นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

ความเคลื่อนไหวของฉัน

26 กรกฎาคม 2556
Ico48
ข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลัง 3-5 ปี ที่แสดงถึงการพัฒนาของคณะวิศวฯ ม.อ. ในด้านต่างๆ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1112
15 กรกฎาคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
อีก 1 ความใส่ใจ..การดูแลนักศึกษาของเรา
ใน เรื่องเล่าจากหน้างาน
โดย เมตตา
ดิฉันได้รับเมล จากท่านรองฯ นิฟาริด Blogger คนขยันที่ได้พยายามแบ่งเวลาจัดเรื่องราวส่งมาให้ดิฉันเสมอๆ ทั้งเรื่องราว ชี้ให้มองเห็นมุม ขยายวิธีคิด ปิดช่องจุดออ่นเป็นการบอกกล่าว แสดงถึงความเป็นอาจารย์ที่ให้การสอน พัฒนาดิฉันเป็นการส่วนตัว และเรื่องราวที่จะให้ได้แบ่งปันกันในวงกว้าง เรียนคุณเมตตาช่วยส่งเ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1406
Ico48

ขอแสดงความยินดีย้อนหลังด้วยครับ

14 กรกฎาคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี : สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อ ตอนที่ 3
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อ ตอนที่ 3 เรียน ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน สายตรงคณบดีในครั้งนี้ กระผมขอสื่อสารสิ่งดีๆ ของ คณะวิศวฯ ม.อ. ของเรา เป็นตอนที่ 3 ซึ่งสาระสำคัญในครั้งนี้ จะเล่าถึงความสำเร็จของอาจารย์ นักวิจัย/นักศึกษา ที่กระผมได้รับทราบข้อมูลจากการที่อาจารย์...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2016
06 กรกฎาคม 2556
Ico48
คณบดีสื่อสารการเดินทางไปร่วมประชุมและดูงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2013
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : คณบดีสื่อสารการเดินทางไปร่วมประชุมและดูงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2013 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ในช่วง 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา(29 มิ.ย.-5 ก.ค.) กระผมได้ เดินทางไปร่วมประชุมและดูงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2013 ณ. เมือง St. Petersburg ประเทศรัสเซีย โดยมี St....
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2400
01 กรกฎาคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: กิจกรรม วัน ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข 5 ก.ค. 56
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: กิจกรรม วัน ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข 5 ก.ค.56 เรียน ประชาคมวิศวฯ และ ชาว ม.อ. ทุกท่าน ในเดือน กรกฏาคม ของ ทุกปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะร่วมกันจัดกิจกรรม รำลึก ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและร่วมแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของเรา คือ ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข ครับ สำหรับใน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1882
30 มิถุนายน 2556
Ico48
ผลงานของคณะวิศวฯ ในรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: ผลงานของคณะวิศวฯ ในรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยได้นำเสนอรายงานประจำปี 2555 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยทราบ/และให้ข้อเสนอแนะ จากรายงานดังกล่าวมีประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2376
22 มิถุนายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มิถุนายน 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มิถุนายน 2556 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันนี้ 22 มิถุนายน 2556 ได้พิจารณาอนุมัติเรื่องที่เป็นข่าวดีกับอาจารย์และศิษย์เก่าของเราใน 2 เรื่องที่ขอนำเรียนให้กับประชาคมรับทราบดังนี้ครับ 1. การพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติม...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1872
18 มิถุนายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สาระสำคัญๆ จากการประชุม คบม. ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2556- พฤษภาคม 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สาระสำคัญๆ จากการประชุม คบม. ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2556- พฤษภาคม 2556 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน สายตรงคณบดีครั้งที่ 2 ของเดือน มิถุนายน กระผมขอนำสาระสำคัญๆ จากการประชุม คบม. ในช่วงเดือน ก.พ. ถึงเดือน พ.ค. 56 ที่ยังไม่ได้สื่อสารกับประชาคมมาเล่าให้ชาววิศวฯ ได้รับทราบ โดยแบ่งเป็นประเด...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1939
15 มิถุนายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สรุปประเด็นสำคัญๆ จาการประชุมคณบดีประจำเดือน กุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี : สรุปประเด็นสำคัญๆ จากการประชุมคณบดีประจำเดือน กุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม 2556 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดีในครั้งนี้ กระผมขอสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณบดี ตั้งแต่เดือน ก.พ. 56 ถึงเดือน พ.ค. 56 ที่ผ่านมา มาเล่าให้ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านร...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1867
03 มิถุนายน 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
งานรับนักศึกษา 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน ประสบการณ์เล็กๆ จากการทำงานด้านวิชาการ
โดย อ.แสง
ประสบการณ์เล็กๆ จากการทำงานด้านวิชาการ ตอนงานรับนักศึกษา 2556 ภาคการศึกษาใหม่ (1/56) กำลังจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ ซึ่งปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประมาณ 700 คน เป็นเรื่องที่น่ายินดีเนื่องจากในปีนี้ คะแนนสอบ Admission ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สูงขึ้นกว่าปีก่อนอย่างมาก (จาก 46.15%...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2046
29 พฤษภาคม 2556
Ico48
คณบดี สร้างความมั่นใจให้กับ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: คณบดี สร้างความมั่นใจให้กับ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2556เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านสืบเนื่องจากเรื่องเล่าใน สายตรงคณบดีตอนที่แล้ว ที่ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจะนำเอาข้อมูลดีๆ ของวิศวฯ ม.อ. ที่กระผมได้สื่อสารกับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1593
28 พฤษภาคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจ และ บอกต่อ ตอนที่ 2
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจ และ บอกต่อ ตอนที่ 2 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน วันนี้ 28 พ.ค. 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของเราได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 ซึ่งรูปแบบการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของ วิศวฯ ม.อ. ที่จัดมาตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมานั้น มีรูปแบบที่แตกต่างไปจา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1356
25 พฤษภาคม 2556
Ico48
สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อ ตอนที่ 1
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อ ตอนที่ 1 เรียน ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาววิศวฯ ม.อ. ทุกท่านจะได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับปริญญาตรี และในระดับบัณฑิตศึกษาและ ในขณะเดียวกันก็จะมีนักศึกษาในระดับต่างๆ โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาที่ทยอยสอบวิทยานิพน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1473
18 พฤษภาคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากการมาเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการ PSU-UNS: ICET-2013, Novi Sad, Serbia
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากการประชุมวิชาการ PSU-UNS: ICET-2013, Novi Sad, Serbia เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ การประชุมวิชาการ PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology : ICET-2013 ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ การประชุมในครั้งนี้ทาง Faculty of Technical Science เป็...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1556
13 พฤษภาคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
เก็บมาเล่าจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษาครั้งที่ 11
ใน เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย Thaniya KAOSOL
สืบเนื่องจากคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รับตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 ตั้งแต่พฤษภาคม 2555 - พฤษภาคม 2556 โดยหนึ่งในภารกิจของประธานสภาคณบดีก็คือ การจัดประชุมวิชาการวิศวศึกษา โดยในปีนี้ได้จัดงานที่ภูเก็ต ทีมงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2452
11 พฤษภาคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: Mission Complete: อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของ วิศวฯ ม.อ.
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : Mission Complete: อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของ วิศวฯ ม.อ. เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน สายตรงคณบดีครั้งที่ 2 ของเดือน พ.ค. 56 นี้ กระผมขอนำเรียนเรื่องดีๆ ที่บุคลากรจากวิศวฯ ม.อ. ของเรา ได้ร่วมกันสร้างเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสต...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1577
05 พฤษภาคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: ประเด็นใหม่(ล่าสุด)ในเรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : ประเด็นใหม่(ล่าสุด)ในเรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเรียน ประชาคมวิศวฯทุกท่านสายตรงคณบดี ครั้งที่ 1 ของเดือน พ.ค. 56 นี้ กระผมขอสื่อสารข่าวดีในเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ใน 2 ประเด็น ที่เป็นประเด็นใหม่ๆ จาก ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 และ ฉบับที่ 10 ดังนี้ครับ 1. การใช้...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2249
17 เมษายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สี่ปีที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที 6): เก็บตก ยุทศาสตร์ I,N,G
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สี่ปีที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 6) สีปี คณบดี มีอะไรใหม่ ในการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาม ยุทธศาสตร์ การบูรณาการ R,A,C และ E (Integrated Research, Academic, Administration and Engineering Service(I) ประโยชน์ของประเทศชาติ (National Benefit) และ การอยู่ดีมีสุขของประชาคมวิศวฯ (...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1776
15 เมษายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 5): สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการขยายงานการบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม)
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 5) สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการขยายงานการบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม) เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน การสื่อสารในประเด็น “สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ด้านการขยายงานการบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม: Ex...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1674