นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

mandala
Ico64
ชนกานต์ ทองจำนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 10

ความเคลื่อนไหวของฉัน

07 กรกฎาคม 2554
Ico48

เสียดายจัง ให้ดอกไม้ คุณคนธรรมดา ไม่ได้ ไม่งั้นจะให้สัก 10 ดอก

29 มิถุนายน 2554
Ico48

ชอบ

Ico48
ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือน เดือนปี: แชร์ช่างช้ำ ซ้ำแชร์เชือน
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
เส้นทางเดิม ที่ย่างย่ำซ้ำๆ ย่ำอยู่เยี่ยงนั้น ผ่านวัน ผ่านคืน ผ่านเดือน ผ่านปี ลืมเลือน เดือนลับ ตะวันดับลับลงหลังเหลี่ยมเขา เผยเงาม่านมืดปกคลุม สลับแฉล้ม สว่างวันมาเยือนยล โอ้ว่าแชร์ชานชลาแห่งการเรียนรู้ โอ้ว่านามนี้ ใครลืมเลือน ใครเตือนทรงจำ ใครยังย่ำทาง ชานชลา แชร์เชือนช้า แชร์ช้ำ ม่วงคล้ำหม่น...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2287
27 มิถุนายน 2554
Ico48

เข้ามาเพื่อจะส่ง ... ดอกไม้ให้คุณ

Ico48

ชอบ

Ico48
เมง กา รา บา .. เมียนมาร์ (3)
ใน นึกอยากจะเที่ยว
โดย mbunsong
อันเนื่องมาจากเมง กา รา บา .. เมียนมาร์ (1) เมง กา รา บา .. เมียนมาร์ (2) วันที่สาม (7 พ.ค.2554)ลงจากพระธาตุอินแขวน ทุลัก ทุเล กระเทือนไปหมดทั่วสรรพางค์กาย ข้าวต้มตอนเช้าที่กินมา แทบจะออกมาด้วย อันเนื่องมาจากฝีมือการแบกเสลี่ยงอันเยี่ยมยอดของลูกหาบ กระเทือนเป็นจังหวะจะโคนได้ดีเรามาต่อที่ วัดพระไฝเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 4644
17 มิถุนายน 2554
Ico48

จะมีอบรมการใช้งานเพิ่มเติมหรือเปล่าคะ ยังหาอะไรไม่เจอหลายๆอย่าง

Ico48

ชอบ

Ico48
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - ม.อ.ครั้งที่ 3
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ด้วยที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. ครั้งที่ 3ในระหว่างวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2554 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการแบ่ง...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3032