นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตนคอน
Ico64
นางสาว คุณอารมณ์ สมใจนึก
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

18 มิถุนายน 2558
Ico48
กิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์
ใน งานสารบรรณ วิทยาเขตปัตตานี
โดย ตนคอน
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม Happy Workplace {กิจกรรมออกนอกรู (สะมิแล) } เมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 ณ เกาะสาหร่าย จ.สตูล กิจกรรมดังกล่าวมีบุคลากรร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์จำนวน 79 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 1) การบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย เช...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 949
24 ตุลาคม 2555
Ico48
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
ใน งานสารบรรณ วิทยาเขตปัตตานี
โดย ตนคอน
กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะโรง วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ) ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี กำหนดการ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง เวลา 15.00 น. -ตั้งองค์กฐิน ณ หอประชุม ม....
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1625
21 ธันวาคม 2554
Ico48
ประกวดร้องเพลง “PSU Junior Fantasia Season 3 เทิดไท้องค์ราชัน”
ใน งานสารบรรณ วิทยาเขตปัตตานี
โดย ตนคอน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดโครงการประกวดร้องเพลง “PSU Junior Fantasia Season 3 เทิดไท้องค์ราชัน” ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อสร้างความรักความสามัคคีแ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2185
05 ตุลาคม 2554
Ico48
ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) กลุ่มบริหารงานเอกสาร วิทยาเขตปัตตานี
ใน งานสารบรรณ วิทยาเขตปัตตานี
โดย ตนคอน
รายงานการประชุม ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) กลุ่มบริหารงานเอกสาร วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ปัตตานี http://clerical.pn.psu.ac.th/pageCoP.html
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1699
Ico48
การประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคใต้
ใน งานสารบรรณ วิทยาเขตปัตตานี
โดย ตนคอน
การประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี -------------------------- 1. ชื่อการประกวด ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2156