821
27 มกราคม 2556
Ico48
ร่วมแรงร่วมใจต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง และขอบคุณคณะกรรมการ และประชาคมวิศวฯ ในการดำเนินการ และเตรียมการรับนักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: ร่วมแรงร่วมใจต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง และขอบคุณคณะกรรมการ และประชาคมวิศวฯ ในการดำเนินการ และเตรียมการรับนักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2556 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2556 เป็นวันสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามโครงการสอบตรงของ ม.อ. ครับ ผมทร...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1445
18 มกราคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการกิจกรรม "แฟนพันธุ์แท้ 5ส+" ครั้งที่ 1
ใน กิจกรรมส่งเสริม 5ส+ ล่าสุด
โดย นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีค่ะที่ทุกท่านจะได้ทราบว่าใครจะเป็น "แฟนพันธุ์แท้ 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบที่ 1" กันแล้วนะค่ะ โดยท่านสามารถตรวจสอบการสะสมดาวได้ที่>>คลิก ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 11 ท่านจะได้รับรางวัล"เช็คของขวัญมูลค่า 500.- บาท และ 375.- บาท (ตามลำดับ)"และเพื่อไม่เป็น...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3015
17 มกราคม 2556
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน มกราคม 2556 (ตอนที่ 1)
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน มกราคม 2556 (ตอนที่ 1) เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน การประชุม คบม. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นการประชุม คบม. ครั้งแรกของปีนี้ มีวาระที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมวิศวฯ ดังต่อไปนี้ครับ 1. การขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1619
10 มกราคม 2556
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มกราคม 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มกราคม 2556 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน การประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 มีประเด็นที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวฯ ที่ขอนำมาสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ใน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ครับ 1.เรื่องนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณมหาวิทยาลัย...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1414
Ico48
แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2555-2559
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1296
03 มกราคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากการประชุมอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ของสภาวิศวกร ครั้งที่ 2-2/2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากการประชุมอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ของสภาวิศวกร ครั้งที่ 2-2/2555 เรียน ท่านคณบดี สมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และ ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน ในการประชุมอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ของสภาวิศวกร ครั้งที่ 2-2/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมามีประเด็น...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1381
29 ธันวาคม 2555
Ico48
สาส์นปีใหม่ จาก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ปี พ.ศ. 2555 กำลังจะผ่านไป ปีใหม่ 2556 จะเข้ามาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ในปี 2555 นั้น ถือได้ว่าเป็นปีที่สำคัญปีหนึ่งของการทำงานร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศิษย์เก่าทุกๆ ท่านที่เราได้ร่วมกันสรรค์สร้างสิ่งดีๆในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ของคณะวิศ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1351
24 ธันวาคม 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือนธันวาคม 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือนธันวาคม 2555 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ในการประชุม คบม. ครั้งสุดท้ายของปีนี้ มีวาระพิจารณาที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คบม. และจะมีผลต่อการบริหารบุคคลของคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน อยู่ด้วยกัน 4 เรื่องดังนี้ครับ 1. การขอยกเว้นการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ ต...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1605